Ashtar via Davey, 17 december 2020

Ashtar via Davey

17 december 2020

Hälsningar kära ni på jordplanet. Detta är befälhavare Ashtar, eller bara Ashtar. Jag är befälhavare över stora flottor, men inte på det sätt ni föreställer er befälhavare. Ni förstår, flödet av ljus, flödet av kärlek, har en mycket annorlunda definition av vad ordet befälhavare betyder.

När ni är i ert hjärtas center, förstår ni, kära ni, då har ni total kontroll på er verklighet. Detta är inte samma sak som att kontrollera. För kontroll är rädslans grepp. Kontroll är något som ert sinne använder genom energin av rädsla. Det här är mycket viktigt att förstå., kära ni. För, flöde är rörelsen av kärleksljus. Då ni ser förändring från kärleksljusets mirakel, då är den förändringen kulmineringen på kärleksljusets flöde.

Många saker sker nu när ni närmar er 21 december 2020… Åh, vilken fantastisk dag det kommer att bli, kära ni. Vi vill inte att ni ska ha förväntningar på detta datum, eller andra viktiga vågor då de kommer igenom. För vi vill att ni ska släppa kontrollen och gå in i flödet – ser ni skillnaden, kära ni?

När ni är i flödet, finns det INGET mentalt grepp, det finns inget som greppar och håller i er verklighet, eller något i den. Ni flödar bara, ni rör er fritt med era hjärtans frihet. Allt faller magiskt på plats, det kommer i linje, det synkroniseras perfekt för att helt och fullt matcha ert hjärtas utrymme. Detta är vad vi i de högre planen gör, kära ni. Och det är vad vi önskar er.

Det är så viktigt, när vi nu går in i kommande tider, att ni förstår detta koncept.

Denna kanal har varit tvungen att lära sig svårigheterna med dessa distinktioner, dessa kontraster, så att säga, och det har många av er också, vi ser det, kära ni. Vi älskar er, vi är här för er. Vi för genom dessa meddelanden till er, för att trösta, lyfta upp, för att upplysa. För att hjälpa till att lysa upp vägen. För att hjälpa er göra det viktigaste, vilket är att ansluta till ert hjärtas center. Att vara kärleken i ert hjärtas center. Det är där ert högre själv i sanning vistas. Det är där er tillgång till detta universum, detta omniversum, hela skapelsen, finns. Kära ni, det är portalen. Ja… det har omnämnts tidigare. Vi vill påminna er igen, och igen, och igen… Så milt, eller så kraftfullt ni vill att det ska vara, kära ni.

För det är där som den femte dimensionen finns. Ni får tillgång till den genom ert hjärta, kära ni, för den finns redan där, varje dimension ni någonsin skulle vilja få tillgång till finns precis där, mina kära.

Men här kommer en viktig lektion, och den handlar om föreställningen om flöde i motsats till kontroll. Överlämnande och flöde i motsats till grepp och kontroll. Dessa två saker står inte mot varandra, men vi vill bara kontrastera dem för er. För vi ser att många av er fortfarande tycker att det är mycket svårt att SLÄPPA OCH FRIGÖRA ER från greppet av SJÄLVKONTROLL, GREPPET PÅ ER SJÄLVA. Slappna av kära ni!!! Åh, kära ni, slappna av, känn hela er kropp bli lös, flödande, mjuk, mild, fylld med kärleksljus. Vet att närhelst ni är i ett grepp så är ni i rädsla, kära ni.

Låt det bli er signal för att veta att ni har rädsla att släppa …

När ni är mjuka, när ni är milda och flödar, så är det saker ur ert hjärtas center, kära ni. Det är saker från det gudomliga. Det är er sanning, er magnifika vackra sanning, som byts ut mycket snabbt nu. Överlämna er till den, kära ni.

Vi vill sätta ljuset på ett program som många av er har. Och det är att ni är rädda för att om ni överlämnar er, om ni släpper taget, blir ni sårbara för attack. Inget kunde vara längre från sanningen, kära ni. För det är ett illusoriskt falskt program som ingjutits i er. När ni är avslappnade, när ni släpper taget, när ni flödar, då är ni som mest kraftfulla, då är ni så beskyddade som ni någonsin kan vara. Detta är ett viktigt koncept att förstå, kära ni, och vi vill så mycket att ni ska ”fatta” detta.

