De Nya Nürnbergrättegångarna 2021, 12 maj 2021

Dr. Reiner Fuellmich

Ansvarighet

En omfattande titt på hur Covid19-vaccinerna bryter mot Nürnberglagarna. Tack till Len.

De nya Nürnbergrättegångarna 2021

BreakingNews.ca, 3 maj 2021

(https://breaking-news.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/)

Ett team med över 1 000 advokater och över 10 000 medicinska experter under ledning av Dr. Reiner Fuellmich har inlett rättsliga förfaranden mot CDC, WHO och Davos-gruppen för brott mot mänskligheten. Fuellmich och hans team presenterar det felaktiga PCR-testet och ordern till läkare att beteckna all co-morbiditetsdöd som en Covid-död som bedrägeri. PCR-testet utformades aldrig för att detektera patogener och är 100% felaktigt vid 35 cykler. Alla PCR-tester som övervakas av CDC är inställda på 37 till 45 cykler. CDC medger att test över 28 cykler inte är tillåtna för ett positivt tillförlitligt resultat. Detta enbart ogiltigförklarar över 90% av de påstådda covid-fallen/”infektionerna” som spårats med användning av detta felaktiga test.

Förutom de felaktiga testerna och bedrägliga dödscertifikat strider själva det ”experimentella” vaccinet mot artikel 32 i Genèvekonventionen. Enligt artikel 32 i Genèvekonventionen från 1949 är ”stympning och medicinska eller vetenskapliga experiment som inte krävs för medicinsk behandling av en skyddad person” förbjudna. Enligt artikel 147 är det ett allvarligt brott mot Konventionen att genomföra biologiska experiment på skyddade personer.

Det ”experimentella” vaccinet bryter mot alla 10 Nürnbergkoderna, vilka har dödsstraff för dem som försöker bryta mot dessa Internationella Lagar.

”Vaccinet” uppfyller inte följande fem krav för att betraktas som ett vaccin och är per definition ett medicinskt ”experiment” och försök:

Ger immunitet mot viruset
Detta är en ”läckande” genterapi som inte ger immunitet mot Covid och hävdar att den minskar symtomen, men dubbelvaccinerade är nu 60% av de patienter som behöver ER (Emergency Room) eller ICU (Intensive Care Unit)för covidinfektioner.

Skyddar mottagarna från att få viruset
Denna genterapi ger inte immunitet och dubbelvaccinerade kan fortfarande få och sprida viruset.

Minskar antalet dödsfall på grund av virusinfektionen
Denna genterapi minskar inte dödsfallen från infektionen. Dubbelvaccinerade infekterade med Covid har också dött.

Minskar cirkulationen av viruset
Denna genterapi tillåter fortfarande spridning av viruset eftersom det inte ger immunitet mot viruset.

Minskar överföringen av viruset
Denna genterapi tillåter fortfarande överföring av viruset eftersom det inte ger immunitet mot viruset.

Brotten mot Nürnbergkoden är följande:

Nürnbergkod 1: Frivilligt Samtycke är Grundläggande

Ingen person ska tvingas genomgå ett medicinskt experiment utan informerat samtycke. Många medier, politiska och icke-medicinska personer ber folk att ta sprutan. De ger ingen information om de negativa effekterna eller farorna med denna genterapi. Allt du hör från dem är – ”säkert och effektivt” och ”fördelar uppväger riskerna.” Länder använder blockeringar, tvång och hot för att tvinga människor att ta detta vaccin eller så förbjuds de att delta i det fria samhället under mandat av ett Vaccinpass eller Green Pass. Under rättegångarna i Nürnberg åtalades även media och medlemmar dödades för att ljuga för allmänheten, tillsammans med många av läkarna och Nazisterna som befunnits skyldiga till Brott Mot Mänskligheten.

Nürnbergkod # 2: Framtagning av Fruktbara Resultat Som Inte Kan Erhållas Med Andra Medel

Som listat ovan uppfyller genterapin inte kriterierna för ett vaccin och erbjuder inte immunitet mot viruset. Det finns andra medicinska behandlingar som ger fruktbara resultat mot Covid, såsom Ivermectin, D-vitamin, C-vitamin, zink och förstärkt immunförsvar för influensa och förkylning.

Nürnbergkod # 3: Basförsök på Resultat av Djurförsök och Naturlig Historia av Sjukdom

Denna genterapi hoppade över djurförsök och gick direkt till mänskliga försök. I mRNA-forskning som Pfizer använde – en kandidatstudie på mRNA med rhesus macaques apor som använde BNT162b2 mRNA och i den studien utvecklade alla apor lunginflammation men forskarna ansåg risken låg eftersom dessa var unga friska apor från 2-4 års ålder. Israel har använt Pfizer och Internationella Domstolen har godtagit ett krav från 80% av mottagarna som har lunginflammation efter att ha injicerats med denna genterapi. Trots denna alarmerande utveckling fortsatte Pfizer att utveckla sitt mRNA för Covid utan djurförsök.

