Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 31 maj 2020

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 31 maj 2020

 

Välkomna till vårt meddelande, kära läsare

Många har just nu behov av stöd och tröst när de upplever situationer som verkar genereras av världsförhållanden men som i själva verket är uttryck för deras eget medvetande – upplevelser som väljs som nödvändiga för tillväxt eller helt enkelt närvaron av tredimensionell energi. Lita på att alla upplevelser är aspekter av en persons andliga uppvaknandeprocess. I den större bilden är det inga olyckor.

Det mesta lidandet beror på rädsla, tron på att allt i livet måste följa vissa begrepp om hur saker måste vara och om de inte är ”dåliga” kommer saker att hända. Begrepp om ”riktighet” påverkar relationer, anställningar, hälsa och alla aspekter av det dagliga livet. Era medier och ledare fortsätter att marknadsföra dessa saker, inte alltid för att skapa rädsla, utan för att de själva fruktar och tror på dessa koncept. De flesta av dem är helt omedvetna om den evolutionära processen som sker i världen.

Rädsla låser individer till ett tankesätt där de inte kan se, förstå eller ens föreställa sig expanderade idéer. Rädsla uppstår från tron att man är åtskild från ens goda vare sig det goda behövs eller önskas. De som lever från ett medvetande om rädsla kan inte se någon väg ut ur personliga problem och vänder sig ofta till brott eller våld som en lösning. Rädsla kan också mata en persons tänkande och beslutsfattande med så många möjliga negativa resultat att de blir frusna och inte kan göra något.

Det är normalt att uppleva rädsla ibland. Ni har alla levt många liv där er överlevnad berodde på rädsla. Dessa saker finns kvar i cellminnet tills de har rensats. När du upplever rädsla ska du inte förneka, motstå eller försöka få den att försvinna med olika tekniker, andliga eller på annat sätt. Bekräfta snarare den som ett viktigt verktyg, men som du inte längre behöver i ljuset av din nya medvetenhet.

Du är den Högre Kraften som så många talar om och ber till och det är dags att helt acceptera detta. Det har inte heller varit någon Makt någonstans som manipulerat strängarna för mänskliga dockor. Dagarna med att be till någon avlägsen manlig Gud på himlen, gå till kyrkan eller utföra handlingar och ceremonier för att behaga eller få Guds uppmärksamhet måste avslutas när en person känner till Guds sanna natur.

Vi säger inte att du aldrig skall delta i någon ceremoni eller gå till kyrkan om du tycker om dessa saker. Vi säger bara att göra det med fullt medvetande om att de inte kommer eller kan föra dig närmare Gud än vad du redan är och i själva verket kommer ditt utvecklade medvetandetillstånd att lägga mer Ljus till dem.

De flesta är ännu inte andligt beredda att förstå detta, men du som dras till dessa meddelanden är det. Du har gått bortom de religiösa och metafysiska stegen som förde dig dit du är andligt vid denna tid. Du har gjort arbetet och är beredd att förstå att du och alla som uppnår ett medvetande om sanning är de som skapar den nya världen, en som resonerar på en högre dimensionell nivå.

Detta är vad uppstigning handlar om, utvecklingen av världsmedvetandet genom utvecklingen av personligt medvetande och aldrig resultatet av att hitta den ”perfekta” politikern, gurun, vännen, läraren, utomjordingen, bönen, platsen eller ceremonin.

Ingenting kommer att bli exakt som det var förut eftersom medvetandet utvecklas. Ni får höra av tredimensionella tänkare och de som inte tycker om förändring att allt måste återgå till det som var tidigare men detta kan inte hända eftersom medvetande som formar sig själv som det yttre, snabbt integrerar högre dimensionella frekvenser. Människor vaknar upp och börjar se att Kejsaren faktiskt inte har några kläder.

Vissa jobb kommer att förändras eller helt enkelt försvinna. Försök att inte se detta som en negativ sak utan snarare som nödvändigt för att nya och bättre sätt skall manifestera sig. Var öppen för det nya i alla livets aspekter, men förvänta er inte att förändringar kommer att komma på ett ögonblick, för nya idéer kan bara manifesteras när mänsklighetens medvetande öppnar sig för dem. Det kommer att finnas motstånd, men högre och bättre sätt att fungera kan och kommer att äga rum inom näringsliv, hälsa, politik, religion, utbildning osv.

Det mänskliga sinnet är en aveny av medvetenhet som tolkar allt enligt den konditionering som finns i individuellt eller kollektivt medvetande. Det är därför flera personer kan bevittna samma sak men var och en kommer att tolka det annorlunda. Gudomligt Sinne innehåller ingen konditionering. DET är obegränsat medvetet om den Självbärande, Självhållna fullständigheten hos SIG SJÄLV eftersom ingenting annat finns.

Vid någon punkt av varje människas evolutionära resa kommer det en tid då de verkligen måste acceptera sanningen om EN och att denna EN är verkligheten hos dess egen varelse. De måste sluta betrakta sanningen som ”luftig älvlik”, opraktisk och ouppnåelig, annars kan och kommer de inte att gå utöver deras nuvarande medvetenhetsnivå på grund av det faktum att de håller sig inlåsta i ett urvuxet medvetenhetstillstånd.

