Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 17 oktober 2021

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

17 oktober 2021

Kära läsare, välkomna till våra meddelanden som ni får i syfte att ge er hopp, information och Ljus i dessa tider av kaos och förvirring. Tvivla aldrig på att allting går enligt plan.

Det är mycket enkelt att falla i rädsla och tvivel när man ser det som sker i världen just nu. Många fortsätter oupphörligt med sina försök att behålla status quo, medan andra samtidigt använder närvaron av uppdykande täta energier som en ursäkt att göra vad de vill. Alla känner de inkommande energierna av Ljus och bemyndigande, men individer kan bara tolka dem i enlighet med deras medvetandetillstånd.

Dualitet och separation styr den tredje dimensionen och manifesteras i det dagliga livets alla aspekter. Mänskliga sinnen ser och dömer världen genom det tredje-dimensionella trossystemet. Förändring orsakar rädsla hos dem som är omedvetna om jordens uppstigningsprocess. De fruktar att alla förändringar av det de känner till och är bekväma med, kommer att resultera i förlust av mycket av det de arbetat hårt för att uppnå, även om deras nuvarande situation är smärtsam, otillfredsställande och långt från ideal.

Ett mänskligt sinne utan input från det Gudomliga Sinnet kan bara tolka livet i termer av svart och vitt eftersom det är baserat på övertygelser om dualitet, separation och två makter. Paren av motsatser kommer alltid att manifesteras utåt för dem som håller dualitet, separation och två makter i medvetande som sanning. Vissa kan till synes länge ha allt i sin favör med det goda i dualitet manifesterat, men förr eller senare kommer någon facett av den andra sidan av dualitet att manifestera eftersom medvetandet alltid uttrycker sig.

Ni är skaparna av er värld eftersom ni är medvetande och medvetande är substansen i form. Det finns inget omanifesterat medvetande. Allt som hålls i medvetandet som sanning och verklighet måste uttryckas därför att Gudomligt Medvetande alltid uttrycker sig i och som oändlig form och variation, och ni är detta samma Gudomliga Medvetande. Fråga er själva, ”vad väljer jag att skapa”?

Alla gamla, utgångna och falska övertygelser som fortfarande är aktiva i cellulärt minne och i själva jorden, avslöjas av de intensiva höga Ljusfrekvenser som nu flödar över jorden, som en del av uppstigningsprocessen. Individer i linje med de stigande täta energierna känner sig bemyndigade att utagera dem, vilket är vad som ligger bakom ökningen av brott. Andra som är medvetna om vad som händer med avseende på gammal uppdykande energi, använder denna tid till att rensa sig från den och gå vidare.

Alla känner de nya frekvenserna och påverkas av dem. De som är andligt sovande och omedvetna om uppstigningsprocessen upptäcker att de fysiskt, känslomässigt och mentalt kämpar med saker de aldrig tidigare ansatts av och undrar varför. Många kommer att söka rådgivning, hälsofrågor kommer att poppa upp oväntat, och vissa kommer att tro att de blivit tokiga eftersom deras tänkande blivit förvirrat. Beskyllning, ånger, ilska, depression, självhat etc. kommer till ytan, för det finns bara ett.

Många väljer att ”lämna” och Covid har givit dem den ”utgång” de sökt. Många fler kommer att lämna då händelser utvecklar sig, därför att de inte kan eller väljer att inte gå i linje med de högre frekvenserna i den uppstigande världen. Några vet helt enkelt på en djupare nivå att de inte kan uppnå de högre frekvenser som krävs i denna livstid, och väljer att lämna för att senare återvända till en högre-resonans jord. Vet att den mänskliga upplevelsen av döden alltid är ett val. För de flesta är det inte ett medvetet val, men i alla fall ett val av fri vilja.

Vet att det aldrig har funnits eller kan finnas ett ”helvete” som religionerna har hävdat i eoner, huvudsakligen i syfte att kontrollera sina följare. Gudomligt Medvetande är bara medvetet om Sig-självt eftersom DET är allt som finns, och därför inte vet någonting om illusioner om smärta och lidande eller till och med bestraffning. Om dessa koncept var i och av Gudomligt Medvetande skulle de för alltid hållas på plats av Gudomlig Lag, och ingen skulle kunna stå över, förändra eller ta bort dem.

Emellertid, om en person dör i ett medvetandetillstånd fyllt med övertygelser om helvetet och bestraffning, kan den mycket väl uppleva sina skapelser tills de har förmåga att se genom illusionen. Det finns alltid Varelser av Ljus och Guider redo att hjälpa alla själar i det ögonblick de ber om hjälp. Ingen är eller kan någonsin bli förlorad, för inget utom Gudomligt Medvetande existerar.

