De Galaktiska Drakarna via Meredith Murphy, 9 oktober

th-2

De Galaktiska Drakarna

9 oktober 2015

Kanal: Meredith Murphy

 

Hälsningar Ni Gudomliga,

Vi är de Galaktiska Drakarna. Vi talar till er från galaxens centrum, och förenar överföringar av energi och ljus inom flera Universum. Vi är portväktare och ambassadörer till stora ljusriken. Vi älskar denna roll i vårt sam-skapande, och vi delar med stor glädje med er .

 

Då ni lever på Jorden, öppnas den energi ni upplever för er. Som en del av detta, initierar vi nu detta meddelande med er. Vi översätter energin för er inom vår kollektiva större helhet och inbjuder er att känna och delta medvetet, i en mer förenad, universell känsla av gemenskap.

Livet som ni känner till det, förändras.

Ja, det finns fortfarande många människor som bor längs tidslinjer som i stor utsträckning är associerad med separationens tidsålder och med begränsningar och rädsla. Men det finns också fler och fler människor som har öppnat upp till deras direkta vetskap och med detta, har kommit ihåg sanningen om deras väsen. Dessa människor, som ni, har insett den snedvridningen av uppfattningen om separation och den illusoriska kraften av rädsla och begränsande uppfattningar. Även om många som har vaknat fortfarande lär sig att leva de sanningar som de har kommit ihåg och upptäckt, finns det ändå, genom att minnas, en stor kraft på gång i er värld. Denna kraft är en kraft av ljus!

Ljuset inom er är er anslutning till er Källa. Den Gudomliga inom er. Ni är en gudomlig varelse och ändå innehåller er mänskliga kropp endast en del av frekvenserna av medvetande som utgör er helhet. I ert väsens fullbordan, det som vi ofta kallar ert Gudomliga Jag, finns det flera lager av övertoner och ett arrangemang av ljus. Som ert väsens fullhet, är ni så utsökta och förfinade, rena och klara, expansiva och kraftfulla. Detta energiområde ger liv åt er mänskliga erfarenhet och ger samtidigt näring åt alla aspekter och uttryck av ert varande. Denna ström av ljus är oändlig, och det är er inkörsport till Enhet. Allt som ni upplever kommer till er genom hierarkin av ert varande. För så länge har människor känt en hierarki av varandet och i det, föreställde de sig Gud. De föreställde sig någon kärleksfull som såg över dem. De fann det störande och mysteriskt hur de kunde känna och känna denna enorma kärleksfulla energi och fortfarande uppleva sådana fruktansvärda och smärtsamma upplevelser. Det var i dessa tider, det fanns en känsla av att Gud var kanske missnöjd på något sätt eller att man behövde göra Gud nöjd med bön och tillbedjan, för att uppnå goda erfarenheter. I själva verket, att förtjäna dem genom att vinna Guds ynnest.

Nu kan dessa uppfattningar tyckas lite löjliga för er, men de var mycket verkliga för många och i själva verket är de fortfarande verkliga för många. Den mest innerliga önskan, att behaga denna föreställda Gudomliga Varelse utanför er, kallad Gud av många, kom från den bästa uppfattningen av många. Denna uppfattning bibehölls också och snedvridningen utökades med några som klev fram som ledare i religiösa traditioner och på andra sätt, och som fungerade som en mellanhand för att ansluta er till Gud. Till slut kom den uppfattningen att ni inte själva kunde ansluta direkt till Gud. Faktum är att för många liv på jorden, kunde människan inte ens lita på sig själva för att be, utan ansåg snarare att endast heliga människor kunde tala direkt till Gud.

Den ihågkomsten ni upplever – att det gudomliga är ni och finns tillgängligt inom er, direkt – sorterar ut allt detta. Ni kan fortfarande tänka på Enheten som finns som Gud, eller Källan eller Oändlig Intelligens, men ni känner till denna energi som en och samma som ni själva.

Då denna återgång till en mer direkt relation med Skapelsen sker; expanderar potentialen för mänsklig erfarenhet. Det är en mycket spännande förvandling att delta i och att bevittna. Alla av oss känner en enorm glädje då Jordens planetariska fält öppnar upp mer och stiger i frekvens, vilket ger Jorden och människor enklare och mer direkt tillgång till mer energi och större fält av ljus och information.

De senaste övergångar som många av er upplevt i september har gjorts för en mer annorlunda spelplan. Denna spelplan, er livserfarenhet, är förhöjd och ny eftersom många av er nu har uppnått resonans med outnyttjade nivåer av ert egna förkroppsligande. Det är vad den nya spelplanen är – en outnyttjad nivå på er egen uppfattning och erfarenhet av förkroppsligande. Tillgång till denna nya nivå möjliggörs nu genom förändringar i ert energitillstånd och den samhörighet som ni nu har med högre frekvens fält.

