Deep State (Kabalen) är på Väg Ut, 13 september 2018

Deep State är på Väg Ut, 13 september 2018

Per Staffan 14 september 2018

Ekonomin är Stendöd

Deep State är på Väg Ut

Slutet på Centralt Bankväsen

Med avsikt bryts det globala finansiella systemet ned, valutorna sjunker och marknaderna avskiljs. Med tiden kommer hela systemet att brytas ner. Det är den här hemligheten som president Trump har släppt ut till allmänheten. Härnäst kommer det att finnas en offentlig förklaring varför Fed inte ska ansvara för det finansiella systemet, vilket inte längre är en hemlighet för våra regelbundna läsare.

Den globala ekonomin imploderar och kan inte upprätthållas mycket längre. Det nya QFS-systemet har införts och utformats så att den nya globala ekonomin smidigt kan övergå till det nya kvantekonomiska systemet. – RV:n är inställd att börja vid rätt tidpunkt, dessa transaktioner kommer att vara startsignalen för QFS. Det nya kvantekonomiska systemet – QFS – har inbäddats och är redo att ersätta det nuvarande monetära fiat-systemet. Samtliga banker har under tiden övergått från det gamla SWIFT-systemet till det nya CIPS-penningöverföringssystemet.

När RV:n börjar, så börjar alla länder att utfärda ny guld-/tillgångsbaserad valuta enligt det nya kvantfinansiella systemet (QFS). Förvänta dig att många ändringar händer på en gång. En hel serie dominobrickor kommer att börja falla, när massarresteringar börjar. GESARA kommer officiellt att lanseras. Kom ihåg, Sanningen gör oss fria!

Redan för 10 år sedan inleddes en global ansträngning för att etablera ett nytt finansiellt system, kallat den globala återställningen, där suveräna rikedomsbaserade valutor för global inväxling skulle trimma ner bankgangsternas obefogade makt, vilka kontinuerligt har underblåst krig över hela planeten. Denna förändring blir nu en orubblig realitet.

Åtgärderna för att avsluta dollarns dominans startades för ett decennium sedan från Asien, där de flesta av de hårda tillgångarna är belägna, vilka bildade ryggraden i världens finansiella system från början. Detta undertecknades och överenskoms och var den grundläggande basen för Bretton Woods-avtalet från 1944, som med avsikt aldrig har införlivats.

Initiativet att avsluta dollarns dominans fick mer dragkraft när Ryssland gick med, vilket resulterade i att BRICS-alliansen bildades och resten är, som vi vet, historia och har tidigare beskrivits i olika artiklar på FWC-webbplatsen.

Den nya ekonomin

Dagens ekonomiska system måste brytas ner, och processen måste genomföras på ett visst sätt för att tillåta människor att gå framåt, efter det att centralbankssystemet är borta. Centralbankerna tas över och nationaliseras för att styras av folket. Det betyder, ingen mer utlåning av pengar som skapats ur luften till regeringar, vilka folket måste betala tillbaka. Det betyder: Ingen inkomstskatt längre.

President Trump förbereder dagens ekonomi för den kommande nya ekonomin, men inte för den befintliga. Därför kommer tillverkningen att komma tillbaka från Kina och omvärlden, och det är också därför som bilaterala handelsavtal har upprättats för att bli av med WTO, vilket är ett falskt globalistiskt, kabalkontrollerat bedrägeri.

Anledningen till att den befintliga ekonomin ”går så bra” är att Trump tillämpar exakt samma tillvägagångssätt som Deep State-centralbankerna har använt hela tiden. Kort sagt, han manipulerar siffrorna. Trump kan inte gå med på att ekonomin är stendöd, att allt är falskt, aktiemarknaden är i en bubbla, bostadsmarknaden kommer att implodera, ekonomin är inte förberedd på någonting bra och att det kommer att ta många år att återhämta ekonomin. – I stället tillämpar Trump-teamet metoden att driva upp samma siffror högre och högre och driva denna ekonomi över kanten genom att göra exakt samma som Deep State bankerna har gjort tidigare.

Han tar helt enkelt samma siffror och manipulerar dem och säger att ekonomin går fantastiskt! Detta gör det möjligt för honom att ta medel från centralbanken och använda dem för att förbättra infrastrukturen. Detta skapar möjligheter för honom att sluta bilaterala handelsavtal genom att säga att USA går bra. I processen bygger han ett nytt ekonomiskt system som förberedelse för övergången från centralbankens värdelösa låtsaspengar. Men för tillfället använder han sina medel för att bygga upp landets infrastruktur till vad det var tidigare. Detta är vad som händer just nu framför våra ögon.

Befintlig skuld är noll och ogiltig

När centralbankerna går ner, är det första som de säger att all denna skuld är ogiltig. För regeringen kommer att skicka revisorer för att kontrollera centralbankens böcker, bara för att upptäcka att bankerna inte har varit ärliga mot folket, och att det mesta av skulden och det mesta av vad de har gjort var helt mot deras stadgar, vilket gjorde allt till noll och ogiltigt. Det är uppenbart att det som händer nu är en indikation på att det definitivt spelas ut på det sättet.

