Arkturierna via Natalie Glasson den 8 maj, 2020

Arkturierna

via Natalie Glasson

den 8 maj, 2020

”En klar Kanal”

 

Vi Arkturier hälsar er i kärlek och sanning, vi önskar betona betydelsen av att ni upprätthåller en ren och klar kanal vid denna tid av Uppstigningen. Vi har skapat några nyckelområden att fokusera på, för att hjälpa er med att uppleva och ge energi till en klar kanal inom er.

Er kanal är er förbindelse med Skaparen och Skaparens Universum, den låter Skaparens energier strömma genom er, medan den också påverkar hela er varelse. När ni skapar de perfekta förhållandena för att er kanal ska frodas och uppnå allt den behöver för er, så sker ett djupt uppvaknande inom er och gör det möjligt för er att bli mer medvetna om er kanal och dess positiva närvaro i ert liv.

Vänligen acceptera och ta emot våra insikter, för att stötta er uppmärksamhet om er klara kanal inom er varelse.

  1. Släpp taget om de Ni Är.

Under detta steg i uppstigningen på Jorden, så är allt som ni upplever inom er varelse inte nödvändigtvis de som ni i sanning är. Ett flertal energier, sinnesstämningar, vanor, tankar, övertygelser och tankeprocesser framträder från, eller genom er varelse för att bli uppmärksammade, healade och frisläppta. Det kan vara en förvirrande och intensiv tid, i och med att ni börjar ifrågasätta vilka ni är och ni kan överväldigas av rädsla och negativitet. Det här kan vara fullständigt annorlunda än ert normala betraktelsesätt. När Jorden rör sig genom Multi-Dimensionella Skiften, så framträder rädsla, negativitet och gamla vanor för att bli uppmärksammade och frisläppta. Det är så viktigt att inse att det mesta av vad ni nu inom er upplever på Jorden finns där för att bli utrensat, healat och för att för evigt frisläppas. Försök därför att inte lägga alltför stor energi vid era känslor, tankar och vanor som har en negativ eller begränsande vibration. Att uppmärksamma en känsla, tanke eller vana är nyckeln, att inse att det finns en orsak till dess närvaro; i detta finns något för er att uppmärksamma eller ta lärdom av. Inse att ni handlar eller reagerar på det här sättet på grund av ett sår eller en stagnerad energi som nu kräver att få bli frisläppt.

Ställ till att börja med frågan: Vilket budskap behöver jag uppmärksamma med anledning av er närvaro?

Sedan: Hur kan jag på bästa sätt befria mig själv och bli fri från denna energi?

Ni får kanske inte ta emot insikten på en gång; den kan framträda med tiden. När ni och energin är redo att skifta, så kommer frisläppandet att äga rum.

Sedan kan ni fråga er själv: Vem är jag just nu och vem väljer jag att vara?

Denna fråga stöttar er i att få tillgång till sanningen och klarheten inom er, att skapa avsikter i egenskaper som ni önskar förkroppsliga.

Kom ihåg att den som ni är i er verklighet, är inte alltid er sanning.

 

  1. Rena Kroppen och era Energisystem dagligen

Ni får nu som gåva ta emot de Kristallina vibrationerna, ljusfrekvenserna och tonerna, de påminner er också nu om ett varsamt och ändå kraftfullt sätt att rena och rensa er varelse. Med så många omvälvningar och osäkerhet på Jorden, såväl som den tilltagande rädslan som ska förkroppsligas och frisläppas, så är det synnerligen nödvändigt att rena er varelse för att kunna förbli balanserad. När ni renar er varelse så släpper ni också taget om alla inflytanden utifrån världen som omger er och som kan sänka er vibration. En daglig vana att rena kroppen och era energisystem påverkar inte bara sinnet, kroppen och era känslor på ett positivt sätt, detta renar er förbindelse med Skaparen genom er kanal och säkerställer att ni får ta emot det ljus och den inspiration som behövs.

’Jag kallar på de Kristallina Vibrationer, Ljusfrekvenser och Toner som är ändamålsenliga för att min varelse ska kunna rena, rensa och heala min hela kropp och mina energisystem. Må allt som inte längre tjänar mig eller min uppstigningsväg, bli renat och frisläppt, samt lämna min varelse lysande med rena Kristallina Vibrationer. Tack så mycket.’

  1. Förena er dagligen med Högre Vibrationer av Ljus

Vi Arkturier bjuder in er till att dagligen be om och ha avsikten att förena er med högre Vibrationer av Ljus inom er, i er omgivning, samt med Skaparen. Sålunda öppnar ni upp er själva till att ta emot och förena er med snabbare vibrationer av ljus, kärlek och sanning, vilket gagnar er uppstigning och ert uppvaknande, upprätthåller en centrerad jordning i en ökande vibration av ljus. I och med att er ljusvibration för varje dag utvecklas och bemäktigas, så stimuleras nya färdigheter, ny visdom, nya förmågor och insikter inifrån er varelse. Förbättringar i er hälsa och ert välbefinnande manifesteras också.

  1. Rensa er Omgivning på ett energimässigt sätt

Att välja att energi-rensa ert hem, er arbetsplats, er omgivning och överallt där ni väljer att vistas, säkerställer att ni förblir i ett utrymme av klarhet, positivitet och kärlek. Det hjälper er också med att stötta alla runtomkring er och till och med Moder Jord, att förbli i Skaparens ljus. När er omgivning är renad, så känner ni er automatiskt balanserad, stöttad och ni förmår slappna av djupare in i er egen sanning. Under denna period av uppstigningsrensande, så är er omgivning ett måste. Det låter er bli medveten om hur energierna utifrån kan påverka er varelse och äventyra er klarhet.

Genom att ni ofta utövar denna process, framhäver er medvetenhet närvaron av olika energier på olika områden där ni existerar. Om en rensning av vissa omgivningar inte är möjlig, så kan ni själv avlägsna er med insikt och förståelse.

’Jag bjuder in mitt Team av Guider och Änglar till att nu stötta en djup rensning och rening av min omgivning. Vänligen lös upp alla energier, vibrationer, tankesystem och blockeringar som sänker vibrationen i utrymmet för mig och andra. Må min omgivning ingjutas med ren kärlek, sanning och ljus, samt skapas till en helig plats för mig och alla att vistas i. Tack så mycket och så är det.’

 

  1. Välj era Harmoniseringar och Förbindelser

Inom er drar er Kanal ständigt ljus från Skaparen genom er gestalt. Detta är en naturlig och betydelsefull del av er existens i egenskap av en andlig varelse i en fysisk kropp. Medan er själ drar till sig de ljusvibrationer, vågor och frekvenser som ni behöver, så har ni den gudomliga rättigheten att åkalla eller förankra vissa harmoniseringar och förbindelser som ni känner att genljuder med er. Exempel på energi-förbindelser är Ängla- eller Ärkeängla-varelser, Uppstigna Mästare, Stjärnvarelser, Elementaler, Gudinne-varelser, Planeter, Stjärnor, Strålarna av Ljus, Dimensioner och Skaparens egenskaper. Ni behöver bara uttala er förfrågan och avsikt om att få ställa er i linje med och förena er med en viss energi, sedan ta er tiden att uppleva processen, samt få tillgång till nya insikter som kan dyka upp.

Vi Arkturier tror att det finns ett behov av att också välja era harmoniseringar och förbindelser i er fysiska verklighet. Undersök huruvida människor, situationer, omgivningen, skapelser och andras åsikter tjänar er och om det gagnar er att förena er med dem, samt att få uppleva energi ifrån dem. Ni har ett val gällande era harmoniseringar och förbindelser; dessa påverkar klarheten i er varelse och kanal.

(Natalie har kanaliserat en bok som förklarar strålarna av Ljus som heter ’A Guide to the Rays of Light and the Spiritual Hierarchy.’ Köp den via min hemsida https://omna.org så får ni de första 6 Strålarnas meditationer GRATIS)

  1. Var en Uttrycksfull Kraft i Världen

Säkerställ att ni låter er energi stråla ut och lysa från er varelse till världen runtomkring er. Detta kommer inte bara att hålla igång er hälsa och ert välbefinnande, det kommer att stärka upp ert kraftfält och möjliggör en större kapacitet för ljus inom er varelse. Er uttrycksfulla energi hjälper andra i er omgivning, samt skapar ett ständigt flöde av service som gör det möjligt för Skaparen att närvara.

  1. Välj ert Fokus

Var ni lägger ert fokus är synnerligen betydelsefullt för den verklighet ni upplever och skapar. I sanning så finns det inget ytterligare vi behöver säga, ert fokus är en kraftfull kraft inom allt som ni är, skapar och upplever.

  1. Utforska Inombords

När ni tar er tid att meditera och sitta stilla, så skapar ni en möjlighet att utforska och upptäcka Skaparens universum som bor inuti er. Allt som ni möjligen önskar er eller behöver, finns tillgängligt för er och kan fås tillgång till via er varelse. Ju mer bekant ni blir med energierna inombords, desto mer kommer ni att känna till och förstå er sanning, ert syfte och er relation med Skaparen. Att bli bekant med verkligheten inom er varelse kommer att sporra er uppstigning mer än något annat. Det säkerställer att ni är medveten om de energier som strömmar genom er kanal och som uttrycks via er varelse.

Ta er helt enkelt tid att fokusera på er andning när ni ber om att få utforska Skaparens närvaro och Universum inombords.

  1. Ha tillit till er Sanning

Er sanning kommer att upplevas, bli uttryckt och uppmärksammad annorlunda av er än av andra. Det är synnerligen viktigt att ni har tillit till er egen tolkning och förståelse om er sanning. Att lita på er intuition och inre vägledning bemäktigar er varelse, skapar självförtroende, tillit och en känsla av att bli stöttad. Inombords bär ni en tillit till Skaparens närvaro, som är en kraftfull och ren kraft av ljus och kärlek. Ni blir ombedda att ha tillit till ert eget uttryck för Skaparen, utan dömande eller tvivel.

När ni praktiserar dessa nyckeltekniker, tror vi Arkturier att ni blir stöttade i att få uppleva och vara en klar kanal för Skaparen. Detta är fullständigt av nöden just nu på Jorden, för er själv och för andra. Att existera såsom en klar kanal innebär att ni inte påverkas av energier utifrån, samt av omvälvningar på Jorden, utan ni förblir centrerade på er väg och i era egna energier.

Med evig stöttning,

Arkturierna

 

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...