Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 maj 2020

Det Arkturiska Rådet, 17 maj 2020 

Via Daniel Scranton

En Omsvängning i Vem Som har Makten är på Väg

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är mycket nöjda med de framsteg som vi ser att mänskligheten gör just nu, och vi är mycket spända på att se ert nästa drag. Ni upplever en ökad känsla av medvetenhet på grund av de nuvarande förhållandena på Jorden, och med den ökade medvetenheten kan ni finjustera er omdömesförmåga. När ni blir mer känsliga, mer inställda på energierna både inom och utanför er själva, kommer ni att bli bättre skapare av er verklighet. Ni kommer också att bli mer medkännande.

Vad ni kommer att se på Jorden är en förändring i vem som håller i makten. Ni kommer att se fler medkännande ledare på Jorden, därför att de som har förmågan att känna medkänsla är också mer kapabla än någonsin att skapa sin verklighet. Därför kan ni alla se fram emot att bättre ledare dyker upp för att leda mänskligheten, och vi talar inte bara om politiker här. Vi talar om alla som har inflytande.

Det finns de inom ert kollektiv som inte gillar när en skådespelare, musiker, idrottare eller någon annan som är känd, av någon anledning uttrycker sina åsikter och använder sin berömmelse för att göra något bra. Det finns många som säger att dessa individer ska hålla mun och bara göra det som de har betalt för att göra. Men dessa åsikter stoppar inte människor som har en plattform från att säga vad de känner. Och det ni kommer att se är fler människor som uttrycker sig, uttrycker sina tankar om mänskligheten och hur samhället har kämpat och kämpat för de mindre lyckligt lottade, för den genomsnittlige människan.

Det här är en tid där fler och fler medkännande människor upptäcker att de har en möjlighet att kunna uttrycka sig, och de inspirerar. Människor blir inspirerade av andra människor, och vi ser det som en mycket bra sak. Vi ser också att mer av det håller på att komma och att fler som traditionellt inte har haft en röst, kommer att få möjlighet att säga sin åsikt och dela med sig.

Ni är alla viktiga. Varje människa borde lyssna på sin egen podcast, och vi skulle vara mycket glada om ni gjorde det. Nu är det dags för de av er som är känsliga, medkännande och empatiska att finna att ni också har en nyfunnen kraft som kommer inifrån, och som kommer till er därför att ni är tillräckligt känsliga för att vara öppna för alla de energier som kommer från högre dimensioner, och vi är ivriga att se vilken verklighet ni, med er nyfunna kraft och ert inflytande, tillsammans med er ökade förmåga,a kommer att skapa.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...