De Gyllene Varelserna via Sue Lie, 16 mars, 2017

De Gyllene Varelserna

via Sue Lie

16 mars, 2017

Medelvägen som innebär Frid och Ro

 

Käraste Gyllene Varelser!

Jag har gått igenom en större nystart som gällde förändring och flytt. Det har varit extremt stressfyllt, samtidigt ändå väldigt roligt. Med andra ord så har jag studsat från en polaritet till en annan.

Jag kontaktar er nu för att be om er hjälp med att få vägledning, tillika för mina läsare, för att kunna hitta Medelvägen av Frid och Ro. Jag tror att ni redan har svarat mig, eftersom termen ”Medelvägen för Frid och Ro” inte härstammar från mig.

Ja, kära Skrivare, vi de Gyllene Varelserna, påminde dig om medelvägen för Frid och Ro. Det är en ”mindre bevandrad väg”, till och med på en planet som befinner sig i en så hög grad av övergång som kära Moder Gaia upplever.

Kära Ni, vi säger ”ni”, för vi vet att denna skrivare kommer att dela med sig av svaret på sin fråga. Vi säger även ”ni”, för att vi vet att de av er som läser vårt meddelande även kommer att dela vårt svar med andra. Därför sänder vi vårt svar även till dem alla.

Vi önskar dela vår information med alla som är vakna och medvetna om den storslagna transmutation som stilla äger rum inom ert NU. Vi vill också tacka och välsigna er ALLA för er uthållighet och er fasthet gällande ert syfte.

Att låta en hel planet stiga upp är utmanande nog. Men ni hjälper kära Gaia, som åtog sig den stora utmaningen gällande polariteter, makt över andra, samt tiden, som större komponenter i Sitt Planetariska Operativsystem. Som ni alla vet; ju större utmaningen är, desto större blir segern. Därför har ni alla rätt till en MYCKET stor seger.

Vi önskar att vi kunde tala om ”tidpunkten” då denna övergång kommer att ske. Men eftersom uppstigningen till den femte dimensionen innebär att ni ska ”lämna tiden” – hur ska vi då ge er ”tidpunkten”, i vilken det inte längre finns någon tid?

Det är inte som om ni färdades längs en väg som en vacker dag kommer att ta slut, eller bokade in ett möte som ni kommer, eller inte kommer att vara med på. Framför allt så handlar det inte om ett endaste ”du” eller ens ett kollektivt ”ni”.

Denna uppstigning handlar om en planet. Därför kommer ”tiden för uppstigningen” att kännas olika för Gaias samtliga invånare. Till exempel, så är tiden enligt mänskligheten inte densamma tid som för en fågel, en mus, ett löv eller ett träd.

De flesta av Naturens varelser lever redan via NUET i Naturen. Det är faktiskt endast människorna som mäter tiden med klocka, eller utifrån vad de gör. Endast människorna tänker på ”tid” som ett mått på en specifik handling, ett lämpligt ögonblick då de ”går till jobbet”, eller till och med ”går och lägger sig”.

De flesta moderna människor har i sin stora arrogans trott att det är viktigt med ”människotid”. De har faktiskt ofta trott att endast människorna har haft en kännedom om tiden.

Men hur kan alla migrerande djur veta när det är ”dags” att flytta? Hur kan ett barns sällskapshund veta när den ska vänta vid ytterdörren på att dess kompis ska komma hem från skolan? Hur vet träden när de ska blomma och fåglarna när de ska lägga sina ägg?

Svaret är att samtliga varelser på Jorden, förutom människorna, inte tonar in sig på ”tiden”. I stället tonar de in sig på ”Naturen”. Naturen är klockan för allt liv på Jorden förutom för människorna. Därför kan Naturen enkelt förnimma ”tiden” då de tredje/fjärde dimensionerna med lätthet kan flöda in i den femte dimensionen.

De livsformer som har tonat in sig på Naturen vet detta, för deras inre klocka tickar inte i sekunder, minuter, timmar och dagar. I stället har deras inre klocka tonat in sig på NATUREN. Samtidigt gäller att:

Naturen har tonat in sig på Gaia

Gaia har tonat in sig på Sitt Solsystem

Gaias Solsystem har tonat in sig på Vintergatans Galax

Vintergatans Galax på en Superklunga av Galaxer – och så vidare och vidare…

Som ni kan förstå, upplevs inte ”tiden” enligt er fysiska klocka på samma sätt som ”tiden” enligt en galax, eller långt bortom denna galax. Alla dessa exempel är även ur den tredje-dimensionella Jordens perspektiv.

Låt oss, de Gyllene Varelserna, få försöka förklara ”tiden” så som vi uppfattar den, eller snarare, INTE uppfattar den. Eftersom vi, de Gyllene Varelserna, genljuder med vändpunkten till det femte-dimensionella NUET, genljuder vi till det övergångsområde i vilket tredje/fjärde-dimensionella koncept av tiden har transmuterats till NUETS femte-dimensionella koncept.

