Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 21 augusti 2022

Den Arkturiska Gruppen
Via Marilyn Raffaele, 21 augusti 2022
Kära läsare, vi är glada för att återigen få kontakt med er som har valt att föra ert ljus och er medvetenhet till Jordens Uppstigningsprocess.
Vet att om du läser och relaterar till dessa meddelanden så hänvisar vi till dig. Lita på att du gör det du kom för att göra, även om det verkar som om du lever ett vanligt liv.
Många som studerar sanningen blir programmerade längs vägen att tro att andligt arbete endast består av kanalisering, healing och ritualer etc. och dessa kan vara aspekter av det. Men i verkligheten är Ljusarbete precis vad det säger – att arbeta med att hålla Ljuset.
Lita på att den Gudomliga Planen är levande och mår bra, trots vad som verkar vara en tillbakagång av världens medvetenhet. Kaoset tjänar till att “sätta igång” uppvakningsprocessen för många som fortsätter att leva obemyndigade liv och aldrig ifrågasätter eller tänker själva och tror på allt de får höra från personer som har en auktoritär position inom till exempel regering, religion, utbildning eller medicinska områden.
Deras utsatthet för handlingar som återspeglar täta och länge dolda negativa energier, får dem för första gången att faktiskt erkänna problem som de alltid har valt att ignorera eller förneka, för att fortsätta leva bekvämt i deras valda trossystem, utan att ifrågasätta det status quo de länge har accepterat som normalt och korrekt.
Alla, inte bara de få utvalda som kallas helgon, visa män, eller gurus är bemyndigade Ljusvarelser i olika faser av uppvaknande till insikten om detta. Vissa kommer att behöva fler livstider i tredimensionell energi och andra har redan uppnått detta medvetandetillstånd, men alla är på en resa av fortsatt andlig medvetenhet, oavsett hur de lever sitt liv den här gången. Det kan inte vara på något annat sätt, eftersom ENhet är den enda verkligheten och den är oändlig.
När den första gnistan av verklig sanning berör och öppnas i medvetandet, orsakar det en tidsperiod då personen känner sig känslomässigt och mentalt traumatiserad. Det här kan inte undvikas eftersom det har skett en förändring i deras medvetandetillstånd, och upplevelsen av att plötsligt inse att allt de lärt sig och allt de trott på är falskt, krossar grunden av allt det de har byggt upp och litat på och lämnar dem i förvirring, vilken snabbt försvinner när medvetenheten fortsätter att utvecklas.
​Många saker väntar i kulisserna som snart kommer att manifestera sig och hjälpa allt fler att vakna upp ur den eonslånga sömnen de har uthärdat i tron att de bara var fysiska kroppar, mänskliga varelser som bara lever ett liv och är föremål för allt som är “dåligt.” Glöm aldrig att alla är Gudomliga Varelser, uttryck för en allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande Gud. Vi har ofta sagt detta, men det behöver upprepas.
Det är inte er uppgift som Ljusarbetare att rädda världen med tredimensionella lösningar. Ert jobb och vad ni kom hit för att göra som utvecklade individer, är att hålla Ljuset genom att vara Ljuset. Eftersom det bara finns ETT Medvetande, kommer Ljuset ni håller i ert medvetande automatiskt att hjälpa till att lyfta de som är nära eller långt borta och som kan anpassa sig till samma energi.
Njut av livets goda. Ta er tid att ta ett glas vin, läs en bok, skratta med vännerna eller gå ut i naturen och prata med träden. De här sakerna är lika andliga som att sitta i kyrkan och lyssna på någon annans uppfattning om sanningen eller engagerar sig i böner som tigger och pläderar. Glädjens energi är av mycket högre resonans än den av “Jag har inte … Ge, ge, ge … Stackars mej.”
​Var medvetna om era tankar när ni utför era dagliga sysslor, håll er förankrade i sanningen så gott ni kan. Energi är alltid attraherad av energi den kan anpassa sig till, eftersom energi alltid söker enhet och helhet oavsett hur tät eller lätt energin är.
​Energierna som förkroppsligas i världens kollektiva medvetande, dras till liknande energi som finns i individens medvetande. En person som är överdrivet orolig och rädd för sin hälsa och sjukdomar, kommer automatiskt att dra till sig tankar och föreställningar om hälsa och sjukdomar och ofta skapa dem för sig själv. En person som ständigt tänker, oroa sig och ger makt åt frågor om pengar kommer på samma sätt att dra till sig koncept, övertygelser och upplevelser av brist och begränsningar och till och med överflöd (tredimensionell dualitet). Det är detsamma för alla övertygelser – relationer, åldrande etc. etc.
​Kom alltid ihåg att de tredimensionella tankar som kan flöda till och genom er aldrig är era personligen, oavsett hur intensivt de kan kännas som era. Många av dem representerar helt enkelt gamla vanor, eftersom sinnet har tränats genom livstider att tänka vissa typer av tankar.
Styrkan ligger inte i att avvisa oönskade tankar, utan snarare genom att veta att de enda riktiga tankarna som personligen är era är Guds tankar – överflöd, hälsa, harmonisk frid, glädje, fullbordan, kärlek etc. Tala med ert sinne så att det kan bli en partner istället för något man ska göra motstånd mot. Tankar, av vilka några kan chockera er ibland, har bara den verklighet och makt ni ger dem.
​Många försöker blockera alla tankar när de mediterar, vilket är omöjligt och får personen att ägna sin meditationstid åt att enbart försöka blockera sina tankar. Arbeta tillsammans med er hjärna vilket är en väg till medvetenhet. Prata med den, låt den vila och lyssna med er inte mot er medan ni väntar i tyst medvetenhet på er enighet med Gud.
​Tillåt processen kära ni, och var alltid medvetna om att det finns en större bild som visar något annat än vad som framgår. Era högre jag är ansvariga för er utveckling och vet vad ni är redo för och när och kommer inte att tillåta upplevelser ni ännu inte är andligt förberedda för under er evolutionära resa.
​Tillit – att veta att Jorden inte är en materiell värld fylld med smärta, problem och onda människor, utan är i realiteten ett andligt universum befolkat med Guds söner och döttrar – det har det alltid varit och kommer alltid att vara. Evolution är processen att vakna till detta.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...