Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 11 mars, 2018

Den Arkturiska Gruppen

via Marilyn Raffaele

11 mars, 2018

 

Kära Ni!

Vi är här för att hjälpa er med kunskap och stöd när ni färdas på den allt intensivare andliga resa som ni nu befinner er på. Uppstigningens kraftfulla energier som nu visar det som i eoner har varit dolt på alla nivåer, leder till och med till att vissa upplysta börjar tvivla, ifrågasätta och tidvis på nytt ställa sig i linje med sådant som inte är sant.

Försök ständigt vila på er högsta uppnådda nivå av sanning, kära ni, för detta blir sedan ert svärd och er sköld, tröst och verklighet, vilket är vad de som fortfarande befinner sig i sömn omedvetet försöker uppnå, genom att utföra handlingar av kaos och våld. Världen i allmänhet inser ännu inte att allting som de söker redan i sin fullkomlighet finns närvarande inombords.

Världen genomgår just nu en intensiv utrensning, som gör det synnerligen viktigt för er att hålla er centrerade. Se och lyssna på färre nyheter, vilka till största delen fokuserar på det negativa. Leta fram de få rena och ärliga nyhetskällor som finns tillgängliga. Utför vanliga stillsamma handlingar av kärlek, när dessa möjligheter uppstår under er dag och kom ständigt ihåg att var och en är en Gudomlig varelse, fastän de själva långt ifrån inser det.

Ni kan just nu bli vägledda till någon handling eller till vissa gärningar, men var ständigt medvetna om att för att man spelar en betydande roll i uppstigningsprocessen så behöver man inte involvera storslagna yttre handlingar, vilka ofta bara är mänskliga koncept på hur förändringen ska äga rum. Ert medvetande gällande sanningen är kraften i förändringen, för det yttre kommer alltid att manifestera det som för stunden är det rådande medvetandet.

Vi önskar ta upp tanken på oföljsamhet vilket kan vara så enkelt som när ett barn uttrycker självständighet när det börjar uppleva sin individualitet. Vi hänvisar till en oföljsamhet i en djupare bemärkelse, vilket inträffar när en själ under utveckling börjar vakna upp och uppleva en önskan om att få återta sin frihet och inneboende kraft, vilket är där många av er just nu befinner sig.

Många får nu intuitivt vägledning om att det är dags att sluta upp med att hänge sig till det tredje-dimensionella spel som man har fått lära sig under loppet av många livstider gällande familj, relationer, vänner, andlighet osv. Under dessa livstider, om de så var rika eller fattiga, insåg man snabbt att ifall man inte spelade spelet i enlighet med något aktuellt regelverk, så skulle det ofta leda till allvarliga efterverkningar eller till och med döden.

Varenda själ håller en enda Makt inom sig, det är er sanna identitet och er födslorätt i egenskap av ett uttryck för Skaparen. Men att leva liv efter liv på jorden under reglerna i ett tredje-dimensionellt trossystem, har lett till att nästintill alla vid någon tidpunkt har överlämnat sin makt och har gett den till dem som de felaktigt trodde innehade rätten till den, eller till dem som genom våld övertog den.

Resultatet av detta har varit skapandet av ett betingat medvetandetillstånd som fortfarande finns levande och frodas inom ett impersonellt universellt medvetande. Detta medvetandetillstånd manifesteras i uttryck av att man spelar spel, ljuger, låtsas att man är någon annan än man är, samt falskheter hos alla eller att man väljer livsnivåer i tron om att detta är nödvändigt ifall man ska nå framgång eller acceptans (en önskan om kärlek).

Oföljsamhet är en facett av uppvaknandet och är integritetens och den sanna ärlighetens födelse. En personlig oföljsamhet tar vid när man vaknar upp till ett mer upplyst medvetandetillstånd, vilket medför nya sätt att se och känna till sanningen gällande sitt själv samt andra. Detta nya medvetandetillstånd börjar sedan uttryckas som ord och gärningar, vilka är mer informativa och genljuder högre inom alla aspekter av det dagliga livet.

Den tredje dimensionens energi och resulterande falska krafter börjar upplösas till den intighet som de verkligen är, för deras substans (övertygelser), det som håller dem på plats, är på väg att försvinna i och med att alltfler människor vaknar upp. Oföljsamhet är helt enkelt en akt av vetskap, samt att leva utifrån en högre känsla av verkligheten, oberoende av allmänt accepterade falska koncept i ett oupplyst samhälle – ”Jag väljer att inte längre spela tredje-dimensionella spel”.

Beslutet att skrida till handling i riktningen mot att återta sin makt, kan vara och är ofta mycket skrämmande för en person som är van att leva styrd av en annan person, grupp eller ett specifikt trossystem. Detta gäller i synnerhet för dem som i ett eller flera tidigare liv har fått uppleva extrema konsekvenser av att opponera sig mot en allmänt rådande övertygelse. Som ett resultat lever energin från dessa upplevelser ofta fortfarande och frodas i deras cellminne och får dem att tveka och frukta att ”få båten i gungning”, fastän de desperat önskar det.

