De Uppstigna Mästarna via Kamala Everett och Sharon Rose 13 januari, 2017

Meddelande från de Uppstigna Mästarna inför den Gyllene Tidsåldern

via Kamala Everett och Sharon Rose

13 januari, 2017

Att vandra på Jorden som en 5:e dimensionell Mästare inkluderar att under dagen ta några stilla stunder, så ni helt och hållet blir mottagliga för Moder/Fader Guds Vilja och att bli ett instrument för den Gudomliga Planen på Jorden – för fred, harmoni och upplevt överflöd. Ju mer ni går in i dessa stilla perioder under er dag, desto större potential finns där för Skaparens STORSLAGNA STILLHET att få omge och genomtränga er varelse, tills det inte finns något i världen som faktiskt kan störa er inom er kärna. Stillhet låter hela er varelse bli alltmer mottaglig för de symboler, den visdom, den Kärlek och det Ljus i Guds Närvaro som ständigt bor inom och omkring er.

Den Kosmiska Världsmodern

 

När ni framskrider längre in i ert nya år, var medvetna om att ni ständigt har ett val att medvetet sam-skapa med er Guds-närvaro och att detta är den största och mest bestående relation som är möjlig för någon att ha i hela Universum. Ni kan bokstavligen känna den stora frid som infaller, när ni har gjort ett val att helt och hållet låta er vägledas av er Närvaro, tills den blir ert livs största kärlekshistoria.

När ni fortsätter att röra er in i ert nya år, har många av er lagt märke till vad ni anser vara av vikt för att upprätthålla, så väl som vad ni känner att ni behöver släppa taget om från ert förflutna. Vi föreslår att ni ska släppa taget om allting, spara de lärdomar som ni har lärt er och den kärlek som ni har införlivat i er varelse, baserat på era livsupplevelser och ert pågående åtagande att allt djupare sammansmälta med er älskade Närvaro.

Ni har gått en balansgång mellan att ta hand om de krav som ni anser vara era 3-dimensionella ansvarsområden och det som nu drar er mot ett helt nytt sätt att leva på er Jord, i egenskap av en högre-dimensionell varelse. Ni fick en inbjudan att fullfölja ert gamla år genom att ge medkänsla och förlåtelse till er själv och alla andra, samt att gå med på att vara fullständigt färdig med alla gamla mönster, eftersom de inte längre tjänar er.

Närvaron finns ständigt där för att hålla er i linje med Guds Gudomliga Vilja för ert liv. I och med ert varje andetag, när ni rör den minsta muskel, eller tänker en tanke, så finns er Närvaro hela tiden där för att vägleda er på vartenda steg, fullständigt i enlighet med ert Gudomliga Syfte. Är ni villig att uppnå en sådan fullständig samverkan med er Närvaro att ni vet att ni alltid kan ha tilliten till att den ska hålla er helt i harmoni med den Gudomliga Viljan och syftet för ert liv?

Eftersom ert ego är er skapelse och er assistent och det inte har någon sann kraft på egen hand, kan ni styra det till att tjäna er Närvaro. Denna kan sedan hjälpa er att utvidga Guds Kärlek, Visdom och Kraft inom alla era dagliga aktiviteter. Er Älskade Närvaro längtar efter att stärka de kommunikationskanaler som ni delar med ert ego, så allt ni tänker, känner och gör befinner sig ständigt i en perfekt harmoni med er Gudomliga Kristallina Plan. Er Närvaro är redo att göra så att ni ska få uppleva Gud mer direkt än vad ni har gjort på tusentals år!

Ju mer ni får uppleva Guds Närvaro som ert eget Sanna Själv, desto mer kommer ni att känna Kristus Inombords. Denna relation blev inkodad inom er varelse när ni först blev avlad utifrån Moder/Fader Guds Hjärta och Sinne för så länge sedan. Ni blev förverkligad för att ni ständigt skulle få en strålande möjlighet att få uttrycka Guds Kärlek, Visdom och Kraft inom och runtom hela er varelse. Inget som ni någonsin har upplevt eller någonsin skulle kunna få uppleva i den 3:e dimensionen eller inom NÅGON dimension, kan någonsin komma nära det som nu erbjuds er.

Er Älskade Närvaro önskar att ni ska få uppleva ert fullständiga återställande, er uppståndelse och er uppstigning tillbaka till Enhet med Skaparen av Allt – och i och med detta, er uppvaknade medvetenhet om att ni i sanning är Ett med närvaron inom allt liv överallt. Er närvaro har i tusentals år väntat på er för att ni ska uppnå denna väsentliga punkt på er andliga resa – den livstid där ni är villig att i enlighet med er hela varelse förkunna att ni är villig att leva enbart som er Guds-Närvaro. Kalla den till handling, för att Guds Vilja för evigt ska ske inom och genom er.

 

Av Kamala Everett & Sharon Rose

 

 

Golden Age Message from the Masters via Kamala Everett and Sharon Rose, January 13th

 

Courses offered from Ascended Masters Mystery School

The Courses to Walk the Earth as a Living Master have been designed by the Ascended Masters to assist you in embodying the Presence and living in freedom and abundance. To learn more about the other Courses and Teachers Trainings, go to: www.WalkTheEarthAsALivingMaster.com and click on the Menu.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...