Mest sannolikt kommer Fed att höja räntorna denna månad, Most likely the Fed is going to raise the rates this month,vilket kommer att ta ner systemet, med skulden lagd på Fed, som det var meningen. Bostadsmarknaden kommer att implodera, bilindustrin kommer att ha en mycket tuffare tid, folk kommer inte att kunna få studielån så lätt längre, och allt kommer att börja falla isär.

Tänk på att denna ekonomi inte är en folkets ekonomi, det är ekonomin i Deep States centralbanker. Trump och hans patrioter använder centralbankens ekonomi och deras låtsaspengar för att de ska kunna skapa den nya infrastrukturen och använda den mot dem. Det är vad som händer just nu.

Ekonomin har två ansikten, den manipulerade ekonomin som har pågått under en mycket lång tid, över hundra år, och människors ekonomi. Människors ekonomi är den reala ekonomin, vilket är vad människor känner varje dag. Det är de pengar du har på ditt bankkonto, jobbet du har, om du har tillräckligt med pengar för att betala hyran, inteckningarna, eller att köpa hus, bil eller vad som helst.

När människornas hem ökar i marknadspris, mår de bra. Allt går deras väg. De har fortfarande jobb, men de mår bättre eftersom deras egendom stiger i värde. Detta är vad centralbankerna ofta använde mot oss. Människor har verkligen fördelen av att kunna dra nytta av detta, men det finns också människor som har förlorat mycket på grund av samma process.

Bankgangstrarna tillämpar denna manipulation för att psykologiskt övertyga människor om att ekonomin går bra. Även aktiemarknaden är gjord för att gå upp, så att folk tror att ekonomin går bra.

Men när man tittar på realekonomin finns det fortfarande fler butiker som stänger än som öppnar, även när försäljningen på nätet minskar. Människor förlorar fortfarande sina jobb, som vad vi kan se på Toys ”R” Us, där alla butiker stänger. IBM avskedar 40 000 äldre arbetstagare för att ta in 20 000 yngre och billigare, utan ytterligare förmåner. Det är de verkliga människornas ekonomi. Ändå ser siffrorna i statistiken fortfarande bra ut, eftersom de manipuleras och inte speglar den reala ekonomin.

Att bryta ner den Globalistiska Ekonomin

Trump bryter med andra ord ner den globalistiska ekonomin bit för bit genom att använda centralbankens eget system mot den själv, Deep State. Om MSM skulle våga säga ”hur har du kommit fram till dessa siffror”, eftersom de är falska? Då kan Trump-teamet säga att man inte har förfalskat någonting, eftersom Obama och före honom Bush och Clinton också använde dessa siffror. Så, MSM kommer aldrig att syna Trump på detta, vilket innebär att Trump och hans team har möjlighet att använda samma siffror mot dem. Detta gör det möjligt för Trump att bryta ner det gamla globalistiska systemet innan det nya systemet introduceras. I den nya ekonomin kommer det inte att finnas några mer skuldpengar, inga privata centralbanker, och inte längre någon utlåning av pengar.

Stigande räntor

Stigande räntor kommer att ta ned bankerna och hela det ekonomiska systemet. President Trump vill att företagen ska ta tillbaka tillverkningen till landet. Detta är anledningen till att handelstullar läggs på vissa industrier. Den globala tillväxten saktar in och allt fryser till, det här är helt avsiktligt och utformat för att ta ner hela systemet.

Den gamla ekonomin kommer och måste kollapsa, annars tar det år efter år för det gamla systemet att återhämta sig. Att höja räntorna kommer att sänka ekonomin. I själva verket går allt som planerat.

Idag görs de flesta inköp genom att gå i skuld. Bostäder, bilar, undervisning, vad du vill. Alla dessa sektorer börjar falla isär. I den närmaste framtiden kommer det inte att finnas några inköp på skuld.

Genom att tillämpa detta tillvägagångssätt kan Trump-teamet förbereda det ekonomiska systemet för övergången, samtidigt som man utnyttjar centralbankens låtsaspengar till att bygga ekonomin till den nivå där den ursprungligen var.

Den gamla ekonomin är lika Falsk som den är Riggad

Dagens ekonomi är inte längre baserad på utbildning, hårt arbete och principer för fri marknad – den prissättning och ansvarighet som reella fria marknader påtvingar. Istället är ekonomin baserad på manipulering av priser, spekulativ kontroll av råvaror, dollarstöd i Washingtons marionettstater, manipulerad och förfalskad officiell statistik, propaganda från de finansiella medierna och inaktivitet från länder som Ryssland och Kina, som skadas direkt, både ekonomiskt och politiskt av betalningssystemet med amerikanska dollar.