Detta är varför många av dem som är redo och känner sig manade att återta sin makt, just nu under tiden för det intensiva uppvaknandet, upplever förvirring och rädsla utan uppenbar orsak (de flesta har ingen aning om varför de upplever dessa emotioner). Gamla cellminnen påminner dem aktivt om vad som sker ifall de säkrar sin självständighet och makt. Detta är varför det är så viktigt att rensa ut all återstående gammal programmering, vilket ni själva enkelt kan göra.

När ni har en stilla stund, då det inte förekommer några störningar, uttala ert val och er avsikt att rensa ut all gammal och inte längre relevant energi från upplevelser i tidigare liv samt det nuvarande livet, från fysiska arv, samt från allt som ni har utlovat, samt alla löften ni har avgett. Bjud in ert Högre Jag samt era Guider att hjälpa er i denna meditation: ”I mitt Högre Jags samt mina Guiders Närvaro, så väljer jag att….”

Tala till den fysiska kroppens celler, vilka har en intelligens. Berätta för dem att det är dags att släppa taget om all gammal, men fortfarande aktiv tredje-dimensionell energi. Visualisera Ljus som strömmar genom era fysiska, emotionella, mentala, andliga kroppar och chakran, med avsikten att rensa dem alla från all gammal programmering och energi gällande hälsa, ålder, nedbrytning, rädslor, överflöd, osv, allting samt alla falska koncept som tidigare har hållits som sanningar. Ha för avsikt att från och med nu endast släppa in högt genljudande energier av sanning och Ljus.

Många kommer att upptäcka att just de saker som de fruktar eller lider av, eskalerar efter denna typ av utrensande meditation, men det betyder att de har lyckats med att låta de gamla energierna komma upp till ytan för att de ska kunna iakttas, bli sedda för vad de är och en gång för alla släppas.

Varenda uppvaknad själ blir vid den här tiden vägledd till att stå kvar i sin sanning, om det så gäller att ta itu med något koncept som lever och frodas inom dem själva, en personlig cirkel av vänner och familj, eller gällande de många större frågor som fortfarande finns kvar i det gemensamma medvetandet.

Stötta alla som ni ser att kämpar för att lösgöra sig från andras förväntningar. Klappa dem på axeln, uppmuntra dem och visa dem ”tummen upp” för sina ansträngningar oberoende hur små de är. Det är ofta en enormt stor uppgift som involverar mod och ansträngning från dem som har levt tidigare eller nuvarande liv av underkastelse, för att välja ens något så enkelt som att skippa kyrkan eller vad de kan förväntas göra.

I och med att de som alltid har levt i bojorna hos koncepten i ett oupplyst samhälle börjar inta en ståndpunkt, så utvecklar de en känsla av styrka och värde, de finner snart att himlen inte ramlar ner när de följer sin intuition och lämnar bakom sig allt som de leddes till att tro var det enda ”rätta” sättet att agera eller tro.

Uppstigningens nya Ljus-energier som nu strömmar till jorden, tjänar till att väcka upp en hittills ”sovande jätte” i många som inte ännu förmår förstå vad som pågår. De som fortfarande är intrasslade i tredje-dimensionella trosuppfattningar förmår endast tolka vad de känner genom sina hittills ouppvaknade medvetandetillstånd, vilket leder till att de uttrycker sig genom våld, ilska och rädsla, både inåt och utåt på sätt som kan vara mycket opassande.

Allt som pågår i världen just nu reflekterar mänsklighetens uppvaknande till personligt bemäktigande, högre och bättre sätt att leva och ett behov av förändring, allting medan man försöker få ordning på allt som man redan känner till. Var aldrig rädda för att tala, agera och vara en annorlunda person än vad ni i det förflutna har varit, genom att vara rädda att förolämpa någon person eller grupp, fastän ni har varit djupt involverade med eller engagerade i något specifikt trossystem.

En välutbildad expert som trott sig ha alla svar inom ett kunskapsområde kan mycket väl faktiskt ha svaren i enlighet med den information som finns tillgänglig, men det gamla systemet håller på att blekna bort och ger rum för en ny och annorlunda värld att träda fram. I och med att en högre-dimensionell värld uppstår, kommer många av dem som nu är berömda inom något expertisområde inte längre att återspegla en fullständighet i information, ifall de inte förmår öppna upp sig själva till nya och högre nivåer av förståelse.

Människor, platser och saker kommer inte längre att bära en resonans av ”makt över” såsom i det förgångna, för den falska energin i dessa former kommer att upphöra att skapas, i och med mänsklighetens uppvaknande. Lita alltid på er intuition, för den är det verktyg som vägleder er när ni separerar er själva från information, regler, uppfattningar, övertygelser osv, vilka är allmänt accepterade, men som snabbt håller på att bli förlegade.

Det är dags för mänskligheten att modigt stiga fram underifrån det trygga paraplyet av gruppkoncept och övertygelser med insikten om att allt som kan vinnas utifrån att ”spela med i spelen” redan helt och hållet finns inombords, helt enkelt i väntan på att bli uppmärksammat och accepterat.

Var inte rädda för att ta en personlig ståndpunkt för sanningen, fastän det är en inre ståndpunkt när omständigheterna inte berättigar till ett yttre handlande. Ha ständigt tillit till er intuition gällande dessa frågor så kommer den att vägleda er.

Ni är barnmorskor i en värld som går igenom de födslovärkar som är nödvändiga för att föda fram ett helt nytt världsmedvetande.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

Översättning: Aslög.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...