Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 20 december 2020

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 20 december 2020

20 DECEMBER 2020

Välkomna kära läsare. Vi hoppas att vårt budskap kommer att ge bättre förståelse och frid till er alla, under dessa tider av förvirring och kaos. Som allt annat kommer helgdagarna att firas annorlunda i år, när många traditioner och religiösa sammankomster är begränsade eller förbjudna.

Låt inte er definieras av era traditioner, i tron om ​​att utan dem kan det inte bli någon glädje eller något riktigt firande. Försök förstå att nuvarande ”nedåt-tider” faktiskt har ett bra syfte, eftersom de drar många till en djupare medvetenhet, om hur några av deras nuvarande livsval håller dem på plats, och hindrar dem från att röra sig i nya riktningar.

Traditioner skapas av övertygelser och seder som tas med från generation till generation, genom ord och handling tills de blir till ett tvång för de inblandade, snarare än ett val. Traditioner dikterar ofta att vissa tillfällen eller sammankomster måste följa ett etablerat sätt, som vanligtvis har regler angående tidpunkt, uttryck eller ageranden som ska vidtas.

Traditionen fortlever i religioner, etniska och kulturella grupper, familjer och länder, och innefattar ofta makt över deltagarna. Traditioner kan vara roliga och upplyftande, så länge de inte blir något som inte kan brytas, förändras eller kan tas bort, utan verkliga eller föreställda konsekvenser. De har då blivit avgudadyrkan.

Det kan vara känslomässigt smärtsamt när aktiviteter ni gillar inte längre är tillgängliga, men kom ihåg att något som är mycket större än vad ni vant er vid sker just nu. Låt processen utvecklas. Fråga er själva: ”Är det verkligen viktigt att den här saken, händelsen, traditionen etc. blir exakt så som den alltid varit, eller lär de nuvarande förhållandena mig att undersöka mitt trossystem, och tänka på nya sätt?”

Nuvarande “nedåt-tider” erbjuder möjligheter till personlig reflektion, inre tillväxt och en ärlig undersökning av sina val och övertygelser. Många börjar förstå att det finns andra och ännu bättre sätt att leva på, än vad de länge ansett vara de rätta eller oföränderliga.
Många börjar integrera och uttrycka en personlig styrka, genom att göra val att förändra, inte göra som de brukar eller eliminera någon aspekt i deras liv som känns färdig, oavsett familjens press, utbildning, tidigare mål etc.
De flesta säsongsbetonade traditioner kommer att återvända med mycket ”invändningar” från de som tror att de är heliga och nödvändiga, även från företag som säljer medföljande produkter. De som har utnyttjat nuvarande nedåt-tider för att undersöka sina trossystem, och släppa de ”gamla och färdiga”, kommer att upptäcka när firandet återigen tillåts, att de inte längre känner på samma sätt eftersom medvetandet har förändrats.

Traditioner blir ofta säkerhetsfiltar för de som anser dem som nödvändiga och oföränderliga. För att utvecklas till ett högre tillstånd av medvetenhet, måste alla dra tillbaka den makt de har gett någon person, plats eller sak, eftersom det representerar en separationsaktivitet.

Vi menar inte respekten, vördnaden och tacksamheten för vissa individer, utan vi talar om en dyrkan som långt överstiger normal uppskattning. Gud (ert sanna SJÄLV) behöver inte någon säkerhetsfilt, vare sig det handlar om tradition, tro eller koncept.

Vi har talat om den sanna innebörden av Jul många gånger, men vi kommer att tala om det ännu en gång, för Julen finns i så mångas tankar just nu. I sin verkliga mening representerar den Jesu födelse, födelsen av Kristus medvetande, som sker vid en punkt i varje människas evolutionära resa, när hon är redo.

Varje själ kommer så småningom till en inre plats utan allt den tidigare varit beroende av. Detta är ”själens mörka natt” och kan pågå under en tid. (1) Kristus kan aldrig födas till ett medvetande som redan är fyllt med tredimensionella övertygelser, och denna fas av resan representeras av ”inget rum på värdshuset.”

När allt som är bekant falerar och personen tvingas se djupare inom sig, börjar han sin inre resa (den ensamma resan som Maria och Josef gjorde till Betlehem). Detta är vanligtvis en obekväm och ensam tid, beroende på motståndet till förändring.

Han/ hon (kanske under livstider) så småningom finner skydd i ett ”enkelt stall”, där han är omgiven av enkelhet och frid och nu beredd att föda Kristusmedvetenheten. De med ögon som ser (de vise männen) känner igen, dras dit och ger gåvor av tacksamhet till Kristus (upplyst medvetande).

Att föda fram Kristusmedvetandet i era egna varelser har kallats uppstigning eller förverkligande. Kristus finns redan och har alltid varit fullt närvarande i varje människa, men kan inte manifesteras utåt förrän det erkänns, accepteras och blir ett uppnått tillstånd av medvetande.

