De Blå Fågelvarelserna via Kerstin Sisilla, 30 oktober 2019

De Blå Fågelvarelserna 30 oktober 2019
Vi är kollektivet av de blå Fågelvarelserna. Ni har under långa tider varit för långt ner i de tröga tunga energierna för att vi ska kunna skapa kontakt med er. Vi har följt er på avstånd. Vi är nära er eftersom vi tidigare i Gaias historia har haft ett nära samarbete tillsammans.
Vår kontakt hittills under denna period har varit att sudda bort en del minnen hos er. Detta för att när ni har mött Vänner ur er Själsfamilj har minnena ibland varit för negativa för er. Det väsentliga i mötet mellan er och er närmaste Familj är Kärleken, Enheten och ert Uppdrag på Gaia. Den stora rädslan som ni tills ganska nyligen bar på skulle annars ha inverkat negativt på ert återseende. Nu, när ni kan mötas i samförstånd och veta att allt det ni gjorde var ett rollspel tillkommet endast för att samla erfarenheter till Skaparen och Universum, nu kan ni mötas i Kärlek utan vår hjälp. Mer än på detta sätt, att tillfälligt sudda vissa minnen ur ert medvetande, har vi inte haft tillstånd att agera. ”Suddandet” har gjorts i samförstånd med ert Högre Jag.
Vi de blå Fågelvarelserna på den Blå Planeten belägen oändligt långt bort från den likaså blå planeten Gaia, vi är alla oerhört glada och lättade över den fantastiska händelsen som vi observerar att nu sker på er Planet. Med stor Kärlek, Tacksamhet och Uppskattning från vår grupp, kallad De Blå Fågelvarelserna.

Du gillar kanske också...