Saul via John Smallman, 18 september 2021

 

Saul via John Smallman

18 september 2021

 

Ni väcker upp mänskligheten genom att bara vara Ni.

Då mänsklighetens kollektiva uppvaknande kommer allt närmare, vänligen intensifiera er avsikt att bara vara kärleksfulla vad som än händer i era dagliga liv.

Detta är mycket svåra tider för många av er, så ni måste ofta kalla på era vänner och stödteam i de andliga sfärerna – åtminstone en gång om dagen – att ge er en kraftfull andlig energikick då ni utför det arbete ni inkarnerade för att göra i denna tid av massuppvaknande.

För den stora majoriteten av er är den uppgift ni gav er själva att dela och utsträcka KÄRLEK till alla. Ni är KÄRLEK, er natur är att utsträcka och dela den, men, som människor i form, som i stort sett glömt de planer ni gjorde upp innan inkarnationen att följa och fullgöra, förefaller detta ofta kontraintuitivt när ni ser konflikter på så många platser som måste hanteras, och uppenbarligen, med kraft stoppas.

Ni vet verkligen, djupt inom er, att vapenkraft aldrig leder till fred, även om den kan ge ett kort vapenstillestånd, under vilket de motsatta sidorna kan upprusta och omgruppera för att hitta den mest effektiva vägen framåt.

Men de går förstås aldrig framåt, eftersom det bara leder till antingen ett ilsket dödläge, eller till total förstörelse av motståndaren, vilken sedan återuppbygger, i nästa generation, en arme eller ett politiskt system som ska straffa och besegra dem de tidigare blev besegrade av.

Mänsklighetens uppvaknandeprocess började accelerera ganska nyligen när ett stort antal människor slutligen verkligen började förstå den totala meningslösheten i konflikt, att krig för att få slut på krig är omöjligt.

Alla vill bara bli älskade, men på grund av det trauma den stora majoriteten upplever då de växer upp, har det varit mycket svårt för dem att sätta sin tillit till att bara umgås med andra på kärleksfulla sätt. Emellertid, tillräckligt många av er har nu modet att konfrontera era rädslor och gå vidare i Kärlek, inseende att attacker av alla slag i sanning är rop på Kärlek.

Att erbjuda Kärlek tyst, milt och utan rädsla till någon som är arg, och möjligen redo till konflikt, är energetiskt extremt kraftfullt, det är den enda vägen framåt, och många börjar bli medvetna om detta.

Mänskligheten och form i en materiell miljö är en uppfinning, en extremt smart och väl utformad men overklig resurs som Guds Son, i ett ögonblick av vansinne, konstruerade för att uppleva separation från Källan, för att uppleva frihet från föreställningen om brist på frihet som varande det skapade, istället för det som Skaparen verkade lägga på Honom.

Men, som ni vet i djupet av er varelse, när ni blev skapade i Kärlek ur Kärlek, då fanns absolut inga begränsningar lagda på er. Ni är för evigt absolut fria från alla slags begränsningar.

Att erkänna att Ni gjorde ett enormt misstag i att försöka separera er från Källan, för att uppnå en frihet som var större än den oändliga frihet som Källan redan för evigt välsignat och skänkt er, var ett alldeles för skamfullt erkännande att göra.

Som resultat fortsatte ni, i otaliga eoner, att spela spelet om separation genom att splittra Er i massor av individuella och till synes separata varelser, som upplever individuella personliga och helt olika liv.

Dessa uppenbara skillnader – etnicitet, kultur, hudfärg, nationalitet, religion etc. – användes snabbt, på grund av er allvarligt begränsade medvetenhet om vem ni verkligen är, som ytterligare verktyg för att övertyga er om att tillståndet av separation är verkligt.

Ni såg er själva uppenbart uppdelade eller separerade från varandra av dessa meningslösa men lätt igenkända skillnader, och därför verkade vanliga normala människor utgöra farliga hot mot er, mot varandra!

Alla krig börjar när ett fåtal män – sällan kvinnor, är inte det konstigt? – egoistiskt söker makt över andra, när de bestämmer sig för att övertala och övertyga människorna om att de befinner sig i fara för skada eller attacker från de människor dessa egoister valt att identifiera som fiender – människor som ser annorlunda ut eller som har annorlunda vanor eller livsstilar.

Mänskligheten vaknar nu slutligen upp till det faktum att de som söker offentliga positioner är, med mycket, mycket få undantag, kraftigt egodrivna narcissister.

Men, era egon har bara den makt ni väljer att ge dem. I vilket fall som helst väljer ni – nästan alla i form – mycket ofta att ge bort er makt, antingen till era egna egon, eller till egon hos dem vilkas retorik lyfter upp och inspirerar er.

Inspiration av den typen är rent egoistisk, ett val att ge bort er makt så att ni kan, tror ni, fly undan ansvar för era tankar, ord och handlingar.

Att vara separata, att vara individuella, att vara mänskliga, är att acceptera självpåtagna begränsningar på er personliga, gudomligt förordnade självständighet. Och vem är det själv som tar på sig dessa begränsningar? Det är era egon!

Era egon – viktiga aspekter av människan i form – lever hela tiden i rädsla eftersom de tror att tillståndet av separation, som livet i mänsklig form innebär, är verkligt, och därför tror de också att det mänskliga liv de upplever är deras enda möjlighet att visa vilka mäktiga varelser de är!

Att avsluta deras existens vid ögonblicket för den fysiska döden förfärar era egon, och de kommer att ägna sig åt alla metoder eller rutiner de tror kan besegra döden, eller de människor och sjukdomar som orsakar den.

Alla ni som läser detta eller liknande meddelanden från de andliga sfärerna vet att döden bara är en förändring av ett tillstånd, ett uppvaknande från illusionen. Men, på grund av den betingning det mänskliga tillståndet försäkrar att ni alla undergår, har ni mestadels tvivel angående Verkligheten, huruvida ni verkligen är eviga varelser, så ni räds verkligen döden.

Kanske inte för er själva, men ofta för nära och kära, de i era liv som ger er en känsla av mening, en orsak att existera, och som kärleksfullt stöttar er i era mänskliga liv. Och när en av era kära dör lider ni.

Så, återigen, jag uppmanar er att ta er tid att varje dag ägna tid åt att ensam, i tysthet i er heliga inre helgedom, inbjuda Kärlek att omfamna er där. Att göra detta får er att minnas och veta att ni verkligen är eviga varelser, oändligt älskade av Gud, och till vilka ingen skada kan ske.

Därför, var i frid inombords, genom det för ni frid och tröst till dem ni umgås med.

Det är därför ni är i form i denna tid i mänsklighetens utveckling eller uppvaknande. Ni utför alla en viktig uppgift som ingen annan kan utföra åt er, så er närvaro i form är oersättlig just nu.

Ni väcker upp mänskligheten genom att bara vara Ni – varenda en av er!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...