Saint Germain via Natalie Glasson, 28 maj 2021

 

Saint Germain

Navigera Er Personliga Uppstigning av Saint Germain

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar och kärlek, jag är Saint Germain. Det är en glädje att vara i er närvaro idag och föra fram information och vägledning. Jag vill inspirera er att fokusera på er egen personliga uppstigning. Jag vill göra er uppmärksamma på att ni behöver fokusera på att navigera i er personliga uppstigning, skapa avsikter och fokuspunkter, skapa tankar eller fundera över vad ni vill uppleva. Anslut från djupet av er, bli vägledd av er själ, er intuition, er sanning, aspekten av Skaparen inom er.

Vilka Är De Nästa Stegen i er Personliga Uppstigning?

Jag, Saint Germain vill uppmuntra er att navigera i er personliga uppstigning. Detta innebär att jag skulle vilja att ni skriver ner eller på något sätt dokumenterar, vad ni vill uppnå i er uppstigning, liksom ert ultimata uppstigningsmål. Detta kan utforskas genom att fråga er själva:

”Om jag var på en plats där jag fullständigt förkroppsligade och fullbordade min personliga uppstigning under denna livstid, vad skulle jag då uppleva?

Vilka skulle mina ageranden vara?

Hur skulle mina tankar och känslor se ut?

Var på jorden skulle jag bo och med vem?

Hur skulle min dagliga rutin se ut?

Jag uppmuntrar er att utforska detta. Det innebär inte att skapa konkreta idéer om vad uppstigning är, vad det betyder eller hur ni lever ett uppstiget liv på Jorden. Jag vill helt enkelt uppmuntra er att fokusera på att experimentera, att förstå hur det skulle kunna vara att fullborda er uppstigning i det här livet, stanna kvar på Jorden och leva som ert uppstigna mästarjag. Jag uppmuntrar er att fokusera och upptäcka hur det skulle kunna vara. Det kan liknas vid att föreställa sig eller vilja ha en ny kappa eller jacka, och då föreställa er hur en ny kappa eller jacka skulle se ut. Vilken typ? Vilken färg? Tjock elle tunn? När ni skulle  använda den?

Att föreställa sig och utforska er uppstigning är detsamma. För att navigera i er uppstigning, er personliga uppstigning, vill jag först uppmuntra er att tänka, utforska och föreställa er de steg som krävs för att uppnå den. Hur skulle er fullständiga uppstigning vara? Om ni inte kan se de olika stegen kan ni bara föreställa er, känna, försöka förstå hur en fullständig uppstigning som ert uppstigna mästarjag på jorden skulle vara för er. När ni väl har föreställt er detta, nästan testat det och upplevt det energetiskt, vill jag uppmuntra er att gå vidare till nästa steg i er personliga uppstigning. Varje dag under den kommande tiden vill jag uppmana er att antingen föreställa er en väg framför er eller en väg inombords som går djupare in i er, ni kan se det som trappsteg. Ni behöver inte nödvändigtvis veta hur stegen ser ut i er uppstigning. Tänk er bara att ni trampar på en sten och sedan på nästa, antingen framför er eller inom er, djupare och djupare, beroende på vad som känns bäst. När ni kommer till språngbrädan når ni ert mål med en fullständig uppstigning. När ni föreställer er detta kommer varje sten att representera en omvandling vilken kommer att ske inom er, så att ni kan uppleva ett minne av Skaparen, en större öppning och expansion och en förändring i er fysiska verklighet. Varje språngbräda låter er absorbera och engagera er i en upplevelse av omvandling. Ta den tid ni behöver, ni kan nå en språngbräda om dagen eller så kanske ni kommer hela vägen. Tanken är att föreställa sig, känna eller förstå att ni trampar på stenar som leder till en fullständig uppstigning inom er. Varje språngbräda är den transformation som behövs och blir igenkännandet och minnet för att minnas er själva som uppstigna mästare.

