Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 11 november, 2017

Änglarna, 11 november 2017 

Via Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Det finns, djupt inne i människans hjärta, en djup önskan om enighet. Djupt inom er har ni alla en önskan om att få kontakt med varandra på ett kärleksfullt och meningsfullt sätt. Ibland verkar det som en dröm att hitta denna enighet med alla olika och motstridiga åsikter på er planet. Enighet kräver aldrig likhet, aldrig enformighet, och har aldrig ens efterfrågat samtycke.

Som barn fascinerades ni av olikheter. Ni tyckte om att möta människor som såg annorlunda ut, eller agerade annorlunda. Ni var nyfikna. Ni lärde er något vid varje nytt möte. När någon trodde på något annat än vad ni gjorde, frågade ni med äkta intresse: ”Varför?” Ni lyssnade och frågade er själva om det gav genklang inom er, och sedan engagerade ni er i dialogen eller gick er väg. Ni studerade livet och lärde er om er själva och andra samtidigt.

Någonstans längs vägen åt ni, metaforiskt, av ”kunskapens träd på gott och ont” och började utvärdera de olika perspektiven som rätt och fel.

Ni började döma andra och ni började döma er själva. Ni började argumentera och ni försökte övertyga andra om att ni hade rätt, och många av er började försöka förändra er själva för att ”passa in”. Ni var aldrig menade att ”passa in” i den meningen att ni alla var lika. Istället var ni menade, som en del av ett pussel, att ta er plats som en unik och dyrbar del av skapelsen.

Så i stället för att frukta eller döma olikheterna hos er själva och andra – utforska dem. Stå fast vid era egna synpunkter hellre än att argumentera om någon annans, och försök att förstå deras sida av saken. Kom överens om att ni är olika, och om någon inte tycker som ni, gå er väg. Låt er tystnad säga mer än era ord.

Det är på grund av skillnaderna mellan er som den mänskliga rasen fortsätter att fungera, utvecklas och växa. Era skillnader hjälper er att undersöka nya perspektiv. Era skillnader utsätter er för tankar och idéer som ni kanske aldrig hade funderat på. Era skillnader gör att ni överväger vad ni har gemensamt och till att upptäcka hur ni kan dra nytta av varandras styrkor.

Om alla celler i den mänskliga kroppen var likadana, skulle du inte vara du. Det finns en stor enighet i deras mångfald, när de samarbetar för att skapa det mirakel som du är. På samma sätt skulle det kunna vara stor enighet bland mänskligheten om var och en av er hittade er plats och ståndpunkt och låter andra göra detsamma.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Du gillar kanske också...