Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 27 mars 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 27 mars 2018  

Per Staffan 27 mars 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 27 mars 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT 27 mars 2018

Västs mainstream media blockerar aktivt nyheterna om att Petroyuan är guldbackad.

Att Petroyuan aktiverades var början på den slutliga striden mellan Alliansen och Kabalen.

Alla valutor är redo att omvärderas vid aktiveringen av det nya finansiella systemet.

Inkommande stora aktiemarknadskorrigeringar kommer att tvinga USA till ett kollapstillstånd.

Detta kommer inte att hända, Trump kommer att introducera guldstandarden som en nödlösning före en eventuell kollaps.

USD är redan digitalt guld-backad som ”USN” i det nya finansiella systemet.

Övriga västländer i Europa kommer också att påverkas av aktiemarknadsjusteringarna.

Lösningen är ett världsomfattande, globalt, monetärt guldstandardsystem (även kallat det nya finansiella systemet).

Meddelandet om USN är det sista steget till segern.

RV väntas börja omkring dessa händelser.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...