Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 20 oktober 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 

20 oktober 2019

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, oktober 20, 2019

Av Marilyn Raffaele, 20 oktober 2019, onenessofall.com

Kära läsare, än en gång kommer vi till er med stor kärlek och respekt, särskilt under dessa tider då så många upplever kaos och verkar vilsna ~ födslosmärtorna beror på att en ny Jord förs fram, ett nytt kollektivt medvetande och mer utvecklade människor.

Var inte rädda eller börja tvivla genom det ni ser, utan vet att mänskligheten kommit långt in i de evolutionära förändringar, som omedvetet önskats och sökts genom tiden.

När väl en individ uppnår en viss andlig medvetenhet, så tvingas de aldrig att inkarnera. Ni valde att vara på Jorden just nu. Många ville vara här under dessa tider, men tilläts inte, eftersom deras Ljus ännu inte var tillräckligt högt för att hjälpa till i Jordens uppstigningsprocess.

Ni som läser och förstår dessa meddelanden, är här för att tjäna Ljuset som förebilder och lärare. Detta betyder inte att ni först måste bli spirituella gurus, kanaler eller lärare i den vanliga begränsade meningen. Ni blir allt detta och mycket mer, när ni i hemlighet så stilla börjar anpassa er till Sanningen i varje nu-ögonblick, medan ni utför era vanliga dagliga aktiviteter.

Det tredimensionella trossystemet baserat på dualitet och separation, har skapat gudar, helgon och kungligheter. Det har under eoner lärts ut, och lärs fortfarande ut, att vissa individer, såväl som en diffus manlig gud i himlen är bättre än ni, som måste ses upp till och tillbedjas.

I själva verket representerar dessa helt enkelt fasetter av separation, med tron ​​om att de som har uppnått någon av ”människan förordad” kvalifikation, antingen genom födsel eller erfarenhet, skulle vara mer värdefulla, kloka, älskande och ”heliga” än alla andra.

Ett ”helgon”, är inget annat än en person som har uppfyllt vissa tredimensionella begrepp om spiritualitet. Många av de helgonförklarade var inte vakna för den verkligt andliga sanningen. Eftersom ni är skapare, så kommer den som tillbringar dygnet runt med att tänka på, och koncentrera sig på stigman eller något annat begrepp för upplevelser av Gud, att lätt skapa det för sig själva.

Därför är det är viktigt att släppa alla begrepp om hur andlighet måste se ut, för att det ska vara rätt. Låt er egen evolutionära process utvecklas, och lita på att ert Högre Själv vet vad som är rätt för er och när, vilket kan vara helt annorlunda än för någon annan.

Tredimensionella titlar betyder ingenting i den större ordningen, för även om det finns individualitet, så finns allt liv i livet av den Enda. Detta betyder inte att ni inte kan hedra och ge respekt till sådant som förtjänar det, men att dyrka och försöka efterlikna något helgon, berömd person eller ett tredimensionellt Gudsbegrepp, på bekostnad av ens egen gudomliga natur, är avgudadyrkan.

De flesta själar, inkarnerar inte med syftet att bli berömda, eller för att uppnå det som gör dem värdefulla, älskvärda eller viktiga för andra, enligt tredimensionella normer. Men de flesta inkarnerande själar glömmer och förlorar sitt syfte, när de kommer in i jordens tätare energier.

Det finns inget oandligt i att försöka göra karriär eller att delta i en aktivitet som resulterar i berömmelse och ära. Ofta dras en person till någon aktivitet och blir mycket bra, eftersom de har gjort det under andra livstider. Professionell perfektion eller berömmelse av något slag, kan mycket väl vara den nödvändiga komponenten i någons valda Ljusarbete, för att på så sätt kunna visa andra att någon kan vara berömd, rik eller vacker, medan man har en hög andlig nivå av medvetenhet.

De som har myndighetspositioner eller är berömda för något, har ett stort ansvar, eftersom de kan vara förebilder för de som hittills inte förstått sin egen unikhet, och därmed ofta imiterar dem. Det enda spirituella felet i något livsval, är att använda det enbart till gagn för sig själva och att hellre använda sig av det, än att se inom sig, för en fysisk, emotionell, mental och andlig bekräftelse.

