Gyllene Tidens meddelanden från Mästarna, genom de uppstigna Mästarna av Mystery School, Mars 2016

Gyllene Tidens Meddelanden från Mästarna

genom grundarna av de Uppstigna Mästarnas Mystery School

 

Från Illusion till Illumination/Upplysning

Del I ~ mars, 2016

Ju mer ni sammanfogas med medvetandet om er ”redan-uppstigit” närvaro, desto större förmåga att tränga igenom slöjor och illusioner som kan distrahera er från stigandet till den 5: e dimensionen. För att leva i ett upplyst tillstånd av Varande, måste ni medvetet välja att leva genom era unika uttryck av Guds Närvaro. Då kommer ni att veta varför ni är här, och ni vet också att det är er tid att skina med kärlek och Guds ljus i allt som ni ser, allt som ni gör och allt som ni skapar. Övergången från illusion till Illumination/upplysning kräver att ni anammar och älskar alla delar av er själva och samtidigt veta att det verkligen inte finns någon del av er som inte är värd att älska, och varje roll eller erfarenhet ni någonsin har haft, har hjälpt er att bli Mästare. Ni har gått igenom en hel del för att vara där ni är nu, och endast djup villkorslös kärlek för era själv som ni varit och det SANNA SJÄLV ni verkligen är, har kraften att fullt ut stödja er uppstigning.

 

~ Mästarna i råden hos Shamballa

Detta är tiden för er individuella och kollektiva resa, att acceptera er själva och allt i ert liv, precis som det är, och samtidigt veta att allt och alla alltid förändras och utvecklingen pågår och är oundviklig. Ett tillstånd av fredlig öppenhet är viktigt för er, för att lyckas med att vara en del av medskapandet av er femdimensionella Gyllene Tid. Om ni väljer att hjälpa er själva, mänskligheten och er planets stigande till den 5:e dimensionen, kan det vara bra att gå till det högre sinnet som är anslutet till hjärtat, och fråga hur det skulle se ut och kännas att VARA en femdimensionell medborgare i er värld.

Tidigare hade de kvardröjande energierna av kontroll, rädsla, tvivel och förtryck, hållit många Ljusarbetare borta, men nu är sökvägen rensad och baserad på de fokuserade avsikterna hos dem som till fullo har åtagit sig att samarbeta, och skapa nya sätt att leva i världen. Det finns grupper av Ljusarbetare som träffas för att förankra Kärlek och Ljus i hela världen tills det accepteras som norm. Denna Kärlek och detta Ljus är nödvändigt för att förvandla alla begränsande, rädslobaserade tankar, övertygelser och även giftigt avfall som omger och tränger in i mark och vatten på er Jord. Denna reningsprocess genom mänsklighetens medvetande, som har pågått under ganska lång tid, måste vara verkställd så att fysiska, mentala, emotionella och andliga kroppar kan lyftas in i detta upplysta tillstånd av att vara. Det måste ske för att jorden ska kunna bli basen för er nya Gyllene Tid.

Transmutationen sker när det finns en övergripande överenskommelse med en viss procent av er på jorden, som har för avsikt att frigöra och läka det som är ”ur spår” i medvetandet för närvaron av er Gud. Ni ska veta att det för närvarande finns tusentals Mästare och miljontals i kungariket för Änglar, som bistår er i transmutationen med avsikt att släppa allt som inte är i harmoni med er närvaro, eller er nya Gyllene Tid. Var och en av er deltar i denna rensning i varierande grad, och ni kan känna effekterna av detta, så vi rekommenderar er att kontakta oss för att hålla er stadiga, när ni fortsätter att gå framåt mot er uppstigning.

Ni skulle inte ha blivit ombedda att vara en del av denna förvandlingsprocess om ni inte frivilligt för länge sedan tränat er för denna passage. Ni ska veta att varje minut och varje timme av era heroiska insatser, för er så mycket närmare till att leva och älska som 5:e dimensionens medborgare i den nya världen. Detta är drömmen som era Uppstigna Mästares sponsorer delar med er, och de matchar era visioner andetag för andetag. Avståndet ni nu måste resa är minimalt och snart kommer det en tidpunkt då slöjorna tas bort, och ni förstår att ni har flyttat ert medvetande till den 5:e dimensionen.

Var och en av er vet de stora fördelarna som kommer av att leva närvarande, och ni förstår också intuitivt att det är klokt att lägga till era Guds Själv. Detta kombinerade vetande, stödjer er i att framgångsrikt slutföra det sista varvet av resan. Ni kan inte misslyckas eftersom er Gudomliga Kristallina plan, vävs in i den Gudomliga Planen för att skapa en ny Gyllene Tid, med Frihet för allt liv på jorden och detta har planerats under tusentals år.

Från Kamala Everett och Sharon Rose

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...