Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 19 september 2021

 

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 19 september 2021

 

 

19 september 2021

 

Kära läsare, välkomna till detta budskap som är avsett att förmedla hopp, information och styrka under dessa tider av kaos och lidande för så många.

Tvivla aldrig på att allt går enligt plan för trots hur saker kan se ut, bevittnar ni en nödvändig och viktig aspekt av uppstigningsprocessen som är exponering och aktivering av lager av tung och falsk energi som skapas från och sedan ackumuleras över eoner tid från den universella tron på två krafter och separation. Många av dessa energier har legat osynliga eller kontrollerade men fortfarande närvarande och tillgängliga att agera på av dem som är i linje med dem.

För att jorden ska övergå till högre dimensionella frekvenser måste hon först göra sig av med gammal och mörk energi eftersom denna energi, såväl som dess resulterande skapelser helt enkelt inte kan anpassa sig till den högre energin. Detta gäller också för människor, varför ni kan uppleva fysiska, känslomässiga, mentala och till och med andliga problem just nu.

Om du upplever en känsla av hopplöshet när du ser ut i världen, erkänn att du bedömer vad du ser utifrån tredimensionella standarder för hur saker måste vara eller se ut för att vara rätt. Det är viktigt att alltid komma ihåg att hela världen nu upplever en ny och annorlunda energi, där de gamla bekanta reglerna och deras tillämpning inte längre fungerar som tidigare.

Mycket av det lidande som de uppvaknade såväl som de ouppvaknade upplever vid denna tidpunkt är resultatet av försök att hålla fast vid föråldrade tredimensionella normer för hur saker måste baseras på vad som har varit. Häftiga och ofruktbara ansträngningar för att tvinga in något i en välkänd form kommer inte och kan inte fungera eftersom energin på jorden har förändrats och fortsätter att förändras, vilket lämnar mycket som bildades från gammal energi att kollapsa och har inget kvar att behålla och underhålla nu.

Du kan personligen uppleva smärta på en viss nivå, men kom ihåg att allt som inte överensstämmer med kärlek inte är verkligt och inte har någon lag som stöder eller upprätthåller det. Detta är illusionen. Människors goda och människors dåliga kan verka väldigt verkliga, men eftersom de föreställer en djupare underliggande verklighet har de inget som håller dem på plats och de kommer och går. Mänskligt bra utseenden är inte mer verkliga än dåliga. Meditera på det.

Förvänta er inte att rensningen av gamla skador, sjukdomar, övertygelser eller handlingar etc. som ni aktivt har burit med er under många liv kommer att ske över en natt. Rensningen av gammal energi är en process. Frågor på alla nivåer som har hållits i cellminnet under livstider kommer ofta att uttryckas i varje livstid helt enkelt för att energin i dem lever och frodas.

När någon fysisk, känslomässig, mental eller andlig fråga uppstår gång på gång eller tycks pågå för evigt, försök att inte bli avskräckt och kom ihåg att frigörande av gammal lagrad energi är en process som inte sker över en natt.

Ni är de starka. När en person väl har vaknat till insikten att de är Källan i uttryck sker det inte längre olyckor för det är vid denna tidpunkt det Högre Jaget börjar dra till personen de erfarenheter som är nödvändiga för att de ska gå djupare. Många av dessa erfarenheter gör att den uppriktiga sanningsstudenten känner att den på något sätt har misslyckats, men nej, det betyder helt enkelt att själen nu är redo för ett mer intensivt arbete. Nuvarande tider på jorden är inte för de svaga, vilket är varför du valdes att vara på jorden för hennes uppstigningsprocess.

Det är lätt att förlora ur sikte att allt förändras när problem uppstår oavsett deras karaktär. Det är helt enkelt en vana att automatiskt hänvisa till kända tredimensionella lösningar medan sinnet arbetar hårt för att fylla i alla tomma utrymmen med scener av undergång och dysterhet. Du måste komma ihåg att saker inte kommer att vara som de brukade vara. Många förstår detta intellektuellt, men när problem uppstår återgår de till gamla sätt att tänka och agera, omedvetna om att många lösningar från det förflutna inte längre har det energetiska stöd som de en gång hade.

Detta betyder INTE att du inte kan besöka en läkare, healer eller någon du litar på för att få hjälp. Vad det betyder är att innan du gör det frågar du dig själv vad du tror om problemet och om det är sant mot bakgrund av den sanning du känner till. Lyssna på och lita på din intuition i dessa och alla frågor.

