Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 17 juli 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 17 juli 2021

 

Hur Ni blir Ambassadörer för E.T. Världen

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi letar alltid efter fler människor att komma i kontakt med, för vi vet att det finns ett behov där på jorden för mer medvetenhet om era utomjordiska bröder och systrar där uppe i himlen och utspridda över galaxen och universum. Det måste finnas fler ambassadörer, fler vars resa är att förbinda det mänskliga medvetandet med E.T. medvetenhet, för det är ett sätt för er att utvidga ert medvetande. Det är ett sätt för er alla att växa, att utvecklas. Att lära känna alla utomjordiska varelser är som att lära känna en annan aspekt av er.

Det handlar inte om den information som vi kan förse er med, och det handlar inte om tekniken som vi kan ge er. Det handlar om att ni blir mer av vilka ni är, och ja, att ha E.T. erfarenheter ger er något roligt att dela med andra människor, och ni får förändras av dessa upplevelser. Men verkligen det bästa sättet att känna till E.T.s som finns runt omkring er är att först lära känna er själva. En villighet att granska er själva, att undersöka ert liv, era tankar, era övertygelser och så vidare är nyckeln till att bli en mer högvibrerande varelse, och när ni höjer er vibration anpassar ni er till E.T. medvetenheten och också genom den hjälp vi ger er hela tiden.

Vi älskar att bevittna en eller flera av er som intresserar sig för de andra varelserna som finns där ute någonstans, men vi vill också att ni ska inse att allt ni söker finns också inom er, och att ta den inre resan är det bästa sättet att bli inriktade till fler upplevelser som kommer att inträffa utanför er och med varelser i andra kroppar, eller icke-fysiska kollektiv som oss själva.

När ni stänger av era apparater och tonar in er efter vad som händer inuti er kommer det alltid att finnas något anmärkningsvärt att erhålla från den resan. Om ni inte gillar meditation, eller om ni tycker att ni inte är bra på det, lägg inte den etiketten på den. Berätta istället för er själva att ni går in i er kropp och ert medvetande för att leta efter intelligent liv, att leta efter E.T. medvetande. Det är ni som ska ansluta punkterna till så många av era medmänniskor, och de kommer att bättre betjänas av att ha lärare som har gjort jobbet med sig själva.

Det räcker inte att bara komma åt information som ni sedan kan dela med andra människor. Det räcker inte att bara berätta för andra vad ni tror. Ni måste bli ett levande förkroppsligande av en helt integrerad och inriktad varelse. Det är det som lyser upp er för både E.T.s och människor, och när ni tittar utanför er själva och observerar världens tillstånd är det uppenbart att det finns fler av er som är redo att leda och som är redo att ta mänskligheten in i femte dimensionen är nödvändigt.

Det är er tid att bli den självförverkligade människan som ni alltid har varit, och lita på oss när vi säger att ni kommer att få mycket uppmärksamhet från E.T.s som befinner sig i skepp på er himmel just nu för att ha gjort ansträngningen, bara för att ha vänt er uppmärksamhet inåt och sett vad ni kan finna.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

You may also like...