Dikt via Per Beronius; Det räcker, det är nog, 28 maj, 2018

Ämne: Det räcker, det är nog.
Meddelande:
Existensens cirkelgång
det människan kallar tid, ett konstgjort begrepp.
Ett bedrägeri
infört på Jorden, av satans företrädare
av de mörka hattarna fört till torgs, i akt och mening
människan på villovägen föra.
Med avsikt, lägga beslag på Jorden
denna, den underskönt vackra planeten
i den kosmiska rymden.
Men i dessa nådens dagar
har något oförväntat hänt, de av egot
styrda, mörka krafterna, är på väg att inse
slaget, en gång och för alla förlorat.
Inträngda, målat sig in i ett hörn, i desperation
gör vad de kan, för att sätta käppar i hjulen
för de själar, som ärar ljuset.
En bedrövlighet utan like
som skapat mycket lidande för mänskligheten
som låtit sig luras av de sataniska mörkerkrafterna.
De som urskillningslöst och samvetslöst
sedan evärdligt gångna tider, härjat på Jorden
genom att införa det till händer och fötter
begränsande tidsbegreppet.
Genom detta försåt , kommer per automatik
begreppet ålder in i bilden.
Människan genom sin godtrogenhet
utsatts för åldrandets elände.
Där kroppen i sinom tid ger upp
frigörs från själen, i tomma intet försvinner.
Med den yttersta konsekvensen
mänskligheten dör ut, fritt fram för de mörka hattarna
att lägga beslag på Jorden, vår älskade
och vördade Moder Gaia.
Men i dessa dagar
har allt fler börjat inse, den linjära tiden
är inget annat än en bluff.
I den verkliga verkligheten
rör sig allt i cirkelform.
Folkmordens tid
är en gång och för alla över.
Här sätter denna författare punkt
för detta resonemang, med en önskan, må det gagna.
Hjälpa människan, att tänka om
tänka fördomsfritt nytt, på det sätt
som av Moder/Fader Gud är menat.
Här ett par extra tillägg
med påminnelse om Jesu ord
”förlåt dem, ty de förstår inte vad de gör”
och några sierskans ord,
”gråt ut det sista”.
*  *  *

Du gillar kanske också...