Mike Quinsey – kanaliserande sitt Högre Själv, 14 september 2018

Mike Quinsey- kanaliserande sitt Högre Själv

14 september 2018

Utvecklingen kan tyckas gå sakta framåt men i verkligen sker så mycket. Ni ser på världshändelser som sakta men säkert trycker tillbaka de Mörka, och som hindrar dem från att nå goda framsteg. Det bara få av er vet är att Ljusarbetare arbetar på en hög nivå, där de har inflytande och makt att göra drag som ytterligare avancerar fram saker till Ljusets fördel. Det har alltid funnits en plan för att fördriva de Mörka som invaggats i en tro på falsk säkerhet och att de var nära att ta kontroll över Jorden och dess folk. Planen har alltid varit att så snart Mänskligheten passerat markören, ska de själar som är redo under alla omständigheter framgångsrikt uppnå Uppstigning.

Om ni kunde se de många själar som övervakar era aktiviteter, försäkrar er framgång och skyddar er från negativa krafter, skulle ni inte ha några som helst tvivel rörande Uppstigningen. Det är en mycket speciell tid i er historia då ni, även om få har minnesbilder av tidigare liv, har levt tusentals år med att försöka höja vibrationerna tillräckligt för att kunna passera markören och fortsätta framåt mot Uppstigning. Kan ni föreställa er den glädje som for genom detta Universum, då ni fortfarande inte riktigt förstått vilken magnifik prestation era framsteg utgör. Det spelar ingen roll att ni fått hjälp på vägen, den har i stort sett bestått i att ni inte blivit störda, men av karmiska själ har fått möta många utmaningar på vägen. Era vänner från yttre Rymden kommer närmare och närmare er, och som ni redan vet, de väntar ivrigt på att hälsa er på Jorden och välkomna er till de högre dimensionerna.

Där de Mörka tidigare infiltrerat många delar av industri- och finansiella företag, har de i många fall blivit ersatta av dem av Ljuset och sakta men säkert förändras balansen till dessas favör. Det tar uppenbarligen tid att göra ogjort det som byggts upp under mycket lång tid, men det går framåt och kommer att fortsätta så tills de är tillbaka och fullt ut i styret. Ni vet förmodligen att inget viktigt händer av en slump, då alla händelser är planerade att ge de inblandade upplevelser i enlighet med deras behov. Det kan tyckas omöjligt att få ihop de rätta människorna för sådana tillfällen och det kräver verkligen mycket planering. Ni ”övertalas” av era Guider att göra vissa saker som för samman de som behövs för att spela ut det inblandade karmat. Tro det eller inte, men vi kan styra er så ni gör som vi vill, dock görs det bara under speciella omständigheter.

Nu när Ljusarbetare givits ett blankt papper beträffande karma vilket ger dem ”problemfriare väg”- så finns det ingen orsak till varför ni inte skulle fortsätta på den vägen. Alla som höjt sin medvetenhet och gör sitt bästa för att leva ett positivt liv, och undviker att dras in i situationer med lägre vibrationer, kommer säkert att få uppleva ett problemfritt liv. Ni kommer fortfarande att prövas men tack vare er förståelse och medvetenhet är det osannolikt att ni sänker garden. En av de kanske svårare utmaningarna är att behålla kylan i situationer där ni kan förlora den. Att behålla lugnet hela tiden kräver övning men ni kan klara det, och kommer att se att er tillit och hållning tar er genom det.

Ni är en stor själ maskerad till mänsklig Varelse, och ni har begränsat medvetande huvudsakligen beroende på den låga vibrationsnivå ni befinner er i. Emellertid, då vibrationerna lyfts högre och högre kommer ni att se att ni har en högre medvetandenivå, och gradvis börjar ni minnas mer om ert sanna själv. Förändringarna förbereder er för Uppstigning när ni börjar känna ert sanna själv. Ni är redan en multidimensionell Varelse då ert Högre Själv vistas på andra sidan slöjan. Hittills har ni varit omedvetna om er verkliga potential men det är snart tid att sammansmälta med ert Högre Själv. Ni är en Gud i tillblivelse och det är ert öde, men nu under tiden är ni bundna vid händelserna på Jorden. Ni kommer otvivelaktigt att utvecklas snabbt genom det hela och ni kommer att få oerhört mycket hjälp längs hela vägen.

Vid det här laget ser ni som höjt era vibrationer att ni kan befinna er i oroande sådana, men kan övervinna dem genom er rena styrka av koncentration och kontroll. Så småningom klarar ni detta automatiskt och i alla händelser kommer de negativa energierna att försvagas och ha mindre påverkan på er. Ni kan få se att då ni går framåt vill människor vara i er närhet, även om de inte vet varför, men de känner sig bekväma och lugnade av era milda och kärleksfulla vibrationer. Det behövs inte mycket fantasi för att inse att er aura-utstrålning är sådan att människor kan njuta av er närvaro, och känna det lugn och den kärlek ni utstrålar. Inte bara människor utan också djur kan känna lyftet från energin ni ger ut. I något stadie kommer den till och med att få en helande kvalitet och verkligen få människor att må bra i er närhet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Guds-Själv, och alla själar har samma förbindelse med Gud.

Kära Vänner, tiden rusar iväg, jag förbereder mig åter för min årliga resa till mina två söner som bor i Devon, Kent. Vänligen notera att jag är bortrest från fredag 14 september, jag tar en paus tills mitt nästa meddelande kommer den 5 oktober. Några få veckor i politiken kan se många förändringar, så vem vet vad som händer under tiden. Det faktum att Ljuset nu är starkare än de Mörka, som fått sin makt beskuren, borde leda till ett snabbare slut på deras förmåga att lägga sig i Mänsklighetens framsteg mot Uppstigningens tid. Vi ges normalt inte mycket information angående de framsteg som görs, men tidigare tecken säger att saker utvecklas på ett positivt sätt.

Olika uppdateringar, speciellt de från David Wilcock, ger oss de senaste utvecklingarna, och jag rekommenderar hans video ”On Ascension”. Personligen känner jag inte att någon ännu kan säga vilket år Uppstigningen kommer att ske, men i allmänna termer verkar det som att det kan vara så tidigt som sent 2020-tal till tidigt 2030-tal. Om detta stämmer är det uppmuntrande då det verkligen är nära. Jag vet att Ljusarbetare kommer att fortsätta sprida Ljuset, och kollektivt har de verkligen en stor påverkan på det som sker. Så, bra gjort alla, det har varit en lång och mödosam väg att följa, men belöningen vid regnbågens ände är väl värd att vänta en liten tid till på.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Markku

You may also like...