Gör dessa tider till en tid av glädje i stället för lidande, för fängelsernas väggar faller och tillåter de inom dem att vakna, och börja uppleva verkligheten i deras redan perfekta medvetande, medan fängelsevakterna rusar omkring för att stoppa allt, i ett meningslöst försök att upprätthålla status quo.

Vi vill tala om medkänsla, och hur den inte alltid ses i sin sannaste form. Medkänsla är ett medvetandetillstånd som kan förstå, acceptera och villkorslöst älska, utan att för den skull bli en ja-sägare eller en dörrmatta. Många tror fortfarande helt felaktigt att för att vara en kärleksfull eller andlig person, så måste de acceptera det någon annan gör dem fysiskt, mentalt eller känslomässigt.

Medkänslan förnekar aldrig en situation, utan ser snarare till dess underliggande komponenter, och vidtar samtidigt de mänskliga åtgärder som är nödvändiga och begripliga för sig själva och andra. Att i välmening berätta sanningen för någon som ännu inte har den medvetenheten, är dårskap.

Att försöka omvända eller tvinga någon till en annan uppfattning, representerar en falsk känsla från egot – med tron ​​om att bara den som vill omvända har det rätta svaret, och alla andra har fel.

Att försöka omvända någon kan vara skadligt på många sätt. Det skapar skuld, falska övertygelser och ofta förlusten av någons redan befintliga andliga grund (ofta mer utvecklad än vad som lärs ut). Varje själ som utvecklas, uppnår så småningom ett medvetenhetstillstånd, där andras övertygelser inte längre har kraften att orsaka tvivel eller ifrågasättande.

Medkänsla allierar sig inte med någon annans låga energi, vilket sympati gör. Det är mycket viktigt för de som arbetar professionellt inom medicin, psykologi, lag, socialt arbete etc. att förstå skillnaden mellan medkänsla och sympati. De i dessa arbetsområden utsätts varje dag för täta frekvenser av sorg, smärta, lidande och offermentalitet.

När ni arbetar med andra ifrån nivån av sympati – ”Jag känner din smärta” istället för från medkänslan – ”Jag känner igen din smärta”, så anpassar ni er till den andres lägre energinivå, som sedan tar energi från er och lämnar er trötta, dränerade och oförmögna att tillhandahålla förståeliga och högre nivåers lösningar, som kan hjälpa personens situation.

Även om detta inte är er profession, så upptäcker de flesta av er att andra dras alltmer till er, för att anförtro er deras smärta, problem och sorgliga historia. Detta sker för att personer sänder ut mer ljus, då de blir mer andligt utvecklade i sina energifält, och eftersom alla medvetet och omedvetet söker Ljus, så dras de som har för lite av det till ert.

Detta händer både för de med fysiska kroppar och hos de på den andra sidan, varför det är viktigt att hålla energinivåerna höga och fyllda med Ljus hela tiden. Ni kan be era guider hjälpa er med detta, och när ni känner att ni glider in i täthet, stanna upp och centrera er medan ni visualiserar er själva i ett gyllene/vitt ljus. Lägre resonansers energi kan inte komma in i de högre, men de högre kan glida in i de lägre.

Låt ert Ljusarbete komma var ni än är – låt det komma till er. Det finns ingen anledning att söka efter det. Det kan vara så enkelt att ni rent intuitivt vet, att någon i en livsmedelsbutik är i behov av ett tyst andligt erkännande. En lärare kan ledas intuitivt till en orolig elev, som behöver någon att prata med. Det kan vara en vän eller släkting som är mottaglig, och önskar lära sig mer om den andliga sanning ni vet om.

När ni lever från medkänsla så lever ni på en högre medvetenhetsnivå, där andra, om de är redo och mottagliga, kan lyftas högre. Det är så här äkta healing går till, men sedan är det upp till de andra, att hålla sig själva i tillståndet av högre medvetenhet. Ert jobb är aldrig att bära någon annan på obestämd tid, för det kan orsaka att den lektion de valt försvinner.

När jordens energi blir allt högre och intensivare, kommer fler att hitta vägen till er på jobbet, hemma, i en folkmassa eller på en fest – vart som helst – för att få hjälp av något slag. Det är därför ni valde att vara på jorden just nu, och det är på så sätt begreppet om dualitet och separation kommer att lösas upp, till det intet det faktiskt är.

Var i världen så mycket ni önskar eller vägleds att vara, men var inte av den.

Vi är den Arkturiska Gruppen 19/10/20

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...