Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 juni, 2018

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet och vi är glada över att ansluta till er alla.
Vi har ett brett spektrum av erfarenheter i vårt kollektiva förflutna och dessa erfarenheter har informerat oss om vad som skulle gagna det mänskliga kollektivet. När vi var fysiska varelser, reste vi genom hela galaxen och ibland utanför galaxen, för att leta efter nya filosofier, nya sätt att se på existensen.  Vi har inte slutat att leta, bara för att vi inte har fysiska kroppar längre, men när vi var fysiska, så hade vi upplevelser som är liknande era.
Men, förstås var våra annorlunda, eftersom vi har ”gått en annan väg”. Varenda en av er baserar utvecklandet av era filosofier på era erfarenheter och era metoder att ta er an livet där på planeten Jorden och de flesta människor tenderar att hålla fast vid dessa filosofier. Vi pratar om något här som är större än en övertygelse. Vi talar om en världsbild eller en ”galaktisk bild”, något som ni lägger ner enormt mycket tid, tanke och energi på.

Det vore logiskt att om ni hade fler erfarenheter, eller andra slags erfarenheter, så skulle ni utveckla en annan världsbild. Men, vad skulle hända om ni bara kunde skaffa er erfarenheter som passade in i den världsbilden? Vad skulle hända om ni bara tillät er själva att uppleva det som ni eller någon annan hade upplevt tidigare? Hur skulle ni avhjälpa det?

Jo, det första är att vi är alla ett och det andra är, att om vi upplever något, så gör ni det också. Det är sant, eftersom vi alla är ett. Därför, uppmuntrar vi er till att vidga era vyer, bortom vad ni vanligen anser vara ”riktigt”. Tänk inte bara ”utifrån de termer” som ni eller någon annan har varit kapabla att uppleva där på planeten Jorden.

Bredda er för att inkludera alla varelser i galaxen, alla varelser i alla dimensioner, eller till och med alla varelser i existensen och erkänn att ni kan vidga det ”spelrummet”. Ni kan tillåta fler upplevelser att komma in än ni tror och det är lika lätt som att släppa taget om den gamla världsbilden. Vad som helst som ni kan föreställa er och så mycket mer. Det är vad som är tillgängligt för er i detta nu.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...