Den enda verkligheten är gudomligt medvetande och dess kvaliteter. ALLT annat är bara ett illusoriskt begrepp om denna verklighet. Om du blir guidad att träffa en läkare betyder det inte ett misslyckande från din sida, det betyder helt enkelt att du ännu inte är helt medveten om din Gudomlighet, men är på väg.

Motstå ingenting. Det finns några som uppnår kunskap om en absolut sanning och sedan vägrar hjälp av något slag i tron att de måste hålla fast vid den sanning de har lärt känna trots att det ännu inte har blivit deras medvetandetillstånd. Dessa kära lider ofta av smärtsamma sjukdomar och dör till och med i sin blinda tro på ett intellektuellt uttryck om sanning. Glöm aldrig bort det faktum att medvetandet utgör det yttre, inte sanningens uttryck. Hjälp och helande ges på alla nivåer av medvetenhet.

Var starka kära ni, ni kom till jorden speciellt under dessa tider då ni visste att ni kunde främja er egen utveckling och planeten jordens. Allt går enligt plan.

När högre energifrekvenser flödar till jorden, löser de automatiskt upp allt som inte är i linje med dem. De som är vakna integrerar automatiskt fler av dessa högfrekventa ljusenergier eftersom de kan anpassa sig till dem, varför många av er upplever intensiva rensningar just nu i form av fysisk smärta och problem i allmänhet.

Fråga dig alltid när problem uppstår; “Vad tror jag som får mig att känna så här?” Detta kommer att leda dig till den specifika tro du har och nu dyker upp för att bli igenkänd och ersatt med sanning. Integration och rensning är en process som helt enkelt inte kan hända över en natt eftersom den fysiska kroppen inte skulle kunna säkert motstå trycket från en omedelbar fullständig nedladdning av högfrekvent energi.

De som inte tycks ha något intresse av andliga frågor verkar ofta ha det bra och du kan undra hur det är att du som försöker få ljus och kärlek till jorden och dig själv har alla dessa problem medan den här personen som lever ett liv baserat fullt ut på tredimensionellt tänkande och får alla sina smärtor och nöjen från det fysiska, inte verkar ha några problem.

Vet att när denna person är andligt redo, kommer även han att börja rensa ackumulerade gamla energier som kanske inte är från under denna livstid. Döm inte dig själv eller andra efter utseenden baserade på begrepp om rätt och fel. Du kan aldrig veta vad som händer inom en annan. De som verkar ha det mest katastrofala livet kan faktiskt slutföra saker som de behövde uppleva eller lösa för att andligt utvecklas.

Hälsa alla sedda och osedda, de du hör om och de du kommer i kontakt med, med kärlek. Detta betyder inte att du försöker känna en känslomässig dragning till någon eftersom du faktiskt inte ens gillar personen och det är ok. Lär dig att bara titta in i deras ögon och erkänna den livskraft som finns bakom dem samtidigt som du kommer ihåg att det bara finns en livskraft och det är Gud. Detta är arbetet, att helt enkelt erkänna Guds närvaro i allt du ser, hör, smakar, berör eller luktar i insikten om att inget annat existerar.

Träna på att göra detta under dagen. Visualisera en liten gnista av ljus i varje människas hjärta-expediten i butiken, en arbetskamrat, UPS eller postpersonen, ett barn eller de äldre, polisen. Det finns inga nivåer av kärlek-ett vänligt ord, att hålla dörren öppen för någon, ge hunden en klapp eller ta sig tid att hedra essensen i ett träd eller en blomma-allt är kärlek. Varje till synes vanlig tjänst som utförs med respekt och kärlek är ljusarbete. Lär dig att känna igen all livets Gudomlighet och det kommer snart att bli ditt medvetandetillstånd som uttrycks genom dig vart du än går. Många av er är på denna nivå nu.

Vårt budskap är enkelt; Fortsätt bara. Vi vet att problemen och kaoset aldrig verkar ta slut och att ingenting någonsin kommer att hända eller förändras men detta är utvecklingsprocessen. Så här går en planets uppstigning till. Andra planeter har gjort det.

Evolution är en ständigt utvecklande process som inte kan stoppas eller undvikas eftersom Gudomligt Medvetande är och alltid har varit den enda verkligheten.

EN som uttrycker sig själv som oändlig form och variation.

Vi är den Arkturiska Gruppen 9.9.2021

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...