Jesus via John Smallman, 17 augusti, 2022

Jesus via John Smallman: 
Du har Valt att Begränsa din Fulla Medvetenhet
17 augusti 
Som ni alla är väl medvetna om befinner sig mänskligheten i ett stort ögonblick av förändring, en vändpunkt i sin andliga evolution, ett enormt ögonblick av tillväxt och länge planerat uppvaknande från overklighet, som den engagerar sig helhjärtat. Som varit mest målmedvetet avsett från det ögonblick då det verkar som att separationen inträffade.
Det overkliga har alltid varit overkligt, men på grund av dina mest kraftfulla kreativa förmågor som Guds gudomliga barn, har det, från det första ögonblick då ni tillsammans konstruerade det, verkat absolut verkligt, vilket var din avsikt i beslutet av valet att skapa det.
Nu har du bestämt dig för att nog är nog. Separation, splittring, oenighet och konflikter har visat sig vara vansinniga sätt att engagera sig i varandra, som mycket ofta orsakat er otalig smärta och lidande, och så har ni valt detta ögonblick för att släppa allt och vakna upp i den eviga och oändligt kärleksfulla närvaro av Moder/Fader/Gud.
För oss i de icke fysiska världarna är detta ett ögonblick av outsäglig glädje! Äntligen släpper du ditt intensiva grepp om allt – verkligen om ingenting!!! –  bara det som ger dig smärta och lidande, och är nu i färd med att återvända hem, som i liknelsen om den förlorade sonen, som får ett mycket magnifikt välkomnande.
Hemmet är där du hör hemma, dit du alltid är helt och fullt välkommen, och är ett tillstånd av existens som du aldrig har lämnat, inte ens för ett ögonblick. Varför? Helt enkelt för att det inte finns någon annanstans! Ni stängde bara av er tillfälligt från er medvetenhet om verkligheten och engagerade er helt i det overkliga. Denna illusoriska miljö som ni konstruerade för att uppleva det som inte är, och som aldrig kan bli, ett overkligt tillstånd där kärlek söks ständigt istället för att ständigt upplevas.
Det är dags att vakna upp ur drömmen om smärta och separation, och mänskligheten är nu kollektivt engagerad i att göra det. Du kan inte misslyckas med att vakna, för ditt uppvaknade tillstånd är ALLT som finns!
Att vara vaken är att känna er själva som En med Källan ständigt och utan någon möjlighet till avbrott.
Onödigt att säga att det är ett tillstånd av högsta glädje där det inte finns några behov av något slag, och där dina magnifika kreativa förmågor är fullt engagerade i den glädjefulla harmonin som är ALLT. Allt är Allt, och det är oändlig perfektion i varje aspekt av självet när det delar och utvidgar sig med allt, med dig själv, och det är den du är!
Ja, Du är En och individuell, vilket ger det perfekta sättet att engagera sig i och interagera med Kärlek, din natur av Enhet och Allt.
Ord kan helt enkelt omöjligt uttrycka vad jag försöker uttrycka här, men när du vaknar kommer allt att vara helt kristallklart, bara oändligt mycket ljusare och briljant – Ljuset som är Kärlek, det är Gud, det är Du. Det är helt omöjligt för dig att föreställa dig detta tillstånd medan du väljer att förbli i form – vilket är ett val du gjort – och du kan och kommer att vända det.
När ni alla fortsätter att flöda genom uppvaknandeprocessen blir ni allt mer medvetna – såklart! – och er medvetenhet, som i sanning är oändligt stor, börjar se mer och mer kärlek i världen omkring er, när ni tillåter er själva att öppna för den.
Den medvetenheten har alltid funnits med dig eftersom det är du, det är medvetandet.
Men medan du upplever livet i overklighet har du valt att enormt begränsa din fulla medvetenhet genom att bara fokusera på detaljerna i tillståndet som du upplever genom din mänskliga form – enskilda bitar av det till synes enorma pussel som livet i form verkar vara – och som ni var och en personligen hämtar från det tillståndet och identifierar er med.
Att göra det bekräftar för dig din tro att ni alla är åtskilda från varandra, och bekräftar för er den nästan konstanta underliggande känslan att genom att vara ensam är ni i fara från de andra.
Efter att ha upplevt trauma i spädbarns- och barndomen, som ni alla har, även om det ofta inte är meningen, är denna övertygelse väldigt djupt rotad i ert mänskliga psyke. Det är därför du saknar tillit till och tvivlar på äktheten av M/F/G:s oändliga och eviga kärlek till dig.
Vägen framåt från dessa tvivel är att gå inåt och bjuda in och tillåta Kärleken som du är omsluten av att omfamna dig fullt ut så att du kan känna Den.
Då kommer dina tvivel att lätta och blekna när du verkligen känner kärleken – verkligheten. Det kommer bara att vara en tillfällig känsla eftersom allt som du upplever genom dina mänskliga former är tillfälligt – även detta kommer att gå över! Men minnet av det kommer att finnas kvar inom dig och tillgängligt i varje ögonblick, vilket mildrar dina tvivel och stärker din