Det är dags att fullständigt, komplett och ärligt undersöka ditt liv, dina beslut, dina val och ditt trossystem, inte med dömande och kritik utan snarare med kärlek och förståelse som kommer från att veta att varje person bara kan leva ut ifrån deras högsta uppnådda medvetenhetsnivå.

Kom ihåg detta eftersom åtgärder du tidigare har vidtagit fyller dig med skam, skuld eller ånger när du ser dem med ny insikt. Vet att alla, inklusive dig själv, gör det bästa de kan där de är. Så här lär du dig att älska dig själv, vilket är nödvändigt om du ska acceptera verkligheten av ENhet. Till och med mördaren tror att han på något sätt gör saker och ting bättre.

Undersök vad du har lärt dig, fortfarande behöver lära dig och hur du växte från de mest smärtsamma upplevelserna i ditt liv. Fråga dig själv; ”Vad trodde jag på den tiden som fick mig att känna, svara eller agera på det här sättet? Tror jag fortfarande samma sak? Mot bakgrund av vad jag nu vet, är dessa trosuppfattningar sanna? ”Dessa frågor är viktiga verktyg som bara du kan använda och som kan hjälpa dig att bli mer medveten om vad du fortfarande håller i medvetandet.

Ingenting du någonsin gör, säger eller tänker kan göra dig mer älskvärd och värdig än du redan är. Du är ett uttryck för det Gudomliga Medvetandet och ingenting kan eller kommer någonsin att förändra det. Om eller när känslor av dömande, kritik och självförakt kommer upp till ytan som gammal energi, vet att det är ett tecken på att du utexamineras och flyttar bortom de gamla begreppen och övertygelserna som skapade dem i första hand och som du har burit i cellminnet i århundraden.

Välsigna alla känslor när de uppstår eftersom de är dina lärare och välsigna det faktum att du förstår vad som händer för det finns fortfarande många som går igenom rensningar som inte gör det. Var tacksam när du inser att du är andligt redo att bli av med allt som inte längre tjänar ditt bästa, oavsett hur fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt obekväm processen kan vara.

Det händer så mycket som ni inte är medvetna om och inte berättas av media. Sluta försöka hitta svar på allt som äger rum, för det mänskliga sinnet kan helt enkelt inte ge er de svar ni söker. Börja leva ut ur din sanna natur och lita på det faktum att fullständighet ligger inom dig och kommer att visa sig utåt som vad som behövs om det tillåts.

Ta ofta pauser för att vara tyst och vila i Gudomligheten av ditt eget väsen när du går igenom din dag oavsett var du är. Det här kan vara bara ett ögonblick som endast du vet om. Låt ditt Gudomliga Jag leva ditt liv i alla till synes vanliga aktiviteter för all aktivitet är andlig. Det finns inget sådant som ”profant” kontra ”andligt” som många religioner lär ut. Det finns bara Ett Oändligt Gudomligt Medvetande som uttrycker SIG SJÄLV som oändlig form och variation.

Vi säger inte att slå ut med era händer medan ni utropar ”Gud är allt!” när situationer uppstår som måste adresseras på en tredimensionell nivå, för det skulle helt enkelt låtsas vara i ett medvetande tillstånd som ännu inte uppnåtts. Vi säger att i dessa intensiva tider av förvirring och rädsla för så många, förlora inte siktet på det faktum att den Allomfattande, Allsmäktiga, Allvetande Gudomliga Medvetenheten är och har alltid varit den enda kraften och verkligheten.

Många tror att jorden och allt på den är en illusion. Jorden, dess människor och alla former av liv är inte och har aldrig varit en illusion. Det är de falska tolkningarna av sinnen som är betingade av övertygelser om dualitet och separering som utgör illusionen.

Börja se djupare och se allt genom sanningens ögon hellre än att döma av utseendet. Börja lita på att ditt Jag vet vad du behöver, när du behöver det och hur du får det till dig. Något av det du behöver kanske inte är trevligt enligt tredimensionella standarder men kan vara nödvändigt för andlig tillväxt. Det är här förtroendet kommer in.

När du på allvar börjar en spirituell resa, (detta val görs ofta på en undermedveten nivå) när resan intensifieras och ”tåget lämnar stationen” går det ofta i riktningar du inte förväntade dig eller ens vill ha.

Du är i fysisk form just nu eftersom du valde att vara här. Du var väl medveten om de svårigheter du skulle stöta på när du levde i de lägre frekvenserna i den tredje dimensionen, men du valde att komma ändå för att genomföra din egen resa såväl som att lägga till ljus och hjälp till andra i en värld som kämpar sig genom de kraftfulla energierna från dimensionell uppstigning.

Ditt ögonblick har kommit och om saker och ting inte är vad du förväntade dig personligt eller globalt, låt dessa koncept falla bort och helt enkelt tillåt, lita på och erkänn att JAG ÄR .

 

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                    31/5/2020

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...