De Uppstigna Mästarnas Mysterieskola av Kamala Everett och Sharon Rose 19 augusti, 2016

sacredgeometry

De Uppstigna Mästarnas Mysterieskola

av Kamala Everett och Sharon Rose

19 augusti, 2016

Det är mycket som skiftar och lyfter er värld och allt liv på Jorden, till ett helt nytt spektrum av universell medvetenhet och som nu kallar er alla till de högre domänerna i ert medvetande och till en ny Gyllene Tidsålder av Frihet.

Jeshua, Maria Magdalena, Saint Germain och Lady Portia

Vissa av er kan inombords känna, snarare än att utanför er få syn på, de många förändringar som sker inom och runtom er värld. Er förmåga att intuitivt kunna känna och höra att er värld håller på att skifta på underbart djupgående och obestridliga sätt, visar på era allt ivrigare förmågor att kunna lyssna till er Närvaro.

När ni fortsätter att röra er mot ett fullkomligt nytt spektrum av medvetande, som ni delar med allt liv, får ni upptäcka att gamla värderingar och sätt att lyssna helt enkelt faller undan. Ju mer ni rör er in i de högre frekvenserna, desto mer fortsätter era lyssnarförmågor att utvidgas, tillika med ert inre intuitiva vetande. Detta upplevs som en i allt högre grad uppskattad gåva som ni alltid har haft, till och med när världen omkring er tidvis har verkat befinna sig i kaos.

Ni var medvetna om att ni hade valt att få uppleva att Jorden yttre strukturer skulle rasa samman och att ni skulle få bevittna när mänskligheten skulle flämta fram sina sista rädslobaserade uppfattningar och gärningar. Ni visste till och med att när detta kom att äga rum, så skulle ni samtidigt få känna ett ökande sug för Gudomlig Kärlek, Gudomlig Frid och till och med Gudomlig Glädje bryta ut och sprida sig genom medvetandet i allt liv på Jorden. Genom ert Inre Öga och djupt i er Närvaros Hjärta såg ni att det skulle komma att förekomma yttre tecken på sammanbrott, antingen inom regeringar, ekonomiska strukturer eller till och med inom delar av självaste Jorden, men när ni förberedde er för detta stora äventyr, blev er entusiasm så kraftfull att ni inte kände av någon förskräckelse vid tanken på att leva på Jorden under hennes sista tid i tredje dimensionen. Ni kunde se och höra hur röken skulle komma att lägga sig och att alla bedrägliga, orättvisa system skulle komma att upplösas.

Det finns ingen anledning till att ifrågasätta huruvida ni är tillräckligt starka att gå vidare eller att fortsätta bryta ner alla spärrar i alla inre eller yttre hinder, för ni har redan bevisat att ni lyssnar till er Närvaro och att ni är på väg till ögonblicket då ni FULLT UT minns vilka ni är och mer av varför ni befinner er här. Ni kom hit med vetskapen om att er utveckling skulle komma att bli en kraftfull del av de energier som ni kom hit för att bidra med, för Jordens och mänsklighetens Uppstigning.

Varje gång ni går framåt på er väg, bidrar ni också till en högre frekvens överallt på planeten som helhet. Ni kom hit inte bara för att själva växa i Ljuset, utan i och med att ni gjorde det, hjälpa till med att höja Jordens och hennes alla levande varelsers frekvenser till en mycket högre medvetandenivå. Ni lyssnade för att få ta del av att detta skulle komma att bli en del av er själs resa, och ni välkomnade den med glädje och förväntan, även om ni kände till begränsningarna och de inskränkta sätten att se på omvärlden, vilka existerade i den tredje dimensionen.

Men se nu hur saker och ting håller på att förändras. I stället för att kolla väderleksrapporten för att få ta del av ”hur dagen kommer att bli”, vaknar ni i stället och börjar med era inre sinnen lyssna, för att avgöra hurdan dag det kommer att bli. När ni vill veta vad som sker i världen, gör ni alltmer så att ni inte lyssnar på nyhetsrapporterna, utan på de uppgifter som kommer igenom ert eget intuitiva vetande.

Ju djupare ni lyssnar till Närvaron i allt liv, desto större roll kommer ni att spela i framfödandet av Jorden till Sin rättmätiga plats inom den Galaktiska Federationen av alla folk och kulturer i ert Universum. Hennes tid av isolering och exil har kommit till ett slut och detta är i sanning den lyckligaste tiden som ni någonsin kunde ha valt att bo på Jorden.

Er förmåga att kunna lyssna på Spirit och er Närvaro, som ert eget personliga sändebud från Moder/Fader Gud, har tagit er till denna magnifika tid i världens uppstigning. Så gläd er, Älskade Ni, och var inte längre rädda! Var de aktiva deltagare som ni kom hit för att vara i ert återtagande av ert sanna arv som stewarder under tiden för er planets uppstigning. Inse att framför alla yttre företeelser, så är Gud – och har alltid varit – den som har befälet.

av Kamara Everett och Sharon Rose.

Copyright © 2016 Diamond Light Foundation. Copy freely and share. However, we ask that you share this newsletter in its entirety, including the copyright.

 

Ascended Masters Mystery School by Kamala Everett and Sharon Rose, August 19th

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...