Den Galaktiska Ljusfederationen via MaryAnn Rada, 6:e september

rachelle

Den Galaktiska Ljusfederationen via
MaryAnn Rada, 6:e september

 

Nu är det dags att Stå Upp, Uppvaknade

Anica, representerar den Galaktiska Federationen av Ljus

Som introduktion vill vi bara säga, att vi har väntat länge på att den här tiden skulle komma, när vi och Gruppen av Ljus, öppet skulle kunna tala offentligt om vilken typ av arbete vi gör, med avsikt att älska och vara ett stabilt nätverk under förändringen. Medan vårt namn känns igen av några som läser dessa ord, känns det inte igen av andra, inklusive den som ger er detta skriftliga meddelandet nu. Sanningen om vår existens som civilisationens förlängning i dessa världar är denna, att den ger existens till människor som bär koder besläktade med er egen: Många världar har sedan länge följt er världs framsteg på ett kärleksfullt sätt, för er värld är en del i ett nätverk av världar, som många människor anser vara hemma, och vi ser med stor omsorg till att ni lätt kan bli acklimatiserade till en sådan verklighet, så mycket som möjligt.

Vi från den Galaktiska Federationen av Ljus, arbetar tillsammans med Gruppen av Ljus, på många nivåer och på olika sätt, för att stödja er världs inträde till en mer öppen och integrerad relation med nätverket av stjärnsystem, och planetkroppar som innehåller den uppväckta mänsklighetens hem.

Våra skäl för att komma till er i dag på detta sätt, är både för att tillgodose ert behov av att förstå något av vad det innebär att interagera med ett utökat område av företrädare för människor i världen, och för att hjälpa er direkt med stöd, när behovet uppstår under dessa tider av intensiv omvandling. Eftersom dagarna innan hemligheterna avslöjas, och ni fortfarande är inlåsta i källarvalven, borta från vetskapen, krävs mycket assimilering. Er historia och arv, att ni bestämmer ert eget öde, ert ursprung och återföreningen med stora familjer, stammar, och människor som sträcker sig över stjärnor, är detta bara början av en återgång till fullt medvetande, och vi är närvarande och beredda att tjäna. Andra överväganden beträffande säkerheten och stabiliteten av planetens biosfär, deltar vi också i, eftersom risken för omstörtning/kaos, tyvärr är ganska stor. Även om vi inte kan förhindra det planetens själ medvetenhet har valt, kan vi agera å planetens vägnar, och stödja helheten av naturen, och alla som bor där.

Många människor som ser det här, känner en växande oro för vad som kommer att hända, och hur rättvisa kommer att skipas. Precis som att vi inte kan förhindra att vissa saker kommer ske, kan vi inte heller blanda oss i de val som görs, utan vi måste anta att en eller annan verklighet kommer att bli i enlighet med minutiöst detaljerade kriterier. Ni, de direkta deltagarna i dessa övergångar, är i processer av utveckling, som ibland bäst är hjälpta av att inte veta allt. När ni själva avgör vilka händelser ni väljer att agera på, får ni genom det nödvändig visdom, för att själva genomföra omvandlingsprocessen av egen kraft. Om ni väljer frihet, så finns den i er kraft av att skapa. Mycket har redan gjorts avseende detta.

Trådar av ödet vävs nu samman för att slutföra väven i en del av mänsklighetens historia, som länge har ansetts som ofullständig. Civilisation på er planet har hela tiden spelat en holografisk roll för att komma till rätta med händelser, som passar in i historien av många världar, varav en del har lidit större förluster än ni bevittnat på jorden. De civilisationer som överlevde, gjorde det genom vilja, arbete, och nåd. De som inte överlevde, avstod sin kraft eller visdom och blev bortkopplade från sin egen suveränitet, sin egen kontakt med gudomligheten. Medan ni befinner er i er kärna är ni oskiljaktiga från det gudomliga, men det finns möjligheter på vissa andra planeter, att välja upplevelsen av separation och förlikning. Vid valtillfället nu, finns det hög potential av att återvinna förlorade anslutningar, och eftersom planetens vilja är att gå in till en förhöjd fas av existens, som kommer från en naturlig integration med den gudomliga inre kärnan, i sin egen matris verklighet, då blir detta naturligt för folket på den nuvarande erfarenhetsplaneten. Mer kommer att börja uppenbaras, eftersom linseffekten med ett oändligt förtryckande inflytande, äntligen når slutpunkten av sin egen förmåga att upprätthålla sig själv, och den naturliga ordningen av jordens utveckling kommer på plats.

