De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 18 maj 2018

De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 18 maj 2018

Per Staffan 18 maj 2018

Uppvaknande Upplysning av de Himmelska Vita Varelserna

18 maj 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 18 maj 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa https://www.omna.org/

Hälsningar till er, storslagna ljusvarelser, vi hedrar och älskar er i detta ögonblick och alltid. Vårt syfte är att väcka Skaparens salighet inom er för att uppmuntra er att flytta in i de naturliga vibrationerna av kärlek till ert varande och bortom, förkroppsligande Skaparens salighet. Att förkroppsliga Skaparens salighet är att uppleva befrielsen, extasen och friden i allt som är Skaparen. När du gör det så är du ett med Skaparen, all separation försvinner och du ser dig som en integrerad medvetenhet med Skaparens medvetenhet och förverkligande. Att söka salighet inom din varelse och inom andra är ett vackert mål, men att inse att du är ett förkroppsligande av salighet är en mycket mer givande upplevelse. Det är genom ett förkroppsligande av kärlek som källan till salighet inom dig kan nås. Salighet är din inre lycka, magin och perfektionen av Skaparen, den är helande, uppvaknande, transformerande och upplyftande.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, inbjuder er att vila er uppmärksamhet inom källan till ovillkorlig kärlek inom ert varande. När du vilar i den här heligaste aspekten av dig själv som förenar dig som ett med Skaparen, bjuder vi dig att andas djupare in i kärleken med avsikt att bli som ett med kärlekens vibrationer inom ditt väsen. När du praktiserar det kommer det att komma ett ögonblick när det finns ett energiöverskott som fyller hela din varelse, det kan liknas med att spänningsutbrott genom din varelse. Detta kommer att vara du som ansluter till salighetsnärvaron inom din varelse, förenar ditt medvetande med Skaparen och upplever nöjet av förening med Skaparen. Denna övning kan utföras ofta, därigenom kommer den att få fart och kraft inom din varelse, samt förbättra din upplevelse av kärlek, salighet och Gudomlig förening med Skaparen. Du kan finna att din förståelse av vem du är som andlig varelse utvecklas såväl som din medvetenhet om och länk till Skaparen.

Vibrationen av salighet är oerhört helande eftersom den innehåller koderna, mallarna och ritningarna över Skaparens sanning och sanningen om Skaparen. När du kallar på våra energier, kommer de Himmelska Vita Varelserna att ladda ner i ditt väsen och stödja din uppstigning, vi kommer alltid att dela med oss av salighetens energi och aktivera salighet inom din varelse. Således aktiverar vi koder, mallar och ritningar av sanningen som kommer att väcka kunskap, minne och tydlighet inom alla aspekter av ditt varande. Detta möjliggör att illusionen upplöses och en tydligare förståelse för dig själv och Skaparen utvecklas. I sanning återställer och återaktiverar vibrationen av salighet din anpassning till Skaparen inom hela ditt väsen.

Skifte in i Uppfattningen om Din Upplysning

Salighet är den vibration och frekvens som många själar upplever när de verkligen vaknar till Skaparen; De beskriver erfarenheten som upplysning. Upplysning är ett förkroppsligande och en upplevelse som många själar utvecklar längs deras andliga vägar av sökande. Sökandet efter upplysning blir så intensivt och viktigt att de glömmer att de är redan ett förkroppsligande av upplysning. De glömmer också att inse att varje uppvaknande och jag eller Skaparens förverkligande som uppträder på deras väg till upplysning är närvaron av upplysning som ligger inom dem. Det är väldigt sällsynt att upplysning blir förkroppsligad som en ljusblixt, istället är upplysning din följeslagare som avslöjar sig för dig långsamt och säkert i varje ögonblick av ditt liv. När du känner igen upplysning, när din följeslagare gradvis vaknar upp i dig, hellre än en upplevelse du söker, så förändrar sig din uppfattning om din upplysning och andliga utveckling. Således växlar din upplevelse av din fysiska verklighet, andliga tillväxt och föreningen med Skaparen till ett sanningsområde snarare än en illusion. Det är ofta så att även om illusion kan vara närvarande i din andliga evolution, så tillåter sinnet sig att förstå begrepp som inte kan förklaras, sinnet vill alltid förstå och ändå är detta inte alltid vägen för andlig utveckling. Att veta, lita på och hålla fokus erbjuder en mycket större förening med Skaparen, för att förstå uppmuntrar dig att dyka djupare in i illusionen, att försöka likna Skaparen till din personlighet. Ju mer du känner igen och förkroppsligar Skaparens vibrationer och frekvenser, desto mer kan illusionen försvinna som en förbindelse och en förening har gjorts, så att uppvaknandet tillåts att fortsätta med mindre illusion.

Många själar tror att upplysning är att förstå Skaparens Universum. Detta är inte fallet, upplysning är att känna dig själv som en själ som existerar i en fysisk verklighet och som en aspekt av Skaparen. Det är denna medvetenhet som frigör ditt väsen, skapar fulländning och lycka. Emellertid finns din uppfyllelse och lycka redan inom din varelse och kräver inte att upplevelsen av upplysning ska aktiveras eller förkroppsligas.

Uppvaknandet av Upplysning

Den energi som vi, de Himmelska Vita Varelserna, distribuerar nu, särskilt till Jorden, är för att stödja uppvaknandet av upplysning. Vi ger ljusfickor från kärnan i vår energi till de som vill ta emot. Fickorna av vår energi kommer att hålla vibrationer av salighet, koderna, mallarna och ritningarna till salighet samt vårt rena medvetande och vår visdom. Våra fickor av energi kan tas emot i din Själs Stjärnchakra för att syntetisera med din själ och ditt hela väsen, eller de kan tas emot direkt i din själ för att syntetisera på en djup nivå och filtrera igenom hela ditt varande. Du kan få så många energifickor för att väcka upplysning som du tycker är lämpligt. Varje ficka av vår energi har samma vibrationer och medvetande, emellertid, ju mer du laddar ner energin desto mer aktiveras den och väcker din inre upplysning, liksom din insikt om upplysning.

För att ta emot fickan av uppvaknande upplysning i din Själs Stjärnchakra:

”Himmelska Vita Varelser, var snälla och för fram till mig era fickor av uppvaknande upplysning. Jag väljer att få denna heliga energi och uppvaknande i min Själs Stjärnchakra. Må energin fylla min Stjäls Stjärnchakra som slås samman med min själs närvaro och distribueras genom hela mitt liv på en fysisk och energetisk nivå. Må energin av salighet tränga in i mitt väsen och väcka uppkomsten av salighet som redan finns inom mig. Låt mig bada i salighetens vibrationer, känna fördelarna och upplyftningen av denna heliga energi. När jag tar emot energi och ljusfickor från de Himmelska Vita Varelserna, tillåter jag mig att inse, väcka och förkroppsliga min unika energi av upplysning inom mig. Jag tillåter mig att vila och bada i min inre upplysning och erkänna den fullt ut. Himmelska Vita Varelser, var snälla och stöd mig, väck min inre klarhet och förmåga att se, känna och erkänna sanningen. Tack.’

För att ta emot fickan av uppvaknande upplysning direkt i din Själ:

”Himmelska Vita Varelser, var snälla och för fram till mig era fickor av uppvaknande upplysning. Jag väljer att få denna heliga energi och uppvaknande direkt i min själ. Må de Himmelska Vita Varelsernas energi syntetisera med min själ och skapa ett skifte och uppvaknande i mitt väsen. Låt detta skifte vibrera genom hela min varelse och flyta subtilt och enkelt, och ansluta som ett med allt jag är. Upplysningen av min själ rör sig från kärnan av mitt väsen och tränger igenom hela mitt väsen, och gudomligt påverkar och inspirerar mig att förstå det gudomliga medvetandet och medvetenheten som jag förkroppsligar. Genom syntesen av fickan av uppvaknande upplysning med min själ upplever jag en djupare koppling och förenas med min själ och förstår allt som jag är. Himmelska Vita Varelser, var snälla och stöd mig, och väck min inre klarhet och förmåga att se, känna och erkänna sanningen. Tack.’

Ta bara tid att observera och uppleva processen som utvecklas inom din varelse. Det är möjligt att använda båda åkallandena vid separata tillfällen eftersom de erbjuder olika nivåer av förkroppsligande. Den första ger upplysning och uppvaknande i din fysiska kropp och medvetenhet, den andra tillåter en djupare koppling till din själ och en aktivering av upplysning från kärnan i ditt varande, medan du fortfarande upplever ett förkroppsligande på alla nivåer i ditt varande.

I salighet alltid.

De Himmelska Vita Varelserna

 

 

 Översättning: Lars-Eric

 

 

 

Du gillar kanske också...