Nürnberg-kod nr 4: Undvik Allt Onödigt Lidande och Skada

Sedan lanseringen av experimentet och listat under CDC VAERS rapporteringssystem har över 4000 dödsfall och 50 000 vaccinskador rapporterats i Amerika. I EU har över 7 000 dödsfall och 365 000 vaccinskador rapporterats. Detta är ett allvarligt brott mot denna kod.

Nürnberg-kod nr 5: Inget Experiment ska Genomföras om det finns Anledning att Tro att Skada eller Död Kommer Att Inträffa

Se nr 4, baserat på faktabaserade medicinska data, orsakar denna genterapi död och skada. Tidigare forskning om mRNA visar också flera risker som har ignorerats för detta pågående försöksgen-experiment. En studie från 2002 av SARS-CoV-1 spikproteiner visade att de orsakar inflammation, immunopatologi, blodproppar och hindrar uttryckande av angiotensin 2 (ett protein). Detta experiment tvingar kroppen att producera detta spikprotein som ärver alla dessa risker.

Nürnberg-kod nr 6: Riskerna Bör Aldrig Överstiga Fördelarna

Covid-19 har en återhämtningsgrad på 98-99%. Vaccinskadorna, dödsfall och negativa biverkningar av mRNA-genterapi överstiger långt denna risk. Användningen av ”läckande” vacciner förbjöds för jordbruksanvändning av USA och EU på grund av Marek Chicken-studien som visar att ”dödligare virus” och varianter dyker upp …vilka gör sjukdomen ännu mer dödlig. Ändå har detta ignorerats för mänsklig användning av CDC i fullt medvetande om att risken för nya dödligare varianter uppstår från läckande vaccinationer. CDC är fullt medveten om att användningen av läckande vacciner underlättar uppkomsten av heta (dödligare) stammar. Ändå har de ignorerat detta när det gäller människor.

Nürnberg-kod nr 7: Förberedelser Måste Göras Vid Även en Avlägsen Möjlighet För Skada, Funktionshinder eller Död

Det gjordes inga förberedelser. Denna genterapi hoppade över djurförsök. Läkemedelsföretagens egna kliniska fas 3-studier på människor kommer inte att vara avslutade förrän 2022/2023. Dessa vacciner godkändes för Akut Användning endast och tvingades på en felinformerad allmänhet. De är INTE FDA-godkända.

Nürnbergkod # 8: Experiment Måste Genomföras av Vetenskapligt Kvalificerade Personer

Politiker, media och aktörer som hävdar att detta är ett säkert och effektivt vaccin är inte kvalificerade. Propaganda är inte medicinsk vetenskap. Många butiker som Walmart & drive-through-vaccincentra är inte kvalificerade för att administrera experimentella medicinska genterapier till den oinformerade allmänheten.

Nürnbergkod 9: Alla Måste Ha Friheten att Avsluta Experimentet När Som Helst

Trots uppropet från över 85 000 läkare, sjuksköterskor, virologer och epidemiologer – avslutas inte experimentet. I själva verket finns det för närvarande många försök att ändra lagar för att tvinga vaccinefterlevnad. Detta inkluderar obligatoriska och tvingande vaccinationer. Experimentella ”uppföljningsvaccinationer” planeras var sjätte månad utan hänsyn till det växande antalet dödsfall och skador som redan orsakats av detta experiment. Dessa uppföljningsinjektioner kommer att administreras utan några kliniska prövningar. Förhoppningsvis kommer denna nya Nürnbergprocess att sätta stopp för detta brott mot mänskligheten.

Nürnbergkod # 10: Forskaren Måste När Som Helst Avsluta Experimentet Om Det Finns en Trolig Anledning Till Att det Leder Till Skada eller Död

Det är tydligt i statistiska rapporteringsdata att detta experiment leder till dödsfall och skada, men inga politiker, läkemedelsföretag och så kallade experter gör något försök att stoppa detta genterapiexperiment från att skada en missinformerad allmänhet.

Vad kan du göra för att få ett slut på detta brott mot mänskligheten? Dela denna information. Håll dina politiker, media, läkare och sjuksköterskor ansvariga – att om de är delaktiga i detta brott mot mänskligheten är de också underkastade de lagar som anges i Genèvekonventionen och Nürnbergkoden och kan prövas, befinnas skyldiga och avrättas. Rättsliga förfaranden går framåt, bevis har samlats in och ett stort växande antal experter slår larm.

Besök Covid-kommitténs webbplats på: https://corona-ausschuss.de/ och om du har drabbats av detta brott, rapportera händelsen, personer som är inblandade och lika mycket information till följande webbplats:

https://www.securewhistleblower.com/

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...