Från vår position på vändpunkten till femte dimensionen, upplever vi transmuteringen av ”tid” fri från alla förnimmelser av ett skifte lokaliserat inom ”tiden”. Detta sker för att vi INTE upplever tiden, eftersom vi i evighet flödar inom DEN ENDAs NU.

NUET och DEN ENDA har en intressant relation. NUET är inte begränsat av några av de ”aspekter som har skapats av tiden”. På samma sätt blir inte DEN ENDA begränsad av några aspekter som är ”skapade av rumsliga avstånd”.

Med andra ord, om endast NUET existerar, så skulle det inte ta någon tid att resa till en annan RYMD.

På samma sätt, om det INTE fanns någon rymd mellan där ni befinner er och dit ni är på väg, så skulle INGEN tid gå till att resa dit. Mänskligheten har bundit sig fast vid tidskonceptet alltsedan de för första gången blickade upp i skyn för att få se Solen stiga upp ovanför horisonten, för att slutligen bli ersatt av Månen som gick upp och gick ner.

Den primitiva mänskligheten var oförmögen att tänka i termer av ”tid”, när de levde av jorden i likhet med alla de andra ”djuren”. När människorna började särskilja sig från ”djuren”, som de jagade och åt upp, fick de sitt första koncept gällande separation. De var inte ”separerade” från andra människor eftersom de befann sig inom samma folkstam. Men de dödade eller åt djuren.

Ni kanske tror att detta beteende inträffade så långt tillbaka i tiden att det inte relaterar till den moderna människan. Men på vissa sätt var den primitiva människan visare än den moderna människan. De dödade inte som en sport, och de åt upp djuren och tog användning av hudarna för att tillverka kläder och hus.

Den moderna människan dödar å andra sidan utan att äta upp eller på annat sätt använda sig av det som man precis har dödat. De flesta moderna människor dödar inte heller på grund av hunger. I stället dödar man på grund av hat, försvar eller för ett krig som någon långt borta har skapat, så att de rika ska kunna bli rikare.

Så vem är mer ”civiliserad”, den forntida människan eller den moderna människan? Vi säger inte detta för att döma ert samhälle, utan för att påminna er om att ”tiden” inte har separerat mänskligheten från sitt urgamla beteende.

Allt som separerar, eller snarare uppgraderar, den moderna människan från den forntida människan är ”tid och rum”. Det var över ”tiden” som mänskligheten förändrade sina tillvägagångssätt för och orsaker till att döda. Men det sker sannolikt mer ”dödande” på grund av krig och sport som utförs av den moderna människan jämfört med den forntida människan.

Dessutom finns det nu många fler människor än vad det fanns i forntiden, men en stor del av mänsklighetens beteende har förblivit detsamma, eller till och med värre. Lägg märke till att vi talar om ”beteende” och INTE om tillgångar eller ens kunskap.

Lyckligtvis har det skett ett stort skifte i mänsklighetens ”medvetandetillstånd”. Med ”medvetandetillstånd” menar vi den verklighetsfrekvens med vilken ens medvetande genljuder.

Inom ert NU, har det Högre Ljuset strålat över Gaia tillräckligt länge för att väcka upp områden i den mänskliga hjärnan som tidigare aldrig hade blivit aktiverade, förutom i hjärnan på ett ”geni”.

Inom mänsklighetens förflutna bestämde sig några multi-dimensionella varelser för att stiga in i en jordfarkost under vissa tidseror, när det föreföll som om mänsklighetens experiment var ett misslyckande. På grund av att dessa få ”högre-dimensionella varelser som tog sig en tredje-dimensionell kropp” var i så hög grad avancerade bortom de övriga människorna, blev de kallade ”genier”.

Inom ert NU finns det tusentals, eller till och med hundratusentals människor som skulle kunna kallas ett Geni om de hade blivit födda bara för några hundra år sedan. Emellertid finns det inom ert NU, många, många fler människor och sålunda fler genier.

Men allra viktigast; det finns ett ständigt ökande antal människor som ”blickar uppåt” till de högre dimensionerna i sitt medvetande, snarare än att ”blicka neråt” på hur de ska få vad de vill ha.

Genom att ”blicka uppåt” menar vi ”högre upp i medvetandefrekvens”, i ett medvetet åtagande att minnas varför de nu har tagit sig en kropp och vad de lovade att göra under denna inkarnation.

Många människor är faktiskt nu medvetna om sina myriader övriga inkarnationer och vissa kan till och med minnas att deras samtliga tidigare inkarnationer på Jorden på något vis förberedde dem för DENNA inkarnation.

Men varför är denna specifika inkarnation viktigare än de övriga?

För det första; det faktum att en människa kan minnas att man har haft andra inkarnationer på Jorden innebär att man förmår omfamna sitt inneboende ”multi-dimensionella tänkande”. Detta multi-dimensionella tänkande låter människorna tänka utanför tid, så väl som utanför rum.

När väl en människa inte längre är bunden till sitt kollektiv, den mänskliga tiden som bestäms av en människoskapad klocka, så kan man börja minnas att man har varit en människa i många olika inkarnationer, under många olika tider på Jorden.

