Gyllene Åldern Meddelande från Mästarna via Kamala Everett och Sharon Rose, 6 december 2016

sacredgeometry

Gyllene Åldern Meddelande från Mästarna

via Kamala Everett och Sharon Rose

6 december 2016

Att leva som en Uppvaknad Kristus

Ju mer ni väljer att integrera med de högre dimensionerna av er egen obegränsade varelse, desto mer är ni medvetet orienterad med det Kristnade uttrycket av Gud som redan andligen vistas inom ert hjärta och omkring er, alltid. Ni får för närvarande mer stöd än någonsin för att föra er varelse till dess högre dimensionella harmonier så ni i sanning kan stiga upp och leva i ert Kristna Mästerskap medan ni fortfarande är förkroppsligade på Jorden. Varje Uppstigen Mästare accepterade denna inbjudan i sin egen livstid, ändå hade de inte det stöd som ni nu har att förverkliga detta medan de fortfarande levde i en fysisk kropp.

/De Kristnade Råden av Shamballa

Del 1, december 2016

Ni lever verkligen i speciella tider som kanske inte återkommer på många generationer framåt. Ni är nu i processen att röra er genom många accelererade portaler som ska expandera frekvenserna både inom er kropp och inom den stora sfär av medvetande som finns omkring er kropp. Kärleken och Ljuset inom den sfären hjälper er att assimilera allt som sker och allt som kommer att ske den närmaste tiden.

Ni integrerar andligt och fysiskt mer än ni har gjort under tusentals år och energierna inom er sfär hjälper er bokstavligen att öppna era kanaler till de högre dimensionerna så ni får tillgång till delar av er själva som legat slumrande i århundraden. Ju mer ni expanderar ert medvetande, desto mer hjälper ni till att öppna slumrande portaler för att öka Ljuskvoten hos mänskligheten.

Ni rör er genom platser i de högre domänerna av ert kollektiva medvetande som öppnar upp områden i ert medvetande som bara varit öppna under tidigare Gyllene Åldrar. Ni blir hjälpta av alla de som redan stigit upp och av alla kristallbarn som också lever i sitt uppstigna tillstånd av varande.

Alla Ljusarbetare uppmuntras nu att göra allt de kan för hjälpa till att lyfta mänsklighetens medvetande ut ur dess begränsade tredje dimensionella matris. Vi inbjuder er alla att bibehålla Enhet med medvetandet av er Närvaro såväl som med de högre dimensionella frekvenserna inom och runt er Jord. Detta är vad en Kristus gör och ju mer ni gör detta, desto effektivare förankrar ni Jorden och allt liv på Henne med deras Kristnade Frekvenser.

En del av er blir nu uppmuntrad att kvarstå i medveten kontakt med er Jords uppstigningsprocess medan resten av er fortsätter att hålla i kontakten med det medvetande ni delar med er Närvaro. Mänskligheten har blivit hypnotiserad att tro att den är begränsad till en dimension eller tidslinje, medan ni i själva verket är obegränsade, multidimensionella varelser.

Alltid när det sker en ökning av den sortens kaotiska händelser som vi ni ser runtom Jorden, skapas det en ökning i medvetandet och ett ännu starkare behov att mer medvetet gå ihop med er Närvaro. Då interdimensionella tidslinjer fortsätter att sammanlöpa är det vanligt att mycket ovanliga saker händer och detta är också vanligt under en uppstigningscykel då saker rör sig ut från deras normala parametrar.

Er planet är mitt i en sådan kraftfull omvandling som svallar genom det kollektiva medvetandet i er värld.

I slutänden är det var och en av er som kommer att skapa resultatet och några av dessa potentialer kanske uppfyller gamla profetior, och några kanske sår helt nya utfall. Såsom Närvaron av Gud inom er genom medvetandet av ert eget Kristnade Själv inbjuder vi er att vara del av denna nya sådd. Ett oväntat skifte i det allmänna tänkandet i er värld kan bokstavligen förändra allt till det bättre. Hundratals människor i er värld är så vana vid att vara hypnotiserade så de vet inte hur de ska komma ur det, men ni som är uppvaknade kan förändra detta. Låt andra få veta att de inte behöver leva sina liv i den tredje dimensionen och att de verkligen inte är bundna till någon speciell tidslinje.

Ni kommer att kollektivt gå genom er uppstigning till en ny dimension. Och ni kan alltid välja att leva i samförstånd med er högsta potential, oavsett vad som sker, eller inte sker, omkring er. Ert öde är summan av alla val ni gjort på vägen, och nu som alltid, blir ni uppmuntrade att göra de högsta möjliga valen.

 

 

http://walktheearthasalivingmaster.com/ctl.htm

 

Översättning: Markku Pärssinen www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...