Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 11 februari 2024

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 11 februari 2024

 11 februari 2024

Kära läsare, välkomna till vårt meddelande.Allt går enligt plan även om utseendet ofta tyder på något annat. Länge hållna begrepp om rätt och fel, bra och dåliga, tillsammans med mänskliga skapade regler för korrekthet angående varje aspekt av livet ifrågasätts i allt fler individers hjärtan och sinnen.

Ni är nu i en tid som har förutspåtts, betts för och önskats i tusentals år. Ni valde och fick vara på jorden vid denna kraftfulla tid för att delta i jordens uppstigningsprocess men eftersom jordens tredimensionella energi är så tät var de flesta av er omedvetna om er avsikt och började anpassa er till jordens tredimensionella trossystem.

Uppstigningsprocessen pågår men ändå fortsätter några som är medvetna om den att ha idéer om hur den ska se ut och manifestera sig – ”Varelser från andra planeter skall komma, rädda oss och förändra allt.Världshändelser bevisar att uppstigningsprocessen ännu inte har börjat…” etc. Släpp alla begrepp du fortfarande kan ha med avseende på uppstigningsprocessen. Det mänskliga sinnet som huvudsakligen tolkar från en tredjedimensionell nivå kan inte helt förstå uppstigningsprocessen eller förstå hur de höga resonansenergier som åtföljer den påverkar allt och alla.

Idéer och sätt att leva som återspeglar tidigare medvetandetillstånd kommer att bli mindre relevanta i många sinnen och börjar automatiskt försvinna och tillför Ljusenergi till jordens kollektiva medvetande. Många av de som är ovilliga eller oförmögna att acceptera nya idéer och förändringar slår ut mot alla och allt som de tror är ansvariga för att förstöra världen (som de känner den). Det är viktigt att förstå att god mänsklighet inte är mer verklig än dålig mänsklighet eftersom båda är materiella begrepp om andlig verklighet.

De som är andligt förberedda men som bestämt vägrar att acceptera något annat än vad de har kommit att tro är verklighet måste ofta lära sig det de är redo att lära sig den hårda vägen genom fysiska, känslomässiga eller mentala väckarklockor. Många vanliga föreställningar kommer att ifrågasättas i år när allt fler anammar andligt bemyndigande och börjar tänka själva. Uppstigningsprocessen är en realitet oavsett om den är känd, trodd eller motarbetad.

Den tredje dimensionen är den lägsta stegpinnen på en mycket hög dimensionell stege, även om de flesta anser mänskligt medvetande vara en symbol för intelligens och visdom. Människor fastnade alltmer i täthet när de med tiden och genom okunnighet om sin sanna natur trodde, levde och fortsatte att skapa sin yttre värld från medvetandetillstånd förorenade med tro om dualitet, separation och två krafter.

Allt liv är det enda livet, Guds/det Gudomliga Medvetandet/Källan, och spelet att låtsas något annat än det är över. Det har pågått för länge och allt fler själar är trötta på att spela det här spelet. Smärta, lidande, brist, begränsning etc. etc. har aldrig varit verklighet och verkar bara vara så för att de har varit majoritetens erfarenheter under hundratals liv och skapat personlig programmering och ett kollektivt medvetande, omedvetet om något annat än vad som kan ses, höras, smakas, röras och luktas.

Tvivla aldrig på att du är en Gudomlig Varelse, som förkroppsligar det Gudomliga Medvetandets fullhet oavsett vad det ser ut som eller situationer som skulle indikera något annat. Sluta försöka lista ut allt genom begränsad tredimensionell kunskap eftersom ändliga mänskliga sinnen är oförmögna att anpassa sig till och förstå det oändliga. Gudomligt Medvetande är, har alltid varit och kommer i det oändliga fortsätta att uttrycka och avslöja SIG själv men de som väljer att leva med konstant brus och yttre distraktioner kan inte höra den stilla, lilla rösten som alltid flödar inifrån och tror därför att den inte existerar.

