Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 12 mars 2023

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 12 mars 2023

12 mars 2023

Kära läsare, välkomna än en gång till vårt budskap, ett meddelande som är tänkt att erbjuda hopp, information, djupare andlig medvetenhet och en större förståelse för vad du personligen och världen i allmänhet kan uppleva vid denna tidpunkt.

Det här är oroande tider över hela världen, men förändring och oenighet är oundvikliga eftersom många allmänt accepterade föreställningar börjar falla sönder för att ge plats åt ett nytt världsmedvetande, ett som tjänar alla och inte bara ett fåtal utvalda. Förändring är svårt eftersom de idéer, koncept och övertygelser som skapade och fortsätter att upprätthålla idéer om separation fortsätter att resonera som verklighet för många.

Du var medveten om vad just denna livstid på jorden skulle innebära (rensningar, disharmonier, förändringar etc.) innan du inkarnerade men valde ivrigt och kärleksfullt att komma för att hjälpa och vara en del av processen. När du anlände, växte upp, blev undervisad och ständigt föremål för den tredimensionella världen glömde du vem du verkligen var och anpassade dig till det tredimensionella trossystemet. Men eftersom en uppnådd nivå av medvetande inte kan gå tillbaka, har medvetandetillståndet du kom med aldrig gått förlorat, bara glömts bort för ett tag.

Anledningen till att så många unga människor för närvarande kämpar är att de är gamla själar som inte kan relatera till en värld som många av dem utvecklats bortom i tidigare liv. De var angelägna om att spela en roll i uppstigningsprocessen men väl i tät jordenergi glömde de varför de kom.

Många av dem kan inte relatera till vad det tredje dimensionella trossystemet anser är viktigt och verkligt. På grund av sin fysiska omognad tror de att de är udda, annorlunda och konstiga, och att något måste vara fel med dem eftersom så mycket av det som omgivningen anser är viktigt tycker de ofta är fånigt, föråldrat, värdelöst och overkligt.

Det är absolut nödvändigt att förstå att allas medvetande, som i verkligheten är det individuella Gudomliga Medvetandet, automatiskt attraherar och drar till sig vilken energi den än vibrerar i linje med. De som trivs med att vara ett offer av något slag kommer helt enkelt att fortsätta att locka till sig upplevelser av detta slag tills deras medvetandetillstånd utvecklas bortom alla övertygelser som manifesterar sig. Det finns ingen Gud någonstans som straffar och får människor att lida. Varje person är sin egen personliga skapare i kraft av att vara ett fullständigt uttryck för den ende Skaparen/Guden.

För länge, länge sedan innan materialiteten, valde vissa själar i sin strävan efter upplevelser att uppleva att de var åtskilda från Gud. Resultatet blev att de blev vilsna och fångade i separationens illusioner och skapade ett kollektivt medvetande baserat på dualitet, separation och två krafter, varvid tätheten av dessa energier manifesterade sig som materiella.

De flesta av er var inte en del av det här experimentet för länge sedan, men när ni observerade att dessa själar föll allt djupare in i sina egna skapelser och glömde vilka de var, valde många av er att hjälpa till att befria dem och började därmed ett uppdrag under många, många liv som levts i tredje dimensionell energi där ni samlade energierna som ni nu rensar.

Vet att allt går enligt plan. Jorden rör sig sakta men säkert mot att bli hennes verkliga jag, vilket är uttrycket för en perfekt Gudomlig idé även om saker och ting inte ser ut så för tillfället med alla rensningar, skiften och exponeringar som kommer till världens medvetenhet vid denna tidpunkt.

Ångest och rädsla visar sig för många vid denna tid. Det är viktigt att inte göra anspråk på dem som dina personliga och söka sätt att behandla, släppa, läka eller fixa dem. Ångest och rädsla har alltid varit en stor del av kollektivet, men det finns mer mottaglighet vid den här tiden. Om du upplever ångest och rädsla utan någon speciell anledning, anpassa dig inte till detta utan erkänn det helt enkelt och utan motstånd för vad det är – tankar, idéer, övertygelser, begrepp som svävar universellt i kollektivet. Fri vilja tillåter varje person att acceptera innehållet i kollektivet som verkligt och personligt deras eller att se dessa saker för vad de verkligen är och gå vidare utan att ge dem makt.

