De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 28 september, 2018

De Himmelska Vita Varelserna

via Natalie Glasson

28 september, 2018

”En mall för Det Kollektiva Uppstigningsuppdraget”

 

Hälsningar! Vi är de Himmelska Vita Varelserna, vi kallas så på grund av vårt rena himmelska ljus. Vi vistas inom Skaparens Multi- Universella och Kosmiska Nivåer, vilket innebär att vi får ta emot Skaparens avsikter i sin renaste utformning innan de distribueras genom de 352 dimensionerna i Skaparens Universum. Fastän det finns många planeter, stjärnor och bebodda platser inom Skaparens Universum, så håller vi Moder Jord och alla som bor hos henne, mycket kära. Jorden rör sig genom en sådan enorm accelerering gällande både teknologi och andlighet, att många på de inre planen investerar sin energi, kärlek och stöttning för att skapa ett helt underbart resultat. Jorden skapar en mall av ljus, medvetande och tillväxt som under kommande generationer kommer att tillämpas på Jorden och andra bebodda platser inom Skaparens Universum. Mallbeskrivningen kommer att vara den mest unika och häpnadsväckande skapelsen, för den kommer att innehålla visdomen och kunskapen om hur man ska återuppvakna och återgå till enhet med Skaparen som en kollektiv civilisation och som en individ. Många civilisationer såsom de från Lemurien, Atlantis och till och med de antika egyptierna i egenskap av kollektivt medvetande och civilisation, gjorde försök att skapa en ren mall som skulle vägleda och stötta andra civilisationer i att ta sig igenom uppstigningen som ett kollektiv och få uppleva det största förkroppsligandet av ljus som någonsin hade upplevts på Jorden. De som för närvarande vistas på Jorden, av vilken ålder de än är, har på en själsnivå samtyckt till att på nytt försöka skapa och bilda denna gudomliga mallbeskrivning om hur man ska uppnå en kollektiv uppstigning.

Den personliga uppstigningen är ändamålsenlig och behövlig, ert eget inre utforskande och era andliga framsteg kommer att läggas till och ge energi till skapandet av mallen för den Kollektiva Uppstigningen, men det finns ett större mål som ligger i djupet av er själ och det ska tjäna andra och stötta deras inre återförening med Skaparen. Detta enkla uppdrag av att tjäna är början på skapandet av Mallen för Den Kollektiva Uppstigningen. Ni har kanske lagt märke till att ni är ivrigare eller mer inspirerade att hjälpa, bry er om och inspirera andra, eller kanhända märker ni att ni blir irriterade av att folk i er omgivning inte gör andliga framsteg tillräckligt snabbt. Dessa är alla symptom på uppdraget av att skapa, vakna upp och jorda mallen för den Kollektiva Uppstigningen in till er verklighet.

Varför manifesteras nu Uppdraget för mallen gällande den Kollektiva Uppstigningen?

Mänskligheten har tagit sig igenom en större övergångsprocess som började flera år innan 2012 och den börjar nu avta. Denna övergångsprocess beredde rum för många illusioner och tidigare mallbeskrivningar av ljus och medvetande att vika undan. Mänskligheten insåg att de kunde få tillgång till en otrolig kraft inom sig själva och att de hade en gudomlig rätt att använda sig av den. Fokus har lagts på att släppa taget om illusionen om att vara oälskad, kontrollerad, hjälplös, dömd eller fördömande, oförmögen att göra en åtskillnad samt att vara bortkopplad från världen, sig själv samt Skaparen. I och med att dessa gränser börja vika undan, förmår mänskligheten inse den kraft man besitter som individer och hur man positivt kan påverka sin verklighet, samt ännu viktigare, den makt mänskligheten har som ett kollektiv. Med medvetenheten om att den individuella och kollektiva makten ökar, så gör detta att det uppdrag som många generationer har försökt uppnå, på nytt uppenbaras. Det är som om det har funnits sovande och väntat tills en lämplig vibration och energifrekvens återigen uppnås på Jorden. Er själ har varit närvarande inom varje civilisation som har försökt skapa mallbeskrivningen för en Kollektiv Uppstigning och därför är detta varför vi, de Himmelska Vita Varelserna, till er medvetenhet tar detta uppdrag som ni kanske för längesen har glömt och ändå blir dess energi och närvaro kvar inom er själ.

