President Trumps Bomb av Kent Heckenlively, JD, 23 januari, 2018

President Trumps Bomb

av Kent Heckenlively, JD

23 januari, 2018

President Trump fäller en ATOMBOMB gällande Vaccin-Förordnanden…

 

Man vinner krig genom att skapa politiska allianser. Ifall vår sida NÅGONSIN vill vinna, så behöver vi inse detta enkla faktum.

Det är inte olikheterna med era allierade som borde oroa er, utan den FÖRSTÖRELSE som er gemensamma fiende har planerat för samtliga som ens tillnärmelsevis står på er sida.

Med torsdagens upprättande vid Avdelningen för Samvets- och Religionsfrihet inom HHS Health and Human Services Office för Civil Rights, har Trump lagt grunden för att krossa vartenda vaccin-förordnande, såväl som att han har vänt BIG PHARMA till little pharma.

Tror ni inte att denna nya avdelning för Samvets- och Religionsfrihet inom HHS är en stor grej?

TÄNK OM IGEN. Den ger många olika grupper ett STORT SKYDDSTAK under vilket de kan kämpa. Jag tror att det är dags för kristna och libertarianer, samt människor från andra religiösa samfund, att inse att vi har ett GEMENSAMT INTRESSE att kämpa mot ett FASCISTISKT HÄLSO-/SJUKVÅRDS-ETABLISSEMANG.

Javisst, vi borde skydda de katolska nunnor som inte vill köpa sig en försäkringsplan som erbjuder födelsekontroll. Och vi borde skydda de sjuksköterskor som inte vill ta del i aborter. Och vi borde skydda dem som inte vill ha vacciner som innehåller aborterad mänsklig vävnad injicerade i sina barn, muslimer och ortodoxa judar som inte vill ha vacciner med grisprodukter, veganer som inte vill ha vacciner som är gjorda av NÅGRASOMHELST animaliska produkter, eller den samvetsgranna föräldern som gör sina egna efterforskningar och kommer till slutsatsen att SAMTLIGA VACCINER ÄR EN RIKTIGT DÅLIG IDÉ.

Jag tror att det vid det här laget är tydligt, att ni alla är kapabla att dra era egna slutsatser gällande vacciner? Jag har min egen uppfattning som jag gärna delar med mig, men jag tänker inte pådyvla min vilja på någon annan person.

Det här är varför detta är en så STOR GREJ.

Representanthusets majoritetsledare, Kevin McCarthy (R-Kalifornien), är en av de personer som arbetade på detta projekt. Tror ni att han är omedveten om den draconiska obligatoriska vaccinlagen i Kalifornien, som tog bort de religiösa och filosofiska (samvetsrelaterade) undantagen?

Den nya avdelningen vid HHS är ett FRIVARV för alla dem som tror på FRIHET FÖR HÄLSAN.

I ett pressmeddelande som lades ut på torsdagen av HHS Office for Civil Rights, sade direktör Roger Severino:

”Religionsfrihet samt samvetsrelaterade rättigheter som skyddas enligt lag, är bara tomma ord på pappret ifall de inte verkställs. Ingen borde bli tvingad till att välja mellan att hjälpa sjuka människor och att leva enligt sina djupaste moraliska och religiösa övertygelser, och den nya avdelningen kommer att hjälpa till med att garantera att offer för olaglig diskriminering får rättvisa. Under alltför lång tid har regeringar stora som små, behandlat samvetsrelaterade anspråk med fientlighet i stället för beskydd, men en förändring är på väg och den påbörjas här och nu.”

I en artikel för Town Hall, var Representanthusets majoritetsledare Kevin McCarthy, mycket tydlig.

Tidigare har detta ministerium sänt ut meddelandet att det nu inte är dags för frihet, det är dags för er att foga er. Vilken skillnad ett år kan göra.”

Dr. Everett Piper från Oklahoma Wesleyan University ekade dessa kommentarer och tillförde ett skratt till gruppen genom att notera vilken skillnad det vara att få tacka Health and Human Services snarare än att stämma dem.

T.f. Health and Human Services Secretary Eric Hargan yttrade också några anmärkningsvärda ord:

”Under alltför lång tid har alltför många av dessa hälso- och sjukvårdsutövare blivit mobbade och diskriminerade på grund av sina religiösa trosuppfattningar och moraliska övertygelser, vilket har fått många av dem att undra ifall de har en framtid inom vårt hälso-sjukvårdssystem. När trogna amerikanare blir utmobbade från den allmänna scenen och bortstötta från allmänhetens tjänst, när bigotteri tillåts florera, då står vi alla som förlorare.”

(”Members of Congress Explain Need for New HHS Conscience and Religious Freedom Division”, by Lauretta Brown, Town Hall, January 18, 2018)

Juristen inom mig uppmärksammar det utbredda juridiska språket och mitt lilla tvistande hjärta gläder sig över de argument som jag här kan spåna.

Hur är det med HIPPA Privacy -rättigheterna för sjuksköterskor som nekar till att ta emot influensavaccinet och beordras att bära masker, och sålunda annonserar sin vaccinationsstatus? Vad gäller de sköterskor som ges valet att ta emot vaccinet eller att förlora jobbet?

Den nya webbsidan för the Concsience and Religious Freedom Division har till och med en behändig portal där man kan lägga in ett klagomål och som uppmuntrar ALLA, som känner att deras religiösa rättigheter eller samvetsrelaterade frågor har brutits mot, att lämna in ett klagomål.

Hur är det med alla de föräldrar i Kalifornien som lever under den obligatoriska vaccinationslagen? Bryter man inte mot deras religiösa och samvetsrelaterade rättigheter?

President Trump har gett oss ett verktyg att använda mot tyranni. Mina kära bröder och systrar, det är dags att plocka upp detta vapen och bruka det mot vår gemensamma fiende.

 

STORMEN HAR ANLÄNT!

By Kent Heckenlively, JD

 

 

 

 

Kent’s book PLAGUE was released by Skyhorse Publishing, in 2014 and is now available in paperback with NEW material.

The book is co-authored with Judy Mikovits PhD.  It is an indictment of the “Fake Science” we find so prevalent in the US.

Kent Heckenlively is also the author of INOCULATED: How Science Lost its Soul in Autism, published in 2016 and available on Amazon and at Barnes&Noble.com

 

 

Du gillar kanske också...