Kristallina Varelser via Natalie Glasson, 26 augusti, 2016

Crystalline-Kingdom

Kristallina Varelser

via Natalie Glasson

Sacred School of OmNa

26 augusti, 2016

Samskapande med de Kristallina Varelsernas Kristallina Ljus

Vi är de Kristallina Varelserna, vi finns i medvetandet i den Kristallina energin och i de själar som bebor kristaller på Jorden, vi vibrerar i ljusets hastighet på Multi-Universella och Kosmiska Nivåer i Skaparens Universum. Det är en ära att få förena oss med din själ; vi omger dig i en cirkel av kristallint ljus i flera färger.

Vi jordar vårt ljus från nivåer av snabba vibrationer i Skaparens Universum, genom alla dimensioner och in i Jordens kärna. För närvarande arbetar vi med Moder Jord i hennes själs centrum, med att transformera och sporra henne med kristallint ljus, så att hon ska kunna dra sig till minnes att hon själv är en Kristallin Varelse och acceptera sitt Multi-Universella och Kosmiska Jag. När minnena om hennes sanning återkallas till Moder Jord, kommer även hon att stötta och inspirera dem som befinner sig på Jorden och som håller på att vakna upp, till att minnas sin sanning. I och med att vi sporrar Moder Jord med vårt kristallina Ljus, badas även mänskligheten i en helande, kärleksfull och medvetandegörande energi, som understödjer allas andliga utveckling.

Vi bjuder in dig, att under en stilla stund förena dig med Moder Jord, med fokus på att ta emot hennes Kristallina Energi. Låt dig själv se, förnimma och acceptera Moder Jord som en Kristallin Varelse. När du förenar dig med denna aspekt hos Moder Jord, förenar du dig på ett djupare plan med hennes energi och medvetande och du blir då ytterligare medveten om din relation med Moder Jord. I och med att du observerar och upplever detta rena tillstånd och uttryck hos Moder Jord, får du stöd till att släppa taget om de begränsningar och illusioner, som omger Moder Jord och som hindrar andra från att upptäcka sin sanning. Ta dig tid att på det här sättet förena dig med Moder Jord och var uppmärksam på de otaliga begränsningar och illusioner som blir upplösta och raderade. Du kommer att lägga märke till att inte enbart Moder Jords energi utvidgar sig, en lätthet och frihetskänsla infinner sig hos samtliga på Jorden.

I likhet med Moder Jord, som arbetar med vår Kristallina Medvetande-energi, så gör även övriga av Jordens aspekter, dimensioner och nivåer det, både fysiska och energimässiga. Tidigare har vi sagt att vi arbetar jämte de kärleksenergier som nu blir förankrade på Jorden, för att understödja att healing får bereda rum för kärlek och att kärleksvibrationerna ska kunna förstärkas. Vår energi och vårt medvetande vaknar upp och innesluts i hjärtat hos den pågående uppstigningen för Jorden och de inre planen, eftersom vår energi har de rätta egenskaperna och vibrationerna för att kunna stötta evolutionen och den hågkomst som alla önskar uppnå. När du känner av och förenar dig med den Kristallina energin inombords, förbereder du hela din varelse för uppvaknandets otaliga skiften. Vilket steg som än blir ditt nästa i din uppstigning, genom att du känner av det Kristallina Medvetandet inom dig, så renar du dig för att eliminera blockeringar och begränsningar, medan du förstärker ditt önskade resultat eller uppstigning till att bli manifesterad och upplevd.

’När jag identifierar det Kristallina Medvetandet och Ljuset inom mig, så renar jag min varelse och förstärker den högsta potentialen för min uppstigning till att bli manifesterad.’

Låt dig gå samman med din själ och be om att få förena dig med ditt eget Kristallina Medvetande, som har uppstått ur och genom din själ. Ge dig tid att betrakta, förnimma eller bekräfta ditt Kristallina Jag eller dig själv som en Kristallin Varelse. Föreställ dig den energi som skapas och dras från din Kristallina Varelse, när den genomtränger dina chakran, din kropp och ditt aurafält. Var medveten om att energin renar dig, medan den manifesterar ditt sanna Skapar-jag till att bli förverkligat inom hela din varelse. Det är underbart att få uppleva denna process, eftersom upplevelsen för var gång kan ändra sig och skifta och kan tillåta nya nerladdningar i ditt högre jag, dina aspekter och din själ in i din nuvarande kropp.

