Jesus Kristus via Ann Dahlberg, 22 oktober, 2019

Jesus Kristus via Ann Dahlberg, 22 oktober, 2019

 

Jag är Jesus Kristus och jag har kommit idag för att åter välsigna världen, genom er mina kära bröder och systrar på Jorden. Det är alla ni människor på Jorden som återlöser världens skuld och den skuld som ni bär på era egna axlar. Det kan tyckas vara en tung börda men bördan kan bli lätt som en fjäder om ni idka förlåtelsens starka kraft. Förlåtelse till er själva, till alla dem som har förorsakat er sorg eller skadat er på något sätt. Det är lärdomar, kära ni, lärdomar som tar er högre upp i er medkänsla och förståelse för den värld ni lever i. Ni växer från fotknölarna och uppåt tills ni når himmelens port. Där vid tröskeln lyfter Gud själv in er i himmelriket. Vid det laget har ni förlåtit allt och ingen skuld vilar längre på era axlar. Ni har ett fritt och rent sinne och ert hjärta lyser av gyllengula kärleksstrålar. Världen är inte längre ond utan den är god och kärleksfull. Det är dit ni är på väg mina älskade vänner på Jorden, och det är den vägen som jag vandrar med er nu.

Ett förlåt kan verka futtigt, men ett allvarligt menat förlåt kan öppna upp nya portar, portar som aldrig sett den här dagens ljus. De har varit dolda för era ögon på grund av att era ögon endast har sett gamla mönster från tidigare epoker på Jorden. Det är dags nu att låta ögonen vänja sig vid ett annat ljus, en högre vibration av kärlek och ljus. De upptäcker då andra mönster, finare och vackrare mönster och de börjar förstå att de tittat åt fel håll. Det är då ni förstår att verkligheten kan förändras enbart genom ert eget seende. Det ni ser är det ni agerar efter, så var är ert seende, kära vänner. Finns det i förlåtelsens kraft eller i domens.

Ja, det är ni som avgör, kära bröder och systrar. Mitt mål är att ni ska upptäcka förlåtelsens kraft och lägga ner alla era vapen, ty de hör inte hemma hos Gud. Gud har gett er förlåtelsens kraft för att ni åter ska kunna ta de steg som leder er hem igen till ljuset och kärleken. Gud är endast kärlek och det är med kärlek han leder er hem. I Guds värld existerar bara kärlek och för att komma in i hans rike, så behöver ni lägga all skuld och allt dömande bakom er. För att uppnå detta behöver ni ha tillit till er själva och den sanning som lever inom er. Er innersta essens består av ren och oskuldsfull kärlek, skapad av er Fader och den förblir orörd, ren och oskuldsfull i all evighet. Det är er egen essens som ni ska söka, den rena ovillkorliga kärleken, som är en del av din Fader och en del av dig, som ligger och vilar inom dig. Den ligger väl skyddad och väntar bara på att du ska finna den igen. Vägen dit kan ibland vara snårig och du kan möta en del hinder på din väg. Dessa hinder är till för att hela och rena dig, så att du släpper allt det som inte tillhör den ovillkorliga kärlekens egenskaper. Ibland kan vägen du vandrar på kännas svår och ibland kan den kännas lätt. Den svåra är oftast den lärorikaste och en svår väg kan sedan ersättas av en lättare. Det kan vara som att gå i dalgångar. En lättare väg ersätts med tyngre och brantare stig, för att sedan få ett utförslopp som avslutas med en enklare och rakare väg. Ni har alla vandrat vägar, dalgångar som ersatts med bergskedjor för att senare mynna ut i en öppning av ljus och frid. Nu är ni på väg genom er sista dalgång. Dalgången som leder er hem till ljuset och kärleken igen.

Tacka för alla de erfarenheter som ni har fått. Tacka för alla de insikter som har kommit till er. Tacka livet för vad det är, en skola som ökar kunskapen om er själva och vidare till allt som finns bortom. Se livet som en varsam hand som sakteliga drar er åt rätt håll. Det finns ett ordspråk som säger att ”alla vägar bär till Rom” men jag skulle vilja säga att ”Alla vägar bär till Gud”., Källan av allt som finns. Idag kallar han dig att åter vandra vid hans sida. Hans kallelse hörs vida över Jorden idag. Det är dags att gå hem, mina kära bröder och systrar. Jag vandrar vid er sida tills ni står vid himmelens port igen, och där kommer ni åter igen att få stiga in i det himmelrike som ni tillhör.

Er tjänare och broder

Jesus Kristus

 

Du gillar kanske också...