De Blå Avierna via L’aura Pleiadian, 11 september

images

De Blå Avierna, 11 september 2016

Via L’aura Pleiadian

 

Vår himmelska Blåkopia (Blueprint) som Gudomliga Varelser har funnits med er långt innan början av Jordens skapelse. Den kosmiska Ljusdatorn, som kallas Jordens Blåkopia, upprätthålls med Kärlek och utvecklas som sitt eget unika Ljusmedvetande.

Var och en av era egna unika Blåkopior är skapade genom bilden av det Gudomliga och uppkom via ert StjärnLjus, genom sin egen unika portal. Er portal är en port av medvetande som präglar er Blåkopia och era kosmiska minnen i ljuset av era erfarenheter.

Full tillgång till er portal och kanal, inklusive alla era minnen i er Blåkopia, är det ni håller på att färdas igenom. De olika medvetandenivåerna är de nivåer av medvetande som ni upplever som Ljus genom er egen unika Ljusportal.

Era upplevelser genom alla dimensionerna går via en nedstigning till de lägre dimensionerna och en uppstigning tillbaka till ert ursprungliga StjärnLjus. Det är upplevelsen av er Uppstigning.

Vi håller nu på att aktivera er Blåkopias Ljuskoder i er Uppstigning när ni stiger upp och tar på er manteln av ert Ärorika Ursprungliga StjärnLjus, er egen unika portal.

Var och en av er, som en medveten varelse, upprätthåller Guds Blåkopia, som det Gudomliga Väsen ni är. Vi var närvarande vid födelseprocessen av alla portalerna och de unika StjärnLjusen när de skapades. Vi känner var och en av er och har varit närvarande vid alla era upplevelser.

Det här kosmiska Universumet har nycklarna till er utveckling, eftersom er Uppstigning skapar nya Universa när ni stiger upp. Detta är en stor kosmisk cykel som alla medvetanden tar sig själva genom.

Ert StjärnLjus, er Blåkopia, är ert Gudomliga GudsJag, er Skapelseportal. Genom att aktivera ert eget StjärnLjus, aktiverar ni er Uppstigning, som är er höjning, ert lyft upp till dimensionerna av medvetande, genom er portal till ert ursprunglig Ljus.

Vi kommer nu att fullt ut aktivera varje StjärnLjus och kalla er tillbaka till ert upphöjda GudsJag. Som ett erkännande av GudsJaget kommer det kosmiska minnet av er att aktiveras i er Blåkopia.

Det här är ert hem, ert Ursprung, er unikt skapade GudsJag och Portal. Ljustunneln är er ingång. Det är det kosmiska Ljusflödet av ert eget StjärnLjus.

Ta emot och andas in det här nu som ett uppgraderat StjärnLjus i er Uppstigning tillbaka och genom er unika portal. Vi är med er och omsluter er med den Högsta Gudomliga Kärleken. Vi var även med er vid födelsen av ert StjärnLjus. Ni känner oss som er Kosmiska Moder och Fader.

Vi är med er nu och välkomnar er i er Uppstigning. Den Kosmiska Cykeln återvänder nu till ert StjärnLjus, Ljusportalen och till ert Gudomliga Jag.

Vi önskar er evig Kärlek och välsignelser!

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

https://thenewdivinehumanity.com

Du gillar kanske också...