De enda permanenta och verkliga egenskaper någon någonsin kan ha är Guds egenskaper. När du känner ångest, rädsla eller andra negativa känslor, centrera dig själv i sanningen, med vetskapen om att Gud ensam är makt, lag och verklighet, oavsett yttre utseende. Ta dig ofta tid att gå inom, vara stilla och anpassa dig till vem du verkligen är i insikten att Gud aldrig har och aldrig kunde uttrycka SIG som något annat än SIG själv och om rädsla och ångest vore aspekter av det Gudomliga Medvetandet skulle de vara permanenta för alltid och hållas på plats av Gudomlig Lag..

Kärlek, energin som förbinder och flödar mellan alla Guds uttryck börjar utvecklas djupare över världen.Väderrelaterade händelser, krig och våld tjänar till att öppna hjärtan hos många som hittills har levt lyckligt och bekvämt i en känsla av separation. De som fortsätter att tro att de är bättre än andra och därför mer berättigade till och förtjänar världens pengar, varor, respekt och ära etc., kommer att upptäcka att om de gillar det eller inte, allt hänger ihop.

Tredimensionella upplevelser bildar en perfekt evolutionär väg för de som lever fullt ut i tredimensionellt medvetande. När en person börjar öppna sig för sanningen och uppnår en högre nivå av medvetenhet minskar svåra tredimensionella upplevelser eftersom de inte längre skapar dem. Trots vad det ser ut som, vet att det inte finns några misstag. Innan de inkarnerar väljer varje person med hjälp av sina guider de upplevelser som de tror är nödvändiga för deras andliga tillväxt. Andlig evolution är det underliggande målet för alla jordiska upplevelser oavsett hur det kan se ut eftersom varje person medvetet eller omedvetet arbetar för att uppnå ett medvetande om verklighet och enhet med Gud.

Regelbundna svåra livslektioner involverar energin från tidigare livssituationer, vanor och övertygelser som fortfarande är aktiva och förs från livstid till livstid. Energier som återigen behöver upplevas, erkännas, lyfts medvetet upp och rensas. Till exempel kan en person som på något sätt förföljs i det här livet mycket väl ha varit förföljaren i ett eller flera tidigare liv och måste personligen uppleva denna energi för att bryta cirkeln.

Några i det afro/amerikanska samhället var slavägare i det förflutna och valde att inkarnera med svart hud i det här livet för att uppleva, lära sig och hjälpa till att förändra samhällets fördomsfulla övertygelser. Vissa kvinnor som lever i och lider av förtryckande mansdominerade samhällen var män som hade samma övertygelse i tidigare liv. Men vet att det inte är sant i alla situationer att uppleva sina egna tidigare skapelser. Många som idag lider av fördomar, mansdominans och förföljelse behövde inte dessa erfarenheter för personlig tillväxt utan valde snarare specifikt och modigt dem för att skapa förändring och upplysning till andra.

När en person utvecklas till ett medvetande om enhet med Källan, börjar många vanliga föreställningar, idéer, nöjen, behov, önskningar och till och med problem i den tredimensionella världen kännas mindre verkliga, mindre viktiga och mindre attraktiva eftersom personen har skiftat ut sin överensstämmelse med dem. Många av er kanske upplever detta nu, en känsla av avskildhet från vad världen anser vara viktigt och nödvändigt.Det är inget fel på dig, du tar helt enkelt examen.

Den yttre världen med all sin fysiska, känslomässiga och mentala smärta ser ut, känns och agerar väldigt verklig eftersom du har haft hundratals livstider där du blev alltmer betingad av upplevelser av dualitet och separation. Frekvenserna av ett betingat medvetande kan inte anpassa sig till de högre, lättare frekvenserna av sanning som nu flödar till Jorden och in i kollektivet. Alla som väljer att vara en del av den ”nya jorden” måste kunna anpassa sig till den.

Det finns inget outtryckt medvetande. Gudomligt Medvetande är, har alltid, och kommer för alltid att fortsätta att uttrycka SIG själv i och som oändlig form och variation – idéer, kreativitet, liv… Samma Gudomliga Medvetande som individualiserats uttrycker sig också. Vad håller jag som verklighet i mitt Medvetande?

Vi är den Arkturiska Gruppen 12.03.2023

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *