De Äldste via Kerstin Sisilla, 12 september, 2019

De äldste 12 september 2019

Vi är Jordens Äldste. Vi är ett kollektiv som har varit med er på Gaia sedan begynnelsen.

Vi välkomnar er när ni nu återvänder, ni tappra Krigare. Minns Terrakotta-armén, minns er sammanhållning, er styrka och ert mod. Er kraft har återvänt med Ljusets inträde på Gaia, ert mod likaså. Både kraften och modet har alltid funnits där, men ni har dolt det väl för er själva. Nu står ni alla tillsammans i er fulla styrka och slåss i Ljusets strålar för er frihet och för ert fortsatta liv i Ljus och Kärlek. Ni är här just nu för att det är vad ni har väntat på, att åter få träda i tjänst för er Moder Gaias skull.

Ni är de tappraste, modigaste själarna och ni är utvalda tack vare ert Goda Hjärta som vet vilken väg ni bör gå i denna stund.

Vi tackar er av Hjärtat för ert arbete och gläds storligen över era insatser när ni nu återsamlats. Vi älskar er alla och stöder er i ert arbete i den Ende/Skaparens Namn. Känn vår Kärlek ni Ljusets krigare.

Sammanslutningen av Jordens Äldste kvinnor och män.

Du gillar kanske också...