Den ”dolda” Deep State-makten dikterar politik och händelser på uppdrag av House of Rothschild som styr det globala finansiella systemet. De har ackumulerat sin makt och rikedom genom stöld och exploatering. Hela deras hela system är baserat på ett gigantiskt bedrägeri, eftersom det inte finns några riktiga pengar, som människor tror att det gör. Pengarna som man tjänar stöds av ingenting. Värdet av det är helt enkelt det värde som människor kan övertalas att det har. Fiatpappersvalutaenheter är värdelösa bitar av papper och metallmynt eller siffror på en datorskärm som folk luras på att ta på allvar. Pengar sätts i omlopp genom vad som kallas ”kredit” från pengar, vilket är tron som hålls fast. Banker lånar faktiskt inte ut något, men människor betalar förmögenheter att låna från dem.

Rothschilds har kontrollerat banker och regeringar i århundraden, och de har kunnat diktera lagar för det finansiella systemet och har infört ”fraktionerad reservutlåning”. Detta gör det möjligt för bankerna att låna tio gånger vad de har i insättning. Med andra ord lånar de ut ”pengar” som de inte har och som inte existerar – det kallas kredit – medan de tar ut ränta på det. Således har banksystemet en fantastisk affärsmodell, de lånar ut pengar som de inte har och debiterar låntagaren ränta på det, uppfunnit av Mayer Amschel Rothschild (1744-1812).

Herr Rothschild lånade ut sedlar – som var värdelösa – till regeringar och individer. När ekonomin blev flytande gjorde han pengar knappa, genom att strama åt kontrollen av systemet och samla säkerheter genom kontraktsskyldighet. När det ansågs lämpligt upprepade han denna cykel – genom att sätta press för att starta ett krig, vilket nyligen var fallet i Syrien och Ukraina. Sedan kontrollerar man tillgången på valuta för att bestämma vilken sida som ska vinna kriget. De regeringar som är överens om att ge dem kontroll över deras ekonomiska system stöds. Inkassering garanteras av ekonomiskt stöd till gäldenärens fiende.

Vinsten som härrör från denna ekonomiska metodik har gjort Rothschilds allt rikare. De upptäckte att allmänhetens girighet skulle tillåta att valuta skulle skrivas ut på regeringens order utöver gränserna för uppbackning av ädla metaller – och därmed blåsa upp produktionen av varor och tjänster för att öka BNP.

Som en påminnelse: Ränta på falska pengar lägger beslag på din frihet

Det finns en annan viktig aspekt att förstå om ränta på pengar. När ett lån tas ut skapar banken pengarna, men inte räntan med vilken alla lån måste betalas tillbaka. De skapade pengarna innehåller därför inte räntebeloppet. Det innebär att det aldrig finns tillräckligt med pengar i omlopp för att betala tillbaka alla utestående lån plus ränta. Detta är ett dödligt fel i fråga om mänsklig frihet och det har gjorts med avsikt för att säkerställa att konkurs och förlust av egendom och ägodelar till förmån för bankerna är inbyggt i systemet.

Det är en del av Rothschilds energikonstruktion där rikedom och energi från folket flyter i deras riktning. En fantastisk mängd av skattebetalarnas pengar går direkt till privata banker för att betala ränta på de pengar som regeringen kunde skapa själv, räntefritt. ”Privatisering” är försäljningen av statliga tillgångar som svar på bankskapad skuld. Världens fattigaste länder överlåter kontrollen över sin mark och sina resurser till Rothschild-bankerna när de inte kan betala tillbaka lån som gjorts speciellt för att snärja in dem i denna situation. Tredjevärldsskulden skapades för att ersätta den fysiska ockupationen av resursrika eller strategiskt belägna länder med dagens finansiella ockupation. 

Slutligen, detta meddelande är från Q

”Vad du ska lära dig ska inte enbart skrämma dig, utan intensifiera din beslutsamhet att ta tillbaka kontrollen [Frihet]. Den information som kommer att bli offentlig kommer ytterligare att visa det brottsliga och korrupta (rena) maktmissbruket som Obama-administrationen utövade i gemensamma ansträngningar med inhemska och utländska dignitärer. Snöbollen har börjat rulla – det finns inget stopp nu. D5 (Trump). Håll kursen och lita på planen.

Skyddsåtgärder är på plats.

Förbli MODIGA.

Vi visste att den här dagen skulle komma.

United We Stand (WW) (World Wide) WWG1WGA. Vi slåss. Ingen mer konspiration. ”

Deep State är på Väg Ut

En global nedtagnings-operation av Deep State har pågått under de senaste dagarna, sedan Kabalens kommunikationssystem och satelliter togs offline. The populace will be hit with the truth Befolkningen kommer att drabbas av sanningen och många kommer inte att kunna hantera det som kommer att avslöjas.

Avbrytandet av Deep State´s kommunikationer och satelliter gjordes lagom till offensiven mot Idlib. Idlibs stad är rebelloppositionens (Deep State) sista återstående stora stad i Syrien. Offensiven mot Idlib är en betydande geopolitisk händelse som ger uttryck för proxy-striden mellan BRICS och Kabalen.

Åtgärder har införts av de Vita Hattarna för att utlösa en omedelbar övergång från det nuvarande finansiella systemet till det nya kvantfinansiella systemet (QFS). Denna procedur utlöses när RV startar.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

 

Du gillar kanske också...