Dessa tider är inte för de svaghjärtade, men förlora aldrig siktet på det faktum att ni valde att vara på jorden vid denna tid, och att ni före inkarnationen var fullt medvetna om vad det skulle medföra. Den ökande närvaron av högfrekvent Ljusenergi och det faktum att människor vaknar andligt får många övertygelser, traditioner, sociala regler och lagar att vittra och upplösas till sitt eget ingenting, eftersom allt som format och hållit dem på plats är tron på dem.

De flesta saker som förändras eller försvinner kommer ni att vara glada över, men några få saker ni tycker om kan också falla bort. Glöm aldrig att allt som är verkligt aldrig upplöses eller försvinner permanent, för verkligheten hålls i oändlighet på plats av Gudomlig Lag. Vissa saker ni har älskat eller kanske är sorgsna över att ha lämnat kommer att återvända i nya och bättre former.

Till exempel upptäcker många att ni inte längre verkar ha något gemensamt med människor ni tidigare stod nära. En del underhållning, TV-shower, böcker etc. får inte längre er uppmärksamhet som de en gång gjorde, eller har börjat kännas tråkiga och ointressanta. Er favoritmat kanske inte längre smakar så bra. Ni kommer inte att behöva så mycket materiell föda eftersom ni, då ni utvecklas andligt, får mer föda i form av energi. Dessa upplevelser kommer därför att ni utvecklats och inte längre är i linje med många av de saker som hittills varit en stor del av ert liv.

Eftersom kärlek och vänskap är andliga verkligheter (enhet) kommer nya och tillfredsställande relationer på alla nivåer att återkomma om det representerar fullkomlighet för er (fullkomlighet för vissa kan vara att leva ensamma). Eftersom Gudomligt Medvetande är självuppehållen och självunderhållen, kan det som ni behöver eller kommer att göra er lyckliga inte göra annat än manifestera i er upplevelse, så snart denna sanning blir ert uppnådda medvetandetillstånd. Nya aktiviteter, mindre tät mat, vänner etc. kommer att börja manifestera då ni förmår släppa era gamla koncept och övertygelser.

Ha tillit och tillåt processen kära ni, både inom och utom. Lita på att det finns en Gudomlig plan som inte kan stoppas eller försenas av mänskligt tänkande eller aktiviteter.

Ett med Gud är en majoritet.

Många av er märker att ni föredrar att vara tysta och hålla er borta från larmet i den yttre världen just nu, och det är ok. Andra av er kan bli vägledda att agera på något sätt, och det är ok så länge ni litar på och låter er intuition vägleda er. Mycket händer i den yttre världen och kommer att fortsätta så ett tag till.

Ert arbete som Ljusarbetare är att alltid, i alla situationer, hålla Ljuset, vetande att ert medvetande, genomsyrat av Ljus, är med er vart ni än går. Några omkring er kommer att känna detta Ljus och attraheras medan andra kan känna det och bli repellerade, men det är inte ert bekymmer. Allas resa är deras egen personliga och det är aldrig någons annans ansvar att heala, förändra, fixa eller rädda dem om de inte ber om det.

Försök aldrig ändra någons tänkande för, i motsats till vad många tror, det är inte andligt arbete utan mer ett uttryck för övertygelsen om separation – att vissa människor inte är ett med Källan och att ni måste upplysa dem. Personen ni försöker upplysa kan faktiskt vara mycket utvecklad och upplever en vald livsstil/lektion/upplevelse. Hedra valen av fri vilja hos alla, såvida ni inte ombes vägleda eller informera, då ni kärleksfullt kan berätta för dem vad ni vet eller observerar.

Eftersom ni som är i resonans med dessa meddelanden är andligt vakna och medvetna, är ert arbete just nu bara att erkänna Gudomligheten hos varje person och livsform ni ser, interagerar med, läser eller tänker på. De flesta av er har redan utvecklats borta behovet av att fixa andra, eftersom ni vet att i verkligheten är alla redan perfekt ETT med Källan och ni inte längre dömer hunden efter håren.

Förändring ligger över världen kära ni, den är inte på väg, den har anlänt. Ni kommer att bevittna upplösningen av många övertygelser i ert nuvarande system av lärande, vetenskap, medicin, lag, religion etc, koncept och övertygelser som varit accepterade som hög intellektuell sanning. Detta kommer att skapa protester och motstånd från intellektuella samfund, mänskliga sinnen som tror att nuvarande fakta och information representerar den högsta verklighet.

Stå tillbaka och observera världen från den trygga och säkra platsen av Ljus inom ert hjärta, vetande att ingenting kan göra er mindre än vem och vad ni redan Gudomligt är-.

Var Ljuset, se Ljuset och lev Ljuset, för ni är Ljuset.

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...