Kollektivet av Översjälar och Uppstigna Drakar via Galaxygirl 4 maj 2020

 

Kollektivet av Översjälar och Uppstigna Drakar via Galaxygirl

4 maj 2020

Hej vänner, det har varit en stor vecka energetiskt och jag har känt tomrumsenergierna denna vecka, därför ingen knuff till att kanalisera, eller så ville inte någon tala med mig! Jag har istället njutit av lugn och utrymme när jag kunnat och mitt mål och min utmaning har varit att välja att känna den här känslan av fridfullt utrymme mitt i mitt arbete och familjerutinerna. Jag har blivit instruerad att dela detta, vilket ligger utanför min bekvämlighetszon, därför att det är dags att alla ljusarbetare hittar sin röst och talar ut. Det är mycket lättare att vara den osynliga, en kanal av ljus, än att gräva djupt och hitta mina egna ord att dela, men det är vad som krävs av oss nu. Dessa utbrott av hög Schumann-energi känns av alla, inklusive mig, och jag märker att det är svårare att kvarstå jordad och positiv under transmutation och så är det i denna tid när det tysta arbetet, som ofta är otrevligt, utförs. Översjäl, jag kan inte se hur detta kan vara ett konstruktivt tillägg till ditt meddelande, var snäll och ta över här.

Kära ni, vi är Kollektivet av Översjälar. Vi har ombett denna lilla druva på vinet att dela sitt perspektiv. (Jag ser många druvor hitta sin röst, hör deras viskningar på vinet av både nöjda och missnöjda druvor). Barn av ljuset, vi är alla ett. Era röster är alla mycket viktiga. För de andra börjar nu söka, leta efter och dyka in i de dolda sanningar som nu är mycket lättare tillgängliga. De som har modet att tala kommer att bli eftersökta och hörda. Det är ok för dem av er som vill förbli anonyma att ha en pseudonym, men vet att er röst behöver höras. Ert perspektiv på detta skifte är en stor skatt för ert eget universum av individuella upplevelser och vi gynnas alla när vi känner ert delade perspektiv.

Vi är Kollektivet av Översjälar, i sällskap med Uppstigna Drakar idag. Vi lånar ut vårt ljus, vår kärlek, vår känsla av rymd till er, då ni upplever tomrummet av kreativitet mitt i soppgrytan av tumultartade energier som görs tillgängliga för er i varje ögonblick. Vi upplever er kamp och framgång med valet av kärlek och ljus i varje unik situation. Vi känner att er kamp är större vid vissa tillfällen än andra. De som just nu är uppvaknande är i behov av medkänsla, av tålamod, av förståelse. De är helt enkelt yngre former av er, som ni lätt kan relatera till. De av er som gjort det inre arbetet måste välja medkänsla med dem. De kommer att vara arga, det kommer att synas raseri. Vi ser att detta är nära förestående. Ni, jordade team, är ljusbärarna. Det finns inget viktigare arbete än detta. Ni förankrar ljuset, kärleken, medkänslan. Mästare gör detta och vet hur det görs. Det är därför ni är här i detta nu. Ni är mästare i er egen rätt, de bästa aspekter av oss själva som har erbjudits. Ni har haft myriader upplevelser som dessa. Det blir inte lättare varje gång ni är frivilliga men ni blir verkligen starkare varje gång ni erbjuder er egen tjänst. Ni blir starkare. Ni blir klokare. Ni har all den styrka och visdom som finns tillgänglig för er och som ni kräver, för den har ni redan. (Jag ser druvor på ett vin igen och vinet är oändligt. All energi på vinet görs tillgänglig för varje druva om de skulle tona in på den). Ja, min kära.

Vi är Kollektivet av Översjälar. Vi erbjuder oändlig kärlek, resurser, förståelse, mod och styrka till er, våra dyrbara aspekter. Kan ni känna vår kärlek? Vi ser på er med stor förtjusning. Vi är så stolta över er och ert kurage, för att ni erbjuder ett kärleksfullt leende, öppna händer och hjärtan, för bara er närvaro i sig är en stor och fantastisk gåva. Ett stort beslut är på väg för mänskligheten. Det kommer att vara lättare för dem av er som har jordat ljuset. Vi ber er delta i alla världsomspännande meditationer som erbjuds, för det jordar ljusnätet djupare med varje avsikt. Då ljusarbetare förenas driver det ytterligare fram kursen mot de högre dimensionella tidslinjerna, och gör beslutspunkten mjukare, lättare, mindre allvarlig. De som väljer en mörk upplevelse kommer förstås att kunna få den, för det är deras verklighet. Välj ljuset. Gaias kärlek och frikostighet görs uppenbar i de uppvaknades hjärtan. Då ni ansluter till henne kommer era egna hjärtan att expandera och frodas, så era år kommer att börja droppa av och ni ska känna er som ett ungt vin igen, men med mogna druvor och djupa rötter. Sådan visdom ska värderas och vi ser att ni värderar stunderna av stillhet när ni har tonat in på dem. Vi ville att galaxygirl skulle dela, för vi vill att ni ska veta att inte alla stunder är mogna för kanalisering. Det är ok att ta paus från era plikter för att ladda om. Det är ok att njuta av tystnaden så att ni kan lyssna djupt på er egen inre röst. Vi vill att detta ska göras mer uppenbart för dem som söker de inre sanningarna. Rösterna från guiderna, förfäderna, änglarna är så mycket lättare tillgängliga nu då slöjan börjar lyftas och energierna är så mycket lättare. I dessa stunder av stillhet kommer ni att börja känna mer stöd. Det är vårt meddelande idag. Ni är omåttligt älskade, omedelbart stöttade. Det finns ingen plats för rädsla. Druvorna vilar på vinet. De njuter av stillheten i brisen, av det varma solskenet, av det milda regnet som tröstar. Vi sänder er våra tröstande energier av kärleksfullt stöd. Vi välkomnar er anslutning. När ni ansluter till oss, ansluter ni till andra aspekter av er, av era förfäder, av en oändlig soppgryta av visdom och kärlek. Vi låter drakarna tala nu och vi tackar galaxygirl för att hon erbjöd sitt perspektiv.