De förändringar som kommer, är ännu beroende på tilläggen av de val som återstår, men större delar av rörelsen har redan nått den punkt i övergången och potentialen att manifestera verkligheten. Er erfarenhet kommer att följa den valda vågen av förändring, och utrymmet för att flytta till en position med förhållandevis större komfort, är på gång. Känn ingen rädsla, för det förmörkar er vision lite. Om ni finner er själva skräckslagna, ta er igenom det med hjälp av ljusfamiljen som strålar genetiska minnen från urminnes tider till er nu, och stänger de områden som rädslan kommer ifrån, och det finns ett komplex för mänskligheten, redo att välkomna er till de vidsträckta stjärnornas fält av lek, och större äventyr väntar omedelbart efter den nuvarande fasen av omvandling. Om det verkar osannolikt just nu, ägna det stor uppmärksamhet. Ni minns mer än ni vet om, och sanningen uppenbarar sig större för varje dag.

Vi kan inte tänka oss någon större lycka vid er ankomst till den andra sidan, än att ni väcks till immanensen i detta ögonblick, och välkomna er hem till minnet av vilka ni är. Ni har fått mycket från Gruppen av Ljus, mycket som för er är från okända källors närande floder av vetande om mänsklig gudomlighet. Vi kan inte göra mer än att vara närvarande nu, avslöja och stå till tjänst för planetens kropp, när omvandlingen fortskrider. I den mån vi kan, är vi behjälpliga och kan bistå enskilda och komplexa rörelser genom processen. Lyssna inåt när det behövs för att få större insikt i era erfarenheter.

Ni har stora saker att utföra, när ni hälsar en nyvaken planetarisk civilisation och nya horisonter.
De som har kommit till slutet av uppdraget, kommer att hälsas till en välbekant vision, eftersom de har kommit för att engagera sig i pånyttfödelsen av Jorden, och för att vara välkomnande förvaltare. När det gäller anpassningen till Jordens rörelse framåt, finns andra arrangemang framtagna , och i samtliga fall, är källan till liv i perfekt balans och jämvikt.

Det finns inget mer att tillägga, annat än bekräftelsen av vår totala överensstämmelse med ordningen på naturlig intelligens, som är i kärlekens tjänst. Allt som är i rörelse, påverkas av kärnans medvetande hos mänsklighetens erkännande av sig själva som suveräna. De kommande rörelserna av verkligheten får sin drivkraft från er vilja av att vara. Var medvetna om vilka ni är och betrakta alla med kärlek.

Vi med förenade hjärtan och intentioner, står redo att välkomna er som människor av en kosmisk expanderad mänsklighet. Vet att vi är nära, och att vi stöder er i er tid av transformation. Vi kommer, i fred.

En notering från Anica om hur jag fick det här meddelandet: Jag kommer att tala på uppdrag av federationens ledarskap som arbetar tillsammans med Gruppen av Ljus med initiativet som nu pågår i er världs verklighet. Hela detta meddelande är från dem och vänder sig till världen genom ditt skrivande. Du kan lägga upp den på den nya bloggen. Där når den rätt personer. Det finns en viss brådska, så låt oss börja. Du kan citera mig som ombud för överföringen för the Broad Band SOS Response Team med direkt kunskap från den organiserade enheten du känner igen som den Galaktiska Federationen av Ljus. Det har varit vissa förberedelser mellan Gruppen av Ljus och Federationen för att komma i kontakt med dig, så att vi kan kommunicera med en tydlig signal. Nu är det dags att se om det fungerade!
Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...