Perception är en filtrerad erfarenhet av energi som hjälper er att fokusera och utveckla era liv. Samhörighet och frekvens skapar det här perceptionfiltret. Tänk på frekvensskillnader som definitioner som gör olika erfarenheter och uppfattningar möjliga. När ni blir annorlunda i era egna förkroppsligade frekvenser, har ni en samhörighet med olika områden eftersom er energi definierar er tillgång på olika sätt.

Ni ,levandes ett mänskligt liv, har ett rikt, komplext och mångbottnat energiområde. Ert mänskliga energisystem består av er egna helhet genom kosmiska energier som informerar er och konsekvent går in i ert område och stödjer er. Ert mänskliga energisystem består av planetariska elektromagnetiska energier som kommer in i ert område och hjälper er att uppstiga. Ert mänskliga energisystem består av solenergi och frekvenser i er egna mänskliga perfekt blåkopia, via solljus och via solbaserade livsmedel som ni äter och smälter, internaliserar sin energi och organiserar egenskaper. Ert mänskliga energisystem består av pranisk energi genom ert andetag. Ni formar också energi och består av energistrukturer baserade på era tankar och uppmärksamhet.

Ni möter varandra, och ibland lägger ni så mycket uppmärksamhet till någon annan att ni anpassas till deras energier – ni kallar detta ”. Tar på er deras energi” Sanningen är att ni inte tar på er deras energi, utan snarare, tonar in till den genom uppmärksamhet . Ni reser och träffar människor och går till platser, och i alla dessa möten gör frekvens avtryck från andra tider och människor. Allt detta förvandlar och ändrar ert dynamiska mänskliga energisystem. NI upplever galaktisk energi strömma in i er värld och universella kosmiska energier och kvaliteter på dessa, som är byggda på och formade av stora fält i ert solsystem och ert universum. Ni läser eller går på aktiviteter eller kanaliserar själva, och på så sätt förenas med icke-fysiska fält av ljus. Ni gör detta genom bön, genom att läsa. Ni ändrar ert område då ni ger uppmärksamhet till någonting. Ni lyssnar på musik eller tittar på bilder, eller konst, filmer eller tv, deltar i en konversation. Ni öppnar ofta själva upp till naturens energier och påverkas av elementalers balanserande kvaliteter. Er kropp i sig självt, består av en perfekt mall av att veta och oändlig intelligens och er blåkopia för detta förkroppsligande och ert fortsatta informerande från ert Gudomliga Jag.

Ni, i denna mänskliga erfarenhet, är ett otroligt rikt och dynamiskt informerat ljusfält!

En anledning till att vi beskriver några av de sätt som ni är så rika och fantastiska på som ni är, är att hjälpa er att se den enorma potentialen i er erfarenhet, för fortsatt stigning och förfining.

Ni kommer aldrig bli klara! (optimeringen av ert område). Ert energiområde förändras alltid dynamiskt. Det finns oändliga sätt av att uppfatta och känna ert mänskliga liv, baserat på de olika frekvensåtgärder ni skapar, genererar, väljer, medbringar och gör det möjligt för att skapa ert område.

Er närvaro alstras, ögonblick för ögonblick, baserat på en enorm variation stimulans, varav vi just har beskrivit några för er. Ni flammar på och av som materia och ljus – helt sammansmält med den Gudomliga Enheten, ögonblick till ögonblick och sedan åter -präglas er närvaro här, bokstavligt talat! Det händer så snabbt att ni inte ens kan märka det, och ändå återinför det alltid er från fullheten av ert varande och hela ni är här.

I allt detta, frodas ni! Ni är i grunden så bra. Otroligt bra! Såsom allt liv.

Alltså, vad händer nu? Vad händer härnäst? Vad är möjligt här?

Allt ni kan tänka er och bestämma er att skapa, kära ni. Vad som helst.

Vi vill så mycket, vara en del av er upplevelse eftersom vi känner er som berättigade varelser av ljus. Vi är här för att påminna er om detta och hjälpa er att släppa det som försämrar er öppenhet och försämrar ert tänkande genom att begränsa er känsla för vad som är möjligt för er.

Ju mer ni kan släppa uppfattningar om vad ni kan och inte kan göra och helt enkelt utforska saker, ju mer kommer ni att finna att ni kan göra saker som ni aldrig gjort förut. Ju mer kommer ni finna att ni kan skapa saker ni brukade tro skulle vara omöjliga för er.

I den tidigare delen av denna livserfarenhet – vi använder linjära termer eftersom det är så ni upplever livet i stort, här – var ni tvungna att lära er att begränsa er. Ni kom inte in här med begränsande uppfattningar; ni assimilerade dessa. Sedan blev de normala för er. Andra människor hade liknande begränsningar. Ni kommer att märka att hela familjesystem, har liknande begränsande uppfattningar, det är så det fungerar eftersom ni är energi, och ni kan ändra ert område och ert medvetande med er uppmärksamhet.

Tänk efter ett ögonblick – ni kan ändra ert område och ert medvetande med er uppmärksamhet. Genom vad ni uppmärksammar.

Vad kan ni göra med den vetskapen?

Vilka förändringar kan ni göra i ert liv, att veta att det ni uppfattar är tillgängligt för er, på grund av läget i ert energifält … och veta att ni skapar det här fältet med er uppmärksamhet? DYNAMISKT.