Vissa av er kan kvarhålla sår från tidigare upplevelser av att skapa en kollektiv Uppstigningsmall, ni kan också inom er varelse hålla delar av mallen som skapades tidigare och som fortfarande är relevanta och behövs för detta pågående skapande av den Kollektiva Uppstigningsmallen. Ni håller i sanning inom er en healingprocess som gör det möjligt för er att skänka ny visdom och nytt ljus till mallbeskrivningen, såväl som uråldrig visdom som för längesen kan ha glömts bort. Det finns ett behov att på nytt få tillgång till denna överflödande energi inom er och skänka den till kammaren för den Kollektiva Uppstigningsmallen inom Lord Buddhas Ashram på den Planetariska nivån, som har skapats för att härbärgera mallens konstruktion. Mallbeskrivningen utformas av varje själ som för närvarande vistas på Jorden och detta är varför den finns på den Planetariska Nivån i Skaparens Universum.

Med en ny energi, era och dimension som gryr och vaknar upp på Jorden, håller en känsla av frigörelse på att manifesteras och mänskligheten ges en skapares roll. Ni håller på att bli skaparna av den Nya Jorden, en ny Jord som alla önskar få uppleva, en Jord som på djupet är så förenad med Skaparen och där Skaparen uppmärksammas i varje pågående ögonblick. Att en person ska leda Jorden framåt för att man ska få uppleva Paradiset är inte längre ändamålsenligt och det kommer endast att manifesteras i situationer som tidigare har upplevts. Mänskligheten inbjuds till att få återupptäcka sitt förenade medvetande, sin oändliga förbindelse med allt som utgör Skaparen, inklusive alla kännande varelser på Jorden samt Moder Jord själv. När denna naturliga och eviga förbindelse på nytt har förverkligats, så kommer mänskligheten att återfå sin makt i egenskap av ett kollektiv, detta blir grunden för den Kollektiva Uppstigningsmallen. Från och med det kommer den Kollektiva Uppstigningsmallen att bevara allt som mänskligheten uppnår som individer och ännu viktigare, som ett kollektiv, för att hela, skapa frid och höja Jordens vibration. Många varelser på de inre planen kommer att hjälpa till att finjustera mallbeskrivningen och erbjuda mänskligheten vägledning för att skapa den mest underbara existensen för Jorden.

Hur kan du spela din roll i den kollektiva Uppstigningsmallen?

Övning #1:

Till att börja med behöver du inse att din själ har samtyckt till att stötta bildandet av den Kollektiva Uppstigningsmallen för Jorden just nu. Detta innebär att din andliga utveckling, healing och ditt inre uppvaknande på ett positivt sätt påverkar skapandet av mallbeskrivningen och en guide för kommande generationer om hur de som ett kollektivt medvetande ska gå framåt i sin utveckling genom Livets skola. För att helt förkroppsliga detta kommer du att behöva släppa taget om att andlig tillväxt endast sker genom lidande, smärta, svårigheter och utmaningar. Du kanske tror att du har släppt taget om denna övertygelse, så vi, de Himmelska Vita Varelserna, inbjuder dig att begrunda allt lidande, all smärta, alla svårigheter och utmaningar som fortsätter manifesteras i din verklighet. Ju mer du kan ta avstånd från dramat i dessa situationer och helt enkelt förstå det budskap eller den förändring som behöver äga rum, samt att göra det utan att affirmera det som en möjlighet att växa andligt, desto mer kommer dessa situationer att lösas upp. Det finns ett behov för dig att öppna upp din medvetenhet till de positiva upplevelserna i ditt liv eller de skiften om sker utan drama, samt att affirmera dessa som kraftfulla lärdomar och tillväxtprocesser i din andliga evolution. Detta skapar inte bara en större transformation inom din varelse och ditt liv, den påverkar i hög grad mänsklighetens kollektiva medvetande. Det leder till färre katastrofer, mindre lidande och mindre smärta i alla former av mänskligheten som ett kollektiv och i egenskap av invånare hos Moder Jord.