Ni förstår, det här är vad det betyder att ha befälet över er verklighet, när ni är i detta vackra mjuka flöde, i det kärleksljuset, det överlämnandet, den mildheten, den friden … det är då ni har fullt befäl, INTE FULL KONTROLL … befäl över er verklighet.

SER NI SKILLNADEN, KÄRA NI?

För det finns inget grepp där. Kontroll är en rädsla.

Befäl är den omedelbara speglingen av er verklighet, som dansar med er då ni glider och flödar i det vackra kärleksljuset i ert hjärtas center, det är ett partnerskap kan man säga. Där er yttre verklighet omedelbart härmar, omedelbart förändras, omedelbart ställer om sig efter ert hjärtas vilja, kärlek och önskan.

Det är vad vi menar med befäl, kära ni.

Och det är på det viset saker fungerar i de högre sfärerna. Det är inte kontroll, kära ni …

Vi vill att ni funderar på detta. Och vi lämnar er nu, med denna fundering. Det är så viktigt att leva och förstå detta, kära ni. För det gör det så mycket lättare för er att flytta in i era hjärtan.

Och vi vill avsluta med denna sista nyckelpunkt … Många av er, ser vi, har ställt frågan och tycker det är svårt att gå in i era hjärtans centra, ”hur gör vi det Ashtar?” hör vi er säga, ”hur gör vi detta ängla-mässiga? Hör vi er säga. Det är enkelt, kära ni, här har ni nyckeln:

NI MÅSTE ÖVERLÄMNA ER …

Ni kan inte tänka eller kontrollera er in i ert hjärtcenter, NI MÅSTE SLÄPPA TAGET. Det är som en dörröppning som till synes inte släpper genom er, medan ni är i energin av rädsla, eller grepp, eller kontroll. Ni förstår, dessa energier hör inte dit, de existerar inte i ert hjärtcenter. Så, i sanning, om ni använder dessa och försöker KOMMA in i ert hjärtcenter med dessa energier, så kommer ni att, som två motpoler, att tryckas undan och kommer att tycka att det är mycket svårt att vara i ert hjärtcenter

Vi ber er göra detta, om ni vill, att gå in i era hjärtcentran – Gå in i meditation, gå in i frid, gå in i flöde, slappna av … SLÄPP TAGET. Väl där, känn det magnifika ljuset hos ert högre själv vinka till er, kalla på er, och tillåt er att överlämna er, ATT HELT OCH FULLT ÖVERLÄMNA ER, att släppa greppet, släppa kontrollen, släppa rädslan, släppa spänningen, kära ni, och låt er själva DRAS IN i era hjärtan.

Förstår ni, kära ni, ser ni poängen med kontrast?

Ni kan inte tvinga er in i ert hjärtcenter, ni måste låta ert hjärtcenter suga in er …

Det är nyckeln, kära ni!

Förstår ni, känner ni detta? Öva, lek med detta, kära ni, ni kommer att se att det är så mycket lättare att glida in i era hjärtcentra, att vara i era hjärtcentra. Det är nog med kamp, nog med smärta, nog med rädsla, kära ni … ÖVERLÄMNA ER, ni är trygga, ni är FULLKOMLIGT TRYGGA.

Ert högst magnifika och kraftfulla hjärtcenter väntar på att suga in er. Låt det absorbera er, men för att göra det, återigen, är nyckeln att ÖVERLÄMNA SIG, ÖVERLÄMNA SIG, ÖVERLÄMNA SIG, SLÄPPA TAGET, SLÄPPA TAGET, SLÄPPA, SLÄPPA, SLÄPPA …

Lek med detta, kära ni …

Vi lämnar er nu i vår kärlek, vårt ljus, vårt mjuka kärleksljus, våra böner för att ni ska vara i era hjärtcentra, vår önskan för er …

Vi älskar er alla så mycket, var i frid, kära älskade … Vi älskar er mer än ni vet, känn det i era hjärtan, vi älskar er …

Farväl för nu.

Ashtar

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

Du gillar kanske också...