Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 mars 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 mars 2021

 

Vad kommer att öppna slussportarna?

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har ridit på en våg av extas in i detta nuvarande ögonblick eftersom vi är så glada över att ha dessa möjligheter att dela med er lite om vilka och vad vi är. Vi skulle gärna se att ni alla känner till och med den minsta lilla spänningen av att dela vilka och vad ni är med varandra. Vi talar inte om er tro, era politiska åsikter eller ens era prestationer. Vi pratar om att dela något som kommer inifrån er som är speciellt, som är unikt för er, som ger människor ett fönster till er själ.

Vi pratar om att gå utöver ert ego och till de flerdimensionella ni som ni verkligen är. Varje gång ni skickar en kärleksvåg från bröstet till en annan människa, så gör ni det. Ni delar en del av er själva som är oändlig och evig, en del av er själva som var tänkt att komma till ytan och ses, kännas, höras. Ni blir där ovillkorlig kärlek i köttet, och om ni håller tillbaka vem ni verkligen är av någon anledning, förnekar ni er själva och förnekar resten av mänskligheten något underbart.

Det som finns inuti var och en av er är en unik aspekt av Källan som är er och er ensam. Det betyder att det är upp till er att dela den aspekten av Källan som ni är, och det är så viktigt att göra det på grund av de tider ni lever i, på grund av hur nära ni är till slutförandet av medvetenhetsskiftet och för ni vill alla se massiva förändringar i er värld. Dessa förändringar börjar med er; de börjar med att ni är de som är den fullaste versionen av er själva som ni möjligen kan vara och delar den aspekten av er med en värld som behöver mer kärlek, mer kreativitet och mer av Källenergi.

Ni har så mycket att dela, och eftersom det ackumuleras i er kommer det en punkt där slussportarna kommer att öppnas. Ni kommer att se något eller höra något, och ni kanske till och med kommer ihåg något som öppnar er och låter den oändliga och eviga delen av er levas ut för alla att uppleva. Låt era medmänniskor uppleva er, för ni är unika, vackra och behövs i världen just nu. Det har faktiskt aldrig funnits ett större behov av att ni ska vara er själva och uttrycka er så mycket ni kan, vilket alltid kommer att vara den kärlek ni är.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...