Övning #2:

Att fokusera på dina förbindelser är synnerligen viktigt. Det föreligger ett behov att bygga upp din medvetenhet gällande din förbindelse med din kropp, eteriska kropp, emotionella kropp, mentala kropp, andliga kropp, din själ, såväl som dina skapelser i din verklighet, människorna i ditt liv och över hela världen. Djuren, naturens rike, i sanning allt som är en del av Jorden, vilket inkluderar Moder Jord. Detta kan låta som en enorm och väldig uppgift att uppnå och ändå kan den uppnås på ett par minuter av meditation eller stilla tid.

Tillåt dig själv träda in i ett fridfullt tillstånd, med att fokusera på andningen. Föreställ dig din själs energi inom hjärtat och uppmärksamma att dess färg framträder. Föreställ dig, förnim eller uppmärksamma varje kroppsdel och aurafält under en stund. Sträck sedan ut färgen i din själ till din omgivning och föreställ dig att ljuset förenas med människor, situationer, till och med ditt hem och dess omgivning. Utvidga sedan din själsenergi ytterligare för att den ska förena sig med alla människor på Jorden, alla djur, naturen, allting du kan föreställa dig, så snart du tänker på den förbindelse som den har skapat. Njut sedan helt enkelt av upplevelsen av att vistas i den kollektiva energin.

När du har utstrålat ljuset från din själ, betyder detta att du förenar dig med själsnivån hos alla varelser, du förenar dig med ljuset i var och en och är fullständigt trygg och beskyddad. Ju mer du upplever övningen, desto mer blir den din naturliga existens, och ger dig tillgång till kollektivets kraft på en själsnivå. Du kommer även att upptäcka att ditt sätt att handla och reagera på människor blir väldigt annorlunda. Visdomen från den kollektiva energin hos samtliga på Jorden kan börja inspirera dig.

Övning #3:

Var uppmärksamma på att när ni uppnår eller närmar er saker och ting som ett kollektiv, så får ni tillgång till en kraft som skapar skönhet, transformation och sanning. Kollektivet kan innebära att vara förenad och att acceptera hela ert väsen, att samskapa med era guider, änglar osv eller att inse att när ni förenar er med andra människor med en enad förståelse, så kan mycket skapas.

Försök närma dig din verklighet, dina upplevelser och skapa transformationer utifrån detta perspektiv.

Övning #4:

Be inombords i meditation eller stilla tid:

’Jag bjuder in min själ att för mig uppenbara de sår som behöver helas från mina tidigare försök att skapa den Kollektiva Uppstigningsmallen. Jag bjuder in de Himmelska Vita Varelserna att tillsammans med mig samskapa den healingprocess som är nödvändig och som tillåter mig healas med lätthet och perfektion.’

Ta dig tid att uppmärksamma ifall något dyker upp i din medvetenhet som behöver healas och för att bjuda in de Himmelska Vita Varelserna för att framkalla healing.

’Jag bjuder in min själ för att framkalla den visdom, energi, medvetenhet eller kärlek som jag redan har upptäckt i det förflutna, när jag har försökt skapa den Kollektiva Uppstigningsmallen. Jag ber nu att denna visdom ska återlämnas till mitt nuvarande förkroppsligande och genom mitt uttryck återlämnas till den Kollektiva Uppstigningsmallen inom Lord Buddhas Planetariska Ashram.’

Ta dig tid att ta emot, om du så tror att du har tagit emot eller inte, sänd energi till den Kollektiva Uppstigningsmallen inom Lord Buddhas Planetariska Ashram.

 

’Jag tillåter mig själv förena mig med den Kollektiva Uppstigningsmallen inom Lord Buddhas Planetariska Ashram. Jag tillåter mig själv ta emot dess heliga energi och all visdom som den önskar dela med mig. Jag uppfattar mig själv som en samskapare.’

Ta dig tid att förena dig och ta emot.

 

Vi finns närvarande för att hjälpa och tjäna er.

 

The Celestial White Beings

Natalie Glasson’s Soul Group

 

 

Collective Ascension Template Mission by the Celestial White Beings

Channeled through Natalie Glasson – 28th September 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa https://www.omna.org

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...