Jesus via Börge Höglund, 20 september 2021

 

Jesus 20 september 2021 Via Börge Höglund

 

 

Vi här uppifrån är glada över all framgång för ert skapande av den nya världens paradis. Sam skapandet av mänskligheten är fantastisk, ni tar er mot ert mål med stormsteg.

Låt kärleken och ljuset visa vägen till målet.

Var inte rädda för motgångar utan använd dem bara som de erfarenheter de är och fokusera på den upplysta väg ni har framför er.

Den kanske inte är den rakaste och bredaste, men den är fantastiskt vacker med många fina utsiktsplatser på väg till målet, njut av dem och hela resan, för målet är resan till paradiset.

Använd er önskan att skapa ert paradis, och kom ihåg att varje människa har sitt paradis att skapa utifrån sina önskningar och förstå att vägarna dit är olika vägar för varje individ, så tro inte att den ena vägen är mer rätt än den andra, för allt är rätt på sitt sätt.

Ni vet inte vilken väg som är rätt för andra människor.

Var försiktiga i era försök att peka ut den väg ni går på, för den är anpassad för er.

Det finns naturligtvis andra människor som går samma väg som ni, och då ska ni hjälpa varandra över de hinder som ni stöter på och använda er av den samlade kunskap ni bär på.

Ert inre är er vägvisare och ert ljus på vägen.

Kom ihåg att er framtid är något som ni skapar med era tankar, avsiktligt eller oavsiktligt, med det menar jag att ni skapar hela tiden det ni tänker och fokuserar på.

Min upp maning är, lär er styra era tankar på vad ni verkligen vill ha i framtiden.

Den här kanalen har hittat och är på god väg att ta kontroll över sin tanke process så att han skapar sin egen väg till målet.

Ingen är för gammal, ingen är för ung, ingen är för fattig, ingen är för sjuk, med andra ord alla har möjligheten att skapa sin egen verklighet av paradiset.

Startpunkten på din väg, är alltid där du befinner dig just nu.

Tack för denna gång, jag/vi älskar er och är med er på vägen.

Lyssnar ni, kan ni höra oss och er inre vägledare

Ni är välsignade, gå i frid Jesus

Du gillar kanske också...