Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 december 2018

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 1 december 2018

Ni Har Älskat Alla

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har börjat processen med att undersöka era Akashiska register, och vi söker efter anknytningar ni i tidigare liv har haft med var och en av de individer som ni för närvarande delar er planet med. Vi vill skapa en väv av genuint samband, genom alla de många livstider ni gemensamt har haft i den här galaxen. Vi vill förena mänskligheten, så att mänskligheten kan förena galaxen.

Och hur vi vill uppnå detta är genom att skicka en överföring som kommer att omfatta varenda en av dessa anknytningar, vartenda litet ögonblick då ni såg på en av era medmänniskor och kände en vibration av kärlek inom er. Vi är angelägna om att fullborda det här lilla projektet och förmedla den energin till er alla.

Vi är angelägna om att väcka den vetskap inom er att alla på planeten Jorden, även de som är svurna fiender, har vid en eller annan tid älskat varandra. Ni har alla gjort det. Ni har alla någon gång, under er mycket långa historia på Jorden, känt kärlek inom er för var och en som vistas på Jorden just nu. Vi vet redan detta, och vi kommer att presentera den perfekta överföringen av energi för att påminna er.

När ni påminns om sanningen om att ni är kärlek, så är inget annat viktigt. Ingenting som någon annan någonsin har gjort, sagt eller varit, kan jämföras med sanningen om vilka ni verkligen är. Vi kommer bara att erbjuda er denna sanning och sedan se vad som händer. Vi har så mycket tilltro till er alla att vi vet vad resultatet kommer att bli, men vi är fortfarande angelägna om att se det hela utspela sig och se er alla känna det igen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

https://danielscranton.com

You may also like...