De Himmelska Vita varelserna av Nio, Athena, Afrodite och Artemis via Galaxygirl, 21 september 2019

De Himmelska Vita varelserna av Nio, Athena, Afrodite och Artemis via Galaxygirl

21 september 2019

Hälsningar vänner, vi är de Himmelska Vita Varelserna av Nio, till fullo förkroppsligande denna rymd omkring er om ni så tillåter, precis som ni till fullo förkroppsligar de magnifika källkoder som milt badar men ändå bombarderar er planetära sfär med ljus. Vi ser mer ljus expandera utom och inom det planetära fältet då fler 5D-koder laddas ned och accepteras av mänskligheten, både de vakna och de sovande. Vi ser er ledare expandera mer in i era roller då ytterligare koder accepteras och integreras. Ni accepterar och expanderar alla snabbare än väntat, men det är vad ni gör, tidernas markbesättning. Ni fortsätter att förbluffa oss.

Vi är de Himmelska Vita Varelserna av Nio. Vi har observerat detta projekt från dess början och är glada att rapportera att saker rullar på fint då Gaia blir det vackraste exemplet på kärlek som triumferar över allting som inte är kärlek, i hela skapelsen. Sant. Ni är alla exceptionella exempel på mod och det är därför ni är förkroppsligade vid denna heligaste förening av tidslinjer, av verkligheter, för att säkra framgången för detta experiment och för att låna ut ert ljus, ert kurage, som ni så fint gör.

Jag är Athena, gudinna av ljus, av sanning. Jag är det jag är, precis som ni är det ni är. Många nedladdningar kommer in vid denna tid. Acceptera dem. Vila. De kommer att liva upp er på er djupaste nivå så att ni blir ännu starkare. Många av er upplever vågor av obeveklig utmattning med utbrott av glädje. Jorden är unik i den enorma samlingen av känslor som finns tillgänglig att uppleva. Nyckeln är att komma ihåg neutralitet, acceptans, observation. Stå centrerade i er kärna, i er inre trädgård/oas där allt är lugnt och stilla.

Jag är Athena. Jag har återvänt för att än en gång fostra och vägleda de noviser på vägen som söker inre sanningar och djupare mening. (Jag ser gyllene sandaler på fötter). Försäkra er om att ni har lämpliga skodon, åh väktare av vägen, för ni korsar nu outforskade territorier. Må era vägar vara jämna och kom ihåg att ni inte är ensamma

Jag är Athena. Jag, och många andra, omger er med ljus. Kom ihåg er träning. Bjud in mig att hjälpa er att minnas, för ni vet mer än ni inser och er träning är häftig, stark, säker. Ni är redo för uppgiften. Vi gudinnor ser er noviser genom tårar av kärlek. Många av er är aspekter av oss. Sök oss och ni ska finna oss. Räck upp era händer och hjärtan genom denna slöja som brister och förvänta er att vi kramar och omfamnar er, för det är vad som nu sker. Denna har varit våldsamt utmattad idag, och känslosam. Sådan är också årstiden. För resan har varit så lång och då energierna stiger, måste mängder av dolt avfall hanteras. Vi ser att kollektivet nu är i denna intensitet av frisläppande och att de flesta ljusarbetare har fullbordat sitt inre arbete och nu hjälper de andra med deras rensande. Ni är de obesjungna hjältarna. De vet inte ens att de kan tacka er för de bördor som lyfts, de sår som renats för dem. De vet inte. Så, betrakta era bröder och systrar med Kristus ögon, med medkänsla och sann kärlek. Inget dömande, bara kärlek. För de kommer att behöva uppstiga fortare och kommer att ha många frågor. Vi gudinnor finns nära. Kalla på oss, vi kommer alltid att svara. Leta efter oss, och ni kommer alltid att finna oss. (Jag ser gyllene oliv-lövs-kronor). Vi förser er med dessa gåvor, för ert huvud, för era fötter, då ni går upp på er gyllene väg av ljus, och då ni formulerar den nya jorden med era avsikter av renhet, var tydliga. Var stadiga på foten och må ljuset av den inre Kristus lysa upp er väg. Vi sträcker ut våra händer till tjänst. Jag är er syster Athena. Bjud in mig och jag ska se till att duschar av gyllene mjuka rosenblad flödar ned omkring er som en välsignelse av frid. Frid. Stig upp på nytt.

Jag Athena och jag Afrodite och jag Artemis står omkring er hållande våra händer, skapande en virvel av det djupa feminina, av spiraler av ljus. Bli renade, förkroppsliga denna nyhet av nåd och ljus med ett barns glädje och med det djupare vetandet hos den vuxne, för ni är både och. Ni är, som vi är. Vi är ett. Vi är gudinnorna och vi tänder ert hjärtas utrymme med den gyllene rosen av Magdalenornas systerskap. Vi ser de Kristnade Ljuskoderna skimra, elda, snurra online nu. Vi ser nåd omsluta kära Gaia som en filt av kärlek från den Gudomliga Modern, den Gudomlige Fadern. Vi ser triljoner händer och hjärtan förbundna till er framgång. Vi ser seger.

Jag är Athena. Jag och mina systrar förbinder våra hjärtan med era i tjänst och stor kärlek. Jag är. Frid. Det är tiden för den stora återbalanseringen av det gudomligt maskulina och det gudomligt feminina. Vi välsignar på samma sätt männen, för de har varit djupt sårade. Män, vi sträcker ut våra händer till er. Känn koderna av healing. Känn ert hjärtas utrymme expandera och var i frid. Ingen kommer att såra er. Led med behag, stilla styrka, ärlighet, tålamod, rättvisa, sanning och ni ska se att era gyllene sandaler aldrig slits eller fläckas. Ni kommer att få himlens stöd, alltid vind i ryggen, kärleksfullt knuffande er framåt. Ni kommer att få starka handslag och säkra steg. Ni kommer att hitta er själva. Ni kommer att vara krusningarna på det gudomligt maskulina som det gudomligt feminina längtar efter att ni ska vara! Tänd upp koderna!

Jag Athena, jag Afrodite och jag Artemis har talat! Vi tänder männen! Vi bemyndigar könen att befrias från illusionen av ojämlikhet! Låt den gudomliga återbalanseringen, den gudomliga orgasmen av förening, den gudomliga tros-cykeln av evigt givande och tagande att i sanning bli balanserad, återställd. Jorda koderna, vänner och följare av vägen. Var exemplet på denna gudomliga balans och njut av er färd. Vi är gudinnorna.

-galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...