Ni är redan uppstigna mästare. Ni har redan allt ni behöver och önskar, som är passande och nödvändigt, ni förkroppsligar det redan, det finns redan inom er. Så, den här processen med att föreställa sig stenar är ert uppvaknande. Ni kommer ihåg, ni samlar ihop minnet av Skaparen och er själva som uttryck för Skaparen, och förkroppsligar det. Ni kommer att märka om ni räknar dem att det kanske finns tio stenar för att fullborda uppstigningen och existera som ert uppstigna mästarjag på jorden, kanske finns det fler, kanske färre. Efter hand när ni varje dag gör denna övning i er fantasi, kommer ni att förkroppsliga mer och mer, och ni blir mer avslappnade, bekvämare, mer jordade i ert uppstigna mästarjag, mer öppen för att minnas, att uppleva det. Således kommer ni att uppleva förändringarna i er verklighet med större lätthet, för energetiskt har ni redan förkroppsligat dem. Det är helt enkelt ett förverkligande i sinnet eller en handling i den fysiska kroppen, eller i er verklighet. Då kommer ni att upptäcka att ni oftare finns i energin av ert fullständigt uppstigna mästarjag, och därför är det lättare att agera och reagera från detta tillstånd i ert uppstigna mästarjag. Således blir ni ert uppstigna mästarjag, och när ni blir det kanske ni känner igen glimtar av hur ni trodde att det skulle bli i er verklighet. Saker kommer in i er verklighet och saker försvinner. Att leva som ert uppstigna mästarjag kanske inte är som ni föreställde er, men det är också bra. Det betyder inte att ni har slutfört det felaktigt, att ni misslyckats eller inte har slutfört ert uppstigna självs förkroppsligande. När ni växer och transformerar förändras era perspektiv, och när ni lever i ert uppstigna mästarjag, vilket ni kan göra just nu, har ni allt ni behöver. Ni har allt som är passande och nödvändigt, nyckeln är att få detta till uttryck i er fysiska verklighet, genom att utstråla, dela, skina ert ljus och er kärlek, och nå er sanning.

Denna teknik låter er Navigera Er Personliga Kraft, och eftersom ni initierar navigeringen har ni kontrollen. Ni vägleder er själva; ni uppnår er personliga uppstigning, och detta är en övning ni kan använda när som helst, även när ni är förvirrade, upplever kaos, behöver healing eller upplever låga vibrationer. Att använda denna teknik för att navigera i er personliga uppstigning, kommer att skifta er energi och anpassa er till er sanning och Skaparen, som i huvudsak är desamma.

Varför Ger Jag Er Denna Teknik?

Ni behöver acceptera er personliga kraft angående er uppstigning. Ni behöver gräva djupare, dyka in i en större förståelse och ett förkroppsligande av er egen väg för uppstigning. Ibland när ni påbörjar er uppstigning känns det okänt. Och, när det känns okänt, känns det ouppnåeligt. Genom att använda stenarna tillåter ni er att engagera er och förkroppsliga energin. Det kommer att kännas bekant, ni kommer att börja med er uppstigning och få den inspiration och förståelse ni önskar. Det är en process av förkroppsligande, tillgång till större kunskap, acceleration, vilket gör det lättare för er att uppnå er uppstigning i den fysiska verkligheten, samtidigt som det stärker er i att ni är ledare för er egen uppstigningsprocess. Detta är oerhört kraftfullt just nu. Det är något som krävs för när ni når denna process kommer vi, varelserna i de inre planen, att kunna hjälpa er, förankra mer energi, visdom och allt ni behöver samt allt som Moder Jord behöver för uppstigningen. Ni är inte bara ankaret för er egen uppstigningsprocess, utan för uppstigningsprocessen av allt och Moder Jord.

Vi är tacksamma för att ni befinner er på Jorden nu, som ankare för uppstigningsprocessen och vi tackar er för det.

Vänligen vet att jag, Saint Germain, är med och stöder och vägleder er. Ta emot min teknik för att navigera i er personliga uppstigning.

Jag älskar er alltid. Jag tackar er.

 

Jag är Saint Germain

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...