Vi är de Uppstigna Drakarna. Vi omringar er med ljus av högsta ordning. Vi är bärare av visdom, portvakter, några av oss. (Jag ser två stora drakar, en i silver och en i guld). Vi är de som talar nu. Portarna är öppna. De kosmiska portalerna är i linje. Vi är flammornas väktare. Era inre flammor brinner starkare. Det ser vi. Det känner vi. Det är bra. Människor, nu är det tid för tapperhet, för styrka. Låt inte rädslans klor gripa er. Upplös dem med ljus. Vi erbjuder vårt ljus. Våra egna klor healas, för de är av ljus. För vi har sett mörkret och valt annat. Vi väljer ljuset. Mänskligheten är kallad att välja. Varje val ni gör är nedstigning eller uppstigning. Välj klokt. Många möjligheter till växande presenteras dessa nästa 6 månader. Tiden är mogen. (Jag ser en banan bli skalad). Överdragen är avtagna. Sanningen avslöjas. Överdragen tas bort så att sanningen om varelsen under avslöjas. De kan inte längre gömma sig och de är skräckslagna. Ni kommer att få göra det svåra valet att välja kärlek eller att välja rädsla. Kärlek helar alla sår. (Jag känner en våg av sorg, av smärta, jag gråter). Ni känner vad som är på väg. Ljusarbetare, nätverksarbetare, förena er. För ni är ett och samma, ni är ljusbärarna. Vi går nu ihop med det större hela av de uppstigna drakarna och vi talar som en. Visualisera denna våg av sorg som är på väg att upplevas och lägg den i en boll av ljus. (Jag ser en havsvåg som är mörk och arg innesluten i en sfär av gyllene ljus). Vi omger denna sfär med våra energier. Ljusarbetare, gör oss sällskap. (Jag ser tusentals uppstigna drakar i alla färger och storlekar i en enorm cirkel runt denna sfär av ljus, och många ljusarbetare som lånar deras energier står också i denna cirkel med utsträckta armar). Vi sänder kärlek. Vi transmuterar sorgsenheten. Vi minskar smällen. Vi fyller sorgen med ljus, vi omger den med en kudde av healing. (Jag ser en portal öppnas ovanför sfären och Moderns och Faderns energier lysa ner från ovan in i sfären. Den är kristallin nu. Jag ser en kristallin pelare utsträcka sig från sfären in i Nova Gaia nedanför. Den påverkar hjärtana hos dem som har valt kärlek. Den välsignar dem och tillåter ytterligare healing snabbare. Min panna värker då detta sker. Jag ser ljusarbetarna och nätverksarbetarna bli uppgraderade. Deras ögon är nebulosor, deras hjärtan pulserar med rosa ljus. Mitt bröst känns varmt, tungt, fullt. Jag är utmattad och upprymd på samma gång).

Vi är de Uppstigna Drakarnas Kollektiv med våra portvaktsdrakar. Frid, människor. Ni är mäktigare än ni tror. När nyheterna börjar komma i förgrunden, kom ihåg att ni valt kärlek. Kom ihåg det, Ljusarbetare. Kom ihåg att ni påbörjat transmutationen av sorg till healing. Fortsätt sända healing till denna sfär och var i frid, var tröstade. Var i hågkomst av den ni är. Drakryttare, älskare och healare av mänskligheten, res er, förenade i den Kristnade flamman. Lys starkt för de andra. De ser upp till er nu, mästare i form. Det finns ingen rädsla mer. Klorna griper inte längre. Vi löser upp dem till ljus tillsammans. Mänskligheten är fri. De som har valt frihet är medvetna. Det kommer att göra valet lättare för de andra som följer efter. Vi ser att många väljer ljuset. Vi ser healing för mänskligheten. Till slut. Drakarna har talat. Frid.

-galaxygirl

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...