De Uppstigna Mästarna via Jahn J Kassl, 7 maj, 2018

 

MEDDELANDE FRÅN DE UPPSTIGNA MÄSTARNA

Channeled by Jahn J Kassl
English edition by crystalflow translations

photo credit: Andrea Percht

SLÖJORNA LYFTER!

Rättvisa skall komma till dem som upplever orättvisa, och det som har blivit dolt för mänsklighetens ögon kommer nu att komma i dagen.

Vi är de UPPSTIGNA MÄSTARNA

Dag för dag blir möjligheterna att fortsätta med lögnerna färre och bedrägerier förlorar sin magi. Slöja efter slöja lyfts upp, och de faktiska orsakerna till tusentals år av slaveri på denna planet blir uppenbarade för mänskligheten.

Det är tiden för sanningen och sanningsenligheten, vilket innebär att sanningen kommer ut på alla nivåer och att bara de som lever ett sannfärdigt liv kommer att designa denna mänsklighets framtid.

Slutet av lögner förebudar en ny tidsålder och mänskligheten gör sig redo för ett nytt sätt att leva tillsammans.

För individen är det viktigt att göra sina hemläxor och uppfylla vad som måste uppfyllas ansvarsfullt av varje människa.

Varje individ har nu befogenhet att träna sitt medvetande tills fruktan – vilken fördunklar synen på ens sanna natur – släcks eller släpps.

Tänk på detta: I de senaste decennierna var lögnen allestädes närvarande. På alla nivåer av mänsklig samexistens var det bedrägeri och vridning eller förnekande av sanningen.

Följaktligen kunde endast mycket få personer etablera ett sant förhållande med sig själva. Självmedvetenheten var blockerad och sannfärdighet kunde knappast existera. Att tjäna sanningen i en värld full av lögner var något som endast mycket få bland er kunde, och så dog sannfärdighetsflammen i de flesta hjärtan.

FLAMMAN AV SANNFÄRDIGHET

Idag återupplivas denna flamma igen, och mänskliga hjärtan fångas av en ny ande. Det är förnyelsens ande, och den mänskliga längtan efter inre rening blir starkare och starkare. Fler och fler människor vill lämna fängelset de har varit i på grund av deras rädsla – och de tar de steg som krävs för att få medvetenhet

Slöjorna av icke-vetande lyfts nu, och människor plockar upp sitt mod och ser sig i spegeln för att känna igen sitt Jag. Färre människor skyggar från sina olösta problem, och fler och fler människor försöker anpassa sig till de nya förutsättningarna.

SLUTET PÅ LÖGNER

Tidsåldern för slutet på lögner har verkligen börjat. Så vi bjuder in alla människor som följer detta budskap till att stärka sina ansträngningar för att bringa ljus in i sina liv och hjärtan.

Gräv djupt tills du kan vara säker på att ha tagit allt till ljuset, tills du har nått klarhet om vad den Gamla Världen var, om vem du är och vart du går nu.

Den Gamla Världen var gjord av rädslor. Den Nya Världen är rotad i oräddhet och baserad på kärlek. En fullt medveten mänsklig ras är på väg att skapas.

Ett skifte i paradigmer som inte kunde vara större; och så händer det att i dessa dagar måste allting anpassa sig till detta skifte – eller så kommer det att förgås för att aldrig återvända till denna jord.

Vet att de energetiska förutsättningarna för den här stora omvandlingen nu är uppfyllda och inse att denna nådetid gör allting möjligt.

Baserat på detta faktum, gå snabbt vidare från insikt till insikt tills ljuset kan lösa upp den sista delen av dimman.

Denna tidsålder bygger broar till upplysning för alla människor. Välsignad den som korsar dem och den som kan ta emot frihetens gåva.

Vi är de UPPSTIGNA MÄSTARNA.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...