Inom vår energi och närvaro på de inre planen, finns ett Råd av Kristallina Varelser, som har till uppgift att från Skaparen ladda ner ljus och medvetande, samt att tolka energin och fördela den dit där den behövs. Den energi som de Kristallina Varelsernas Råd drar till sig från Skaparen är en specifik aspekt eller vibration i Skaparens ljus, som känns igen som Kristallint ljus. Om vi föreställer oss Skaparens energi som en sång med flera ord, kan den Kristallina Vibrationen jämföras med ett ord i sången. Sedan förkroppsligar och förklarar vi detta ord och delar det vidare alltigenom Skaparens Universum. Det Kristallina Medvetandet är aldrig separerat från Skaparen; vi tar emot hela Skaparen, det är bara det att vi fokuserar på en vibration. Du är en aspekt av Skaparen, du är alltid Skaparen som helhet, men du fokuserar helt enkelt bara på en av Skaparens aspekter, som du ser som dig själv. I och med att du minns vem du är, så breddar och utvidgar du helt enkelt ditt fokus på dig själv. Sålunda börjar du varsebli hela din varelse. Hela din varelse har många namn, av vilka ett är Skaparen.

De Kristallina Varelsernas Råd förankrar ständigt Kristallint Ljus och Medvetande in i Jorden, samtidigt höjs vibrationen ägnad att uppmuntra mänskligheten till att komma i linje med och bli en återspegling av Kristallint Medvetande. Sålunda vibrerar mänskligheten ständigt i en allt snabbare takt, vilket leder till klarhet, sanning och hågkomst. Det Kristallina Ljuset inbjuder ständigt mänskligheten till att rena och prisa sanningen inombords, så att detta kan bli synligt för alla. Det Kristallina Ljusets Råd inbjuder dig till att arbeta med dem, för att föra in healing till negativa och smärtsamma frågor på Jorden. De uppmuntrar dig till att antingen föreställa dig att du sänder frågans kärna till det Kristallina Ljuset, eller att förankra Kristallint Ljus in i frågan. Ge en tydlig instruktion till den Kristallina Energin, för att rensa upp och rena frågan och för att förstärka sanningen och manifestera sanningen i dess ställe. Det finns inget behov för dig att förstå frågans kärna eller den sanning som blir manifesterad i dess ställe. Det Kristallina ljuset kommer att arbeta med frågans energi, samt transformera den till Skaparens närvaro. Skaparens sanning som vi talar om är faktiskt Skaparens närvaro. Detta är en enkel process, som har kraftfulla effekter, den tillåter inte bara Kristallina Vibrationer att bli alltmer närvarande, utan tillåter även Skaparen att få uppenbaras och upplevas. Detta är en övning som de Kristallina Varelsernas Råd uppmuntrar dig att utföra, gällande frågor i din egen verklighet och som en tjänst för andra runtom i världen.

Det förekommer en hel del andra aktiveringar och typer av healing som de Kristallina Varelsernas Råd och det Kristallina Ljuset önskar understödja dig i att uppleva för att gynna din uppstigning just nu:

Kalla på det Kristallina Ljusets Råd, de Kristallina Varelserna och det Kristallina Ljuset för att rensa ut och rena din fysiska kropp från alla skadliga kemikalier, gifter och sjukdomar, för att i stället manifestera Skaparens Närvaro.

Kalla på det Kristallina Ljusets Råd, de Kristallina Varelserna och det Kristallina Ljuset för att rensa ut och rena alla negativa mönster, tankar, upplevelser och situationer, vilka har blivit inlåsta i ditt energisystem från dina förfäder, för att i stället manifestera Skaparens Närvaro.

Kalla på det Kristallina Ljusets Råd, de Kristallina Varelserna och det Kristallina Ljuset för att rensa ut och rena alla illusioner som har inprogrammerats i din varelse och speciellt i din hjärna, vilket får dig att handla med och uppleva separation från Skaparen. Manifestera i stället Skaparens Närvaro.

Kalla på det Kristallina Ljusets Råd, de Kristallina Varelserna och det Kristallina Ljuset för att rensa ut och rena behovet av krig, disharmoni, kaos och trauma som för tillfället upprätthålls av din varelse, för att i stället manifestera Skaparens Närvaro.

Kalla på det Kristallina Ljusets Råd, de Kristallina Varelserna och det Kristallina Ljuset för att rensa ut och rena smärta och lidande från hela din varelse och alla livstider, för att i stället manifestera Skaparens Närvaro.

Du kan skapa dina egna önskemål, genom att använda ordalydelsen ovan, till att rensa ut det som inte längre behövs och för att i stället förstärka Skaparens Närvaro inom din varelse. På det sättet jordar du Kristallin Energi i din varelse och i din verklighet, medan du eliminerar begränsningar och börjar minnas din enhet med Skaparen. Vårt syfte är att bredda och utvidga din syn på dig själv, för att du ska kunna se dig själv som hela din varelse; Skaparen.

Låt oss stötta dig och vara ett med dig.

De Kristallina Varelserna

 

More from the Crystalline Beings

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...