Kristus är inte en man, det är ett tillstånd som betyder upplyst eller ljus, och finns tillgängligt för varje individ, eftersom det är varje persons sanna Själv. Detta är den punkt där många världsreligioners anhängare hindrar sig själva från att utvecklas andligt till ett medvetande med högre sanning. Att tro att kristendomen bara tillhör en viss person är avgudadyrkan, den hedniska tillbedjan av en gud. När vi tror att någon eller något är mer andligt, har förtjänat eller blivit mer välsignad än vi själva och andra, då accepterar vi tron ​​på separation.

Jesus/ Jeshua uppnådde Kristusmedvetande, men det kan ni också. Han försökte berätta detta för folket på sin tid, men de kunde inte förstå och fortsatte helt enkelt, och fortsätter fortfarande, att tillbe honom som Guds ende son – bättre, heligare och separerad från alla andra. Mänskligheten har utvecklats och idag kan man bättre förstå budskapet från den första Julen, på en djupare nivå.

Liksom i den ursprungliga berättelsen, så måste varje människas nyfödda Kristus hållas hemlig och helig inombords, tills den blir starkare. Den måste skyddas från de välmenande Heroer som ofta finns inom familjer, bland vänner, medarbetare, kyrkor etc. som naturligtvis kommer att försöka ta den ifrån dig, för ditt eget bästa.

Vet att när ni utvecklas djupare till förverkligandet av ert sanna jag av Gudomligt Medvetande, expanderar den högt resonerande energin i ert medvetande vidare in i ert energifält, där det automatiskt löser upp många av de områden som fortfarande besvärar er (fickor med gammal tätare energi). Det är därför det är så viktigt just nu, att anpassa er till er sanna identitet som en Gudomlig varelse, istället för att fortsätta anstränga er för att fixa, rensa och ta bort tredimensionella tillstånd. Alla är inte andligt redo för det här steget, men ni som läser dessa meddelanden är det, annars skulle ni inte ta dem till er.

När ni växer till en ständigt fördjupad medvetenhet, börjar ert eget medvetandes Ljus automatiskt lösa upp många av de frågor som fortfarande stör er, eftersom de högre frekvenserna alltid löser upp de med en lägre resonans. Rensningen av gammal energi är vanligtvis en process som börjar med medvetenheten om att tredimensionella frågor återspeglas och formas av de tredimensionella övertygelserna om dem. Detta åtföljs av en vilja att ge upp dessa övertygelser och ersätta dem med sanningen, som sedan låser upp dörren till nya och högre lösningar och resolutioner.

Vissa saker måste adresseras på en medveten nivå, men många behöver inte det, ofta försvinner de bara utan att man ens märker det, sedan vid någon punkt inser man att det inte längre är något problem. Livet blir mycket lättare när kampen för att fixa, läka, korrigera eller ändra de saker ni inte gillar med er själva upphör. Låt Ljuset från er gudomlighet lysa in i alla aspekter av ert liv.

Från ung ålder får alla höra av föräldrar, lärare, experter, myndigheter och religiösa ledare, hur man ska leva enligt trosuppfattningen från de som undervisar. Alla lärs att de måste ”göra det eller det, inte tänka på det sättet, ändra sina tankar, släppa vissa ambitioner, etc. etc.” om de vill vara lyckliga eller accepterade. Låt inte gammal personlig programmering fortsätta att göra val åt er. Det är dags att bli andligt starka, stå i sanningen och lämna de läror bakom er som kanske tjänat er en gång, men som ni sedan länge vuxit ifrån.

Ni är redo för detta djupare steg kära ni, redo att omfamna er gudomliga natur och släppa det mänskliga självets känsla med problem som måste fixas. Vi säger inte att mänskliga fotsteg inte ska tas, eller att ni aldrig kan använda hjälp från de som kan hjälpa er på något sätt. När ni känner behov av hjälp av något slag, fråga alltid inåt och låt er intuitivt vägledas till de som arbetar från en högre medvetenhetsnivå, istället för de som kan vara populära eller ansedda som de bästa.

Lita på intuitionen på alla områden i ert liv, allt från att välja rätt tandläkare till att hitta en rörmokare, eftersom livet blir mycket lättare och intuitionen starkare, när ni låter den vara er guide. Ni är redo att gå bortom att bara söka tredimensionella lösningar på problem – personligen och globalt. Att fortsätta vara beroende av vad som är bekant eller allmänt accepterat, kommer helt enkelt att hålla er anpassade till just den energin.

Försök aldrig att leva den absoluta sanningen innan ni uppnår medvetenheten om den, för ni kommer att bli besvikna och ifrågasätta om det ni lärt er var sant eller inte. Ert första steg är att förstå att yttre fenomen som illusionen, det tredimensionella sinnets tolkningar av verkligheten, inte har någon lag som stöder eller upprätthåller den. Nästa steg är att omfamna det som verkligen är sant, genom att erkänna EN allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande Gud, som enda orsak och verkan.

Dessa steg skapar gradvis en helig plats (medvetandetillstånd) där er Kristus så småningom kan och kommer att födas.

Vi är den Arkturiska Gruppen 20/12/20

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...