Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 16 december 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 16 december 2018

Per Staffan 16 december 2018

Kära läsare, under dessa tumultartade tider av förvirring och strid, påminner vi er om att aldrig glömma det faktum att det verkliga Jaget och den verkliga världen hela tiden är fullt närvarande trots alla yttre utseenden. När kvaliteter av kärlek och harmoni är frånvarande och kaos verkar regera över personer eller situationer, vet att det bara kan vara personlig och kollektiv tredimensionell medvetenhet som manifesteras.

Många dualitets/separationskoncept försvinner inte så lätt, ens efter att personen förstått att tredimensionella skapelser baserade på dualitet och separation inte har någon lag att upprätthålla eller bibehålla dem. På grund av detta kan du ibland undra; ”Har jag misslyckats? Varför upplever jag fortfarande problem som jag trodde att jag hade rensat och gått vidare ifrån? ”

Aldrig motstå, hävda eller skapa en kraft ur oönskade tankar eller handlingar som ibland kan dyka upp oväntat när du går igenom din dag. Snarare, erkänn dem helt enkelt som opersonliga tankar som flyter omkring i det kollektiva medvetandet eller som rester av energi som fortfarande hålls i cellulärt minne. När ditt medvetande blir allt mer upplyst, bleknar dessa upplevelser helt enkelt bort.

När negativa rädslor och känslor uppstår, tala med dina fysiska celler om att det är en ny tid där de inte längre behöver behålla intensiva och ofta rädslofyllda energier från det förflutna för att varna och skydda dig. Informera dem kärleksfullt att dessa gamla energier inte längre är nödvändiga och att du vill att de ska ersättas med ljusfrekvenser som återspeglar den fysiska kroppens Gudomliga ritning.

Bli aldrig otålig när du finner att du upplever känslor som du trodde du hade rensat, eftersom de intensiva upplevelserna i dina många olika livstider ofta rensas i lager, vilket gör att du får tid att vara andligt redo för varje kommande lager.

Vet att Gud aldrig har format SIG själv som rädsla, ångest, hat, sjukdom eller brist och begränsning. Om Gud, den enda substansen, inte formade sig själv som dessa saker, så kan de inte existera som verklighet. Var kommer då dessa saker ifrån? Den som vaknat känner till svaret, att de är manifestationer av personliga och kollektiva medvetandetillstånd som är genomsyrade av tro på dualitet och separation.

Du är redo att göra sanningen till ditt uppnådda tillstånd av medvetande och börja leva den snarare än att låta den förbli ett intressant middagssamtal. Många av er lever fortfarande med en fot i bägge världarna men det fungerar bara så länge. Sanningen måste levas när den är känd, annars är det bara information som släpps ut då och då under intellektuella diskussioner, och den andliga resan stagnerar.

Rädsla och ångest är aldrig dina personliga. Endast Källans heliga egenskaper är dina personliga. Allt annat representerar massans ackumulerade energi från hundratals liv som levdes i okunnighet och som skapade en konsensusmedvetenhet baserad på gott och ont (dualitet) och separation.

Ofta kommer rester av energi från intensiva livsupplevelser (som att bli bränd på bål, krig osv.) att förbli hårt bundna i de fysiska cellerna och medvetenheten hos till och med de mycket utvecklade, till dess att ett tillstånd av medvetenhet uppnås, där lägre resonerande energier helt enkelt löses upp i det intet som de alltid har varit och transformeras till Ljus.

Du som resonerar med dessa budskap har förberett dig genom erfarenheterna av många liv för dessa uppståndelsetider och är beredd att hävda ditt Kristusskap. Ordet Kristus hänvisar inte bara till den herre som är känd som Jesus/Jeshua, som många tror, utan snarare hänvisar Kristus till ljus, illuminering och ett medvetande som fullt ut inser att jag är JAGET.

En stor del av världen kommer snart att fira jul i tron att den representerar Guds enda sons födelse. Ta med dig i ditt julfirande insikten om att den sanna julen inte är Guds enda sons födelse utan snarare är Kristi medvetandes födelse som äger rum inom varje själ när de uppnår medveten Enhet med Gud/Källan.

Hur kan en allsmäktig Gud begränsa sig till att manifestera sig genom en enda person? Eftersom det är allt som finns, var kommer resten av mänskligheten ifrån? Denna myt, ett falskt begrepp som fortfarande är vidmakthållet och accepterat av många, representerar tron på separation och främjar idéer om att vara ”mindre än” av dem som söker makt över.

Varje själ kommer någon gång att uppleva en personlig Jul, födelsen av Kristusmedvetandet inom. För många kommer det inte att komma under denna livstid, men förr eller senare kommer det på grund av vem och vad varje person är, alltid har varit och alltid kommer att vara – Ett Gudomligt medvetande som manifesterar sig själv som oändlig form och variation. Varje själ förkroppsligar fullheten av allt som Gud är, oavsett hur många livstider som levts eller fortfarande levs under slöjan av dualitet och separation.

Tvivla aldrig på att du lever för evigt. Kan en allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande Gud dö? Liven du valt att leva i tredimensionell energi är och har alltid varit helt enkelt pedagogiska pauser i ditt eviga liv som är avsedda att ta dig till var du är nu, förberedd för din personliga JUL.

Låt sanningen tränga in i ditt tänkande i varje situation och inse att Gud ensam är kraft, inte en kraft över en annan kraft utan snarare den enda kraften som finns. Denna uppfattning hänskjuter automatiskt alla skenbara krafter till deras rättmätiga plats som felaktiga begrepp och lindrar stor oro.

Du har tagit examen bortom sökandet och letandet som var nödvändigt i början av ditt andliga uppvaknande. Du förstår nu att allt du sökte efter över livstider var och är redan närvarande i dig. Hellre än att fortsätta att söka och söka, är det dags att leva den sanning du känner i varje aspekt av det ”vanliga” vardagslivet och sluta att döma vissa erfarenheter som bra och andra som dåliga.

Du flyttar snabbt in i nya och högre dimensionella tillstånd av medvetande, men vissa av er fortsätter att söka och leta i tron att eftersom de ännu inte upplever fullheten av sin Gudomlighet, måste de fortsätta att söka igenom ritualer, praxis och tigga av Gud .

När du väl vet var Nyckeln Till Alla Saker är gömd, och fortsätter att söka och söka efter den i det yttre, blockerar detta bara åtkomsten till den, eftersom tron på separation fortfarande lever och frodas i medvetandet. Uppfattar högskolestudenten något behov av att fortsätta att lära sig grundskolelektioner?

LÅT BLI att fortsätta söka och söka i det yttre för det som du nu vet är och har alltid varit fullt närvarande inom! Låt din egen Kristus födas oavsett hur ödmjukt du kanske tror att ditt stall är.

Ingen är värdigare eller mer värdig än någon annan, och ingen kommer någonsin att hindras från att uppleva sin personliga Kristus eftersom det är den eviga verkligheten.

Med erkännande av din KRISTENhet ärar vi allas sanna JUL. (CHRISTmas)

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...