Det finns så mycket att minnas och lära sig för att man ska kunna få en planet att uppstiga, att volontärerna för en bestämd planetarisk uppstigning behöver förbereda sig för detta ”uppdrag” genom att ta sig många inledande försöksomgångar med livstider, inom vilka man kan få lära sig om:

  • Planetens Operativsystem
  • Planetens historia
  • Planetens syfte
  • Planetens personlighet

”Vaddå?” hör vi er utropa, gällande konceptet att en planet skulle ha en ”personlighet”. Ja, att uppfatta en planet som en levande, intelligent varelse, som har utvecklats långt bortom att vara människa, är alltför mycket att ta in för många ”mänskliga egon”.

Människorna har länge fått leva i sin tro att de har varit de ”högst utvecklade” varelserna på Jorden. Men människor som tänker så är vanligen själva så outvecklade, att de tror att de enda varelserna på Jorden som har en Själ är människorna.

Sanningen är att ALLT liv på Jorden har en Själ, men de flesta människor förstår inte hur vi definierar ordet ”själ”. För vi, de Gyllene Varelserna, så väl som alla varelser som genljuder med den femte dimensionen och bortom den, tänker på en SJÄL som ”en gnista av DEN ENDA” som glimmar in i vår kropp i födelseögonblicket och återvänder till de högre dimensionerna i ögonblicket för den fysiska döden.

Med andra ord, så skapar densamma andliga gnistan i ”DEN ENDA” er ALLA. Denna ENDA är inte bunden av några fysiska polariteter gällande bra eller dåligt, eller några tidsbundna koncept om födelse och död. Denna ENDA är OÄNDLIG och genljuder långt bortom tredje/fjärde-dimensionella koncept gällande tid och rum.

Den ENDA är i verkligheten Skaparen av allt liv, som färdas genom det Stora Flödet av Tid och Rum. Tid och Rum strömmar samman som ETT uttryck av Gaias verklighet.

  • Tid skulle inte existera om det inte fanns Rum som separerar de ”individuella sekunderna av tid”.
  • Därtill, Rum har INGET avstånd om det inte hade den ”tid” som det tog emellan dit man var på väg och hur lång tid det tog att ta sig dit.

Men mänskligheten har nu färdats ”till Yttre Rymden”, som har utvidgat mänsklighetens medvetande bortom Jordens gränsområde och Hennes atmosfär till den ”yttre rymden”. Mänskligheten börjar nu emellertid upptäcka ”den inre rymden” i sitt eget medvetande.

När mänskligheten blickade långt bortom rymd och tid för att få se en stor raket försvinna upp i skyn, började de också resa inom sitt medvetandes ”inre rymd”. För tio år sedan, eller ännu mindre, talade inte mänskligheten om ”medvetandetillstånd”. Medvetande betydde vaken och omedveten betydde ”inte vaken” och kanske i koma.

Utanför ett Ashram långt borta, mediterade inte människorna för att finna detta inre rum som de gör inom det nuvarande NUET. Och vad mänskligheten håller på lär sig, när de tar sig allt djupare in i sitt eget medvetande är att de INTE är ensamma.

De är INTE ensamma inom det egna medvetandet och när de fortsätter med sina meditationer, finner de att de osynliga varelserna inom deras medvetande också omger dem i deras dagliga liv.

Människorna har också upptäckt att när de utvidgar sitt medvetande till ett högre ”medvetandetillstånd”, blir tiden förvrängd och de finner ett inre rum som de aldrig tidigare har känt till.

Det allra viktigaste är att när deras medvetande alltmer utvidgas, förefaller tid och rum bli sammanblandade till DEN ENDAS NU. De har ingen aning om vad ”Den Endas Nu” innebär, förutom att när de går till dessa högre medvetandetillstånd, så förefaller tiden ta sig ett eget liv och de börjar känna att de inte längre är ”bara en” person.

På något sätt, och de vet inte hur, så finns där en annan verklighet, andra av dem själva, som existerar bortom den fysiska världen, till vilken de återvänder i slutet av sin meditation, eller i slutet på sin dröm.

Denna upplevelse av en ”annan verklighet som endast kan nås genom att gå inombords” skrämmer vissa människor. Men andra människor blir oerhört nyfikna och vill ta reda på mer om vad de upplever.

De vill också ta reda på om andra människor också upplever denna nya inre verklighet. Kan två fysiska människor meditera tillsammans för att komma till samma ”inre verklighet”?

Eller, kanske, EN person mediterar i en inre värld för att projicera ut illusionen om att det finns två människor, när varENDA EN är en del av densamma ENDA?

För NUET är det ett intressant koncept att fundera över, föreställa er, tro och få uppleva insidan på ert medvetande som ”Medelvägen som innebär Frid och Ro” och som kan ta er till DEN ENDAS NU inom en annan version av verkligheten!

 

 

The Golden Ones via Sue Lie, March 16th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...