Vi vill att ni ska se, om ni kan skymta det, att ingenting har ett grepp på er. Ögonblick för ögonblick är ni helt och fullt FRIA.

Tänk om ni tog det till hjärtat och levde utifrån det?

Vad händer om ni inte ens säkra på att ni tror på detta men vore helt villiga att prova det?

Vi säger er,att resultaten och de erfarenheter som ni skulle ha, skulle visa sanningen om detta till er, tydligt och snabbt.

Tänk om ni omgav er med positiva, berättigade uppfattningar och människor som trodde på det sättet och levde på det sättet? Vad tror ni skulle hända med er? Vad tror ni skulle kunna förändras i er energi och er erfarenhet – förhållanden och situationer – då ni hade er uppmärksamhet på dessa upplyftande, glada människor och själva antog det sätt de levde och tänkte på?

Inte svårt att se, att en del av det skulle smitta av sig på er, eller hur? Eller att ni kanske ställa in er på den energin (eller ta på den energin, som ni ofta tänker på det) …!

Är inte detta underbart?

Så om ni vill ha fred, så använder ni er uppmärksamhet för att välja vad som ger er fred. Om ni vill ha ekonomisk överflöd, använder ni er uppmärksamhet att lägga märke till vad som ger er känslan av finansiellt överflöd. Om ni vill ha mer klarhet, fokuserar ni på klarhet och märker, vårdar och omfamnar klarhet. Ni odlar ert energifält, medvetet eller omedvetet, och följderna av detta är stora.

Ljus har öppnats upp inom er som kan hjälpa er att få tillgång till briljanta idéer. Otroligt, upplyst inspiration för att uttrycka er själva och förbättra er upplevelse. Stora områden av samordning och förstärkning finns tillgängliga för er, och ni har oerhört stöd av planetens och solens logos. Dessa energifält känner er och älskar er och sänder ständigt vågor av upplyftande frekvenser till Jorden och er, för att ge er kraft att tona in de mest fördelaktiga åtgärderna av energi och ljus.

När ni överväger allt detta, hoppas vi att ni ser hur annorlunda livet på Jorden är, och håller på att bli. Hur er självkänsla skiljer sig när ni inser dessa sanningar, och hur ni känner och tänker om alla Skapelser. Människan börjar förstå beskaffenheten av deras sinne och medvetande och tankar och hur allt är energi.

Ni ser de sätt som begränsande tankar skapar känslor och driver fram val på.

Det finns så mycket upplysande energi i er värld! En stor mängd människor delar sina erfarenheter och med detta växer många dörrar till visdom och sanning fram. Insikten om hur allt fungerar tillsammans som Ett, blir mer och mer tillgänglig i det kollektiva medvetandet och livet på Jorden blir nytt igen och igen och igen, på mycket vackert och berikade sätt.

Ni är ett tydligt och vackert uttryck av livet som den mänskliga varelse vi delar med just nu. Er närvaro förändras dynamiskt och uppstår dynamiskt i detta område av energi som kallas Jorden, eftersom detta energiområdet som ni ser som er kropp, ert mänskliga energifält, uppstår Dynamiskt för varje ögonblick!

Den stora ihågkomsten befriar allt liv på Jorden från separationsåldern.

Det kommer att ta tid för varje människa att inse och leva utifrån sanningen att det inte finns en enda Gud utanför dem själva, utan att de är den gudomliga energin och kan få tillgång till den direkt. Varje människa är gudomlig ljusenergi och finns i en hierarki av frekvens och varande som är stort, informerande och helt. Den inre vetskapen om denna sanning är en bandbredd av frekvens vars tid har kommit. De Planetariska frekvenserna har gjort denna sanning mer tillgänglig. Det finns en kraft för att utnyttja detta, och det är att lysa upp er värld.

Den sanningen, den ständiga milda, omfattande verkligheten om er och er perfektion! Ni och er inneboende tillhörighet till och med allt som är. Den är här och tiden har kommit när tillräckligt med energi har förändrats – i det mänskliga medvetandet och planetariska områden – för att göra denna sanning mer tillgänglig och mer vanlig.

Denna återgång till att direkt relatera med allt liv och Skapelsen är den ihågkomsten. Denna stora ihågkomst var strävan i denna epoken i tid / utrymme. Det har åstadkommits.

Nu är det helt enkelt en fråga om hur ni väljer att skapa. Vi uppmuntrar var och en av er att överväga vad som kan vara den mest autentiska formen för ert liv med tanke på vilka ni är NU. Vilken form och sätt att vara på och uttryck kommer mest befria er till att njuta av denna ständigt föränderliga erfarenhet av förkroppsligande?

För att förbättra den erfarenheten, går vi med er, förenar er till kommunikation och anslutning till Universum bortom ert mänskliga vetande och bidrar till att ytterligare ansluta oss alla, medvetet, till den stora Enheten.

Med kärlek och entusiasm, vi är de Galaktiska Drakarna.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...