Du och bara du kan välja andlig utveckling eftersom du har fri vilja. En person kan spela tredimensionella spel och slösa bort många liv samtidigt som den gör det. Den kan välja att leva som ett spöke för en stund, eller till och med vägra att inkarnera för att uppleva sina nödvändiga jordlektioner. Men de höga resonansenergierna som strömmar till jorden vid denna speciella tidpunkt är sådana att den som inte utnyttjar dem kommer att finna sig kvar i gammal energi.

Skaparmedvetande är varje människas medvetande eftersom det bara finns ett medvetande. Genom okunnighet och över tid har de flesta låtit deras individualiserade Gudomliga medvetande fyllas med föreställningar om separation, dualitet och två krafter som tillåter materiella former av dessa övertygelser att manifesteras utåt och lämnar personen att tro att de är ett offer för yttre krafter. Världen har nått en beredskap att gå bortom träldomen som dessa övertygelser skapar, men att lämna det välbekanta bakom sig även om eller när det är smärtsamt är svårt eftersom dessa gamla energier är kända och de flesta fruktar det okända.

Försök att inte bli alltför involverad i nyheterna och bilderna om krig och lidande. Var medveten om det, men kom ihåg att andlig verklighet ligger bakom varje framträdande. Det gamla världsmedvetandet håller på att kollapsa och dess dödsryckningar visar sig som situationer som ofta är destruktiva och smärtsamma. Glöm aldrig att varje person inkarnerar med ett kontrakt som de och deras guider har satt ihop före födseln om upplevelser som anses nödvändiga för vidare lärande och andlig tillväxt.

Gör det du blir vägledd att göra när stora eller små situationer uppstår samtidigt som du alltid erkänner Gudomligheten hos alla inblandade. Ett leende, ett vänligt ord, behövt stöd, ett lyssnande öra, att klappa en ensam hund och alltid erkänna det Gudomliga Ljuset som skiner från varje persons ögon oavsett deras medvetandetillstånd. Detta är Ljusarbete och det är vad du kom för att göra. Även de enklaste aktiviteterna som görs med andlig medvetenhet tillför Ljusenergi till jordens kollektiv och kan faktiskt lyfta eller hela en annan om de är mottagliga.

Vad du än ger energi till matar det och gör att det fortlever. Varje krig mot droger, cancer eller sjukdomar, krig mot det ena eller det andra drar helt enkelt uppmärksamhet till och tillför energi till frågan så att den kan hålla sig vid liv och må bra i kollektivet. Ditt arbete som en andligt väckt person är att leva från din högsta nivå av sanning och när du gör detta kommer mer att ges. Detta betyder inte att man stoppar huvudet i sanden samtidigt som man ropar ”Gud är allt”, utan snarare betyder det att man omtolkar utseendet – att vara i världen, men inte av den.

Det är en intensiv och svår tid för många när långvariga och till synes oskyldiga begrepp och övertygelser börjar falla sönder men det gamla måste falla bort för att få högre och mer verkliga former av samma saker (lagar, övertygelser, hälsovård, militär, regering) att manifestera. Världen är mitt uppe i att föda och förlossningssmärtorna kommer att fortsätta ett tag till.

Alla är inte andligt redo att förstå vad som händer med dem och världen. Erbjud ärlig praktisk vägledning när du blir tillfrågad men försök inte att informera, förändra eller tvinga din kunskap på någon annan i tron att du ”räddar” dem. Varje person har Guider och ett Högre Jag och är i en eller annan form på sin evolutionära väg. Erkänn i hemlighet och tyst varje persons gudomliga natur och gå sedan vidare med ditt företag. De som är redo för sanning kommer att dras till dig vid rätt tidpunkt och det är vanligtvis någon du minst förväntar dig att vara intresserad av sanningen.

Vila i verkligheten, Var hellre än gör, och lita på att allt går enligt plan.

Vi är den Arkturiska Gruppen 11.02.2024

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *