Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 16 Januari, 2022

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 16 Januari, 2022

 

16 JANUARI 2022

 

Hälsningar kära läsare.

 

I de nuvarande tiderna av kaos och som det verkar negativitet, är det viktigt att komma ihåg att trots det som uppenbaras, så går allt enligt den gudomliga planen. Ni kanske tittar ut på världen och tycker att ingenting förändras, men förstår att innan något kan manifesteras, så måste tanken och energin först finnas närvarande i det osynliga.

 

Förändringar som ni ännu inte kan se i det yttre tar form på andra nivåer, eftersom så många nu vaknar upp till den djupare sanningen om sig själva, och som ett resultat av det tillför ljus till det kollektiva medvetandet. Den yttre världen kommer med tiden, det går inte att undvika, att manifesteras av energierna med högre medvetenhet, eftersom deras essenser kommer att finnas närvarande i det osynliga, som sedan tillåter dem att dyka upp i fysisk form.

 

Nu måste man ha tillit och sluta döma världens utveckling enligt de tredimensionella normerna, baserade på gammal energi som fortfarande verkar styra världen. När substansen, energin och essensen av många föråldrade övertygelser minskar genom det andliga uppvaknandet hos allt fler individer, kommer den energi som ursprungligen bildades och stödjer det som många fortfarande anser vara det rätta och enda sättet, att göra att saker inte längre kan existera.

 

Jorden är ett spirituellt universum, befolkat med Guds Söner. De som inte vet detta, skapar och lever utifrån en mycket begränsad tredimensionell övertygelse och upplever sitt goda och dåliga på det fysiska/materiella planet, omedvetna om att de är manifestationer av Gud och ett med allt liv. Detta är de mänskliga begränsningarna, den illusion med separation som ni kom för att hjälpa till att lösa, genom att själva gå in i och uppleva dessa energier.

 

Som vi sagt många gånger, det finns inget outtryckt medvetande. Gudomligt medvetande uttrycker alltid SIG själv i oändlig form och variation. Individuellt medvetande (som är den ENDAS medvetande individualiserat) finns därför alltid också uttryckt. Varje liten bit av falsk energi ni har i medvetandet kommer att uttryckas, och ofta på omärkbara sätt. Om ni känner igen dem, använd då dessa upplevelser som tillfällen för att undersöka era övertygelser och ta bort det som är falskt, oavsett hur oviktigt det än kan verka vara.

 

När man lever i en fysisk kropp omgiven med energier av dualitet och separation, så kan man inte låta bli att absorbera några av dem. Ni valde att vara på jorden vid denna tid, inte bara för att addera Ljus till världens uppstigningsprocess, utan också för att rensa kvarvarande ackumulerad gammal energi, från ert eget cellulära minne. Rensningarna involverar ofta den fysiska, känslomässiga eller mentala återupplevelsen av någon gammal energi när den rör sig igenom, så tro inte att ni på något sätt har misslyckats andligt eller går bakåt för att det sker. Se dessa upplevelser som en examen.

 

Många av er fortsätter att rensa bort löften och eder från det förflutna, av vilka ni förnyade några i efterföljande liv, eftersom övertygelsen fortfarande hölls som en kraftfull sanning i ert medvetande. Ta er tid i stillhet och förklara er avsikt att specifikt rensa alla gamla eder och löften, med en uppriktig och intensiv övertygelse som genomsyrar cellminnet, och ofta tar tid att rensa bort helt.

 

De flesta av er hade liv där ni uppriktigt avlade ett löfte om fattigdom (saknar ni alltid något?) Ni avlade också villigt ett lydnadslöfte (leker ni inte alltid följa ledaren, rädd för att göra egna val?) Till sist var det kyskhetslöfte. (Ser ni fortfarande sexualitet som av en lägre nivå och inte som en andlig?) Även om deltagarna accepterade och ingick dessa löften med uppriktighet och en önskan om att komma närmare Gud, så representerade dessa löften ofta en källa till makt och kontroll från kyrkorna och de som bestämde.

 

Sexualitet är en helig aspekt av varje människas varelse. Okunskapen i det tredimensionella tänkandet, särskilt inom organiserade religioner, har förvisat den till att vara ond, syndig och en frestelse orsakad av kvinnor. För en stor del av världen fortsätter sexualiteten att inte vara något annat än en källa till nöje och en inkomstkälla, såväl som något man bör ignorera, dölja och aldrig tala om. I dessa tider av uppvaknande börjar sexualiteten ses på ett nytt och högre sätt, men fortsätter att presenteras genom media, film, böcker etc. på sätt som i första hand speglar gammalt tredimensionellt tänkande.

 

Helig sexualitet lärdes ut i de antika mysterieskolorna och i templen med hög frekvens, som något som leder till en djupare medvetenhet om ens medfödda Gudomlighet. Som med alla saker i fysisk form, flödar mänsklig sexualitet från en mycket djupare verklighet, som utan den fysiska formen inte skulle existera. Gudomligt medvetande är varken manligt eller kvinnligt utan är snarare helheten av båda som EN.

 

I den tredje dimensionens energi av dualitet, är en individ antingen man eller kvinna. Fysiskt, känslomässigt och mentalt manifesteras den manliga energin som den agerande “göraren”, medan den kvinnliga energin manifesterar sig som den receptiva, kärleksfulla och intuitiva. När de förenas fysiskt så skapas ett barn, en ny individ.

 

Varje individ, inte bara någon speciell eller ett fåtal, är helt komplett och förkroppsligar alla Guds egenskaper, inte hälften eller bara några – ALLA. På jorden är de flesta uppfostrade till att bara betona egenskaperna hos sin fysiska tillhörighet och att undvika de andras, men detta håller på att förändras. Män öppnar sig för egenskaper som tidigare ansågs vara feminina, och kvinnor blir mer villiga att uppleva de maskulina energierna. Detta är ett tecken på andlig utveckling, inte att män och kvinnor håller på att bli svaga.

 

Vid någon tidpunkt på allas andliga resa måste det erkännas, och sedan medvetet föra hela sin närvarande manliga aspekt i linje med sin helt närvarande feminina aspekt, vilket tillåter ett nytt och högre medvetandetillstånd att födas. Detta perfekta, hela, Gudomliga Själv, har alltid funnits fullt närvarande i varje individ, men har alltid varit okänt och oupptäckt av majoriteten.

 

I andliga termer, när en person omfamnar, accepterar och förenar sina manliga och kvinnliga aspekter och låter det bli deras medvetandetillstånd, kallas det för det Mystiska Äktenskapet. Ej vakna sinnen tolkar helt enkelt det Mystiska Äktenskapet som sex, även om de flesta misstänker att det ligger något djupare bakom.

 

Detta är inte att se den mänskliga sexualiteten som förminskad, för den representerar den fysiska känslan av helig kärlek och enhet, ett fysiskt uttryck för den mystiska verkligheten av individualiserad fulländning. Mänsklig sexualitet är en njutningsbar upplevelse, och är helig när den utförs med kärlek och respekt. Men eftersom realiteten bakom sex är det Mystiska äktenskapet, så finns det heliga riktlinjer. Den får aldrig tvingas fram, skrämmas, användas som ett medel för att uppnå ett mål, för egennytta, vara våldsam, utföras utan kärlek eller respekt eller betraktas som en ”plikt”.

 

Ett medvetande som vet att det är helt och komplett, eftersom det har både manliga och kvinnliga egenskaper istället för bara en, lever utifrån en känsla av fullständighet eftersom han/hon förstår att deras maskulina aspekt (handling, initiativ, styrka, beslutsamhet), kommer att verka för att stödja och balansera deras feminina aspekt (kärlek, ömhet, intuition och känslighet), medan dess feminina aspekt kommer att älska och intuitivt hjälpa de maskulina agerandena.

 

Individer som är andligt redo att omfamna sina manliga eller kvinnliga aspekter men gör motstånd, kommer ofta att uppleva situationer som tvingar dem till det. Till exempel kan en kvinna som ständigt behöver en man för att fatta beslut åt henne, behöva gå igenom en skilsmässa, dödsfall eller någon annan omständighet, och då tvingas göra dessa saker själv. En ”macho”-man kan plötsligt hamna i en situation där han måste ta hand om ett barn eller en förälder.

 

Många rör sig nu in i ett högre medvetande om sexualitet och dess djupare betydelse i det Mystiska Äktenskapet, och genom denna djupare medvetenhet börjar de acceptera att de är kompletta och inte i behov av något utanför sig själva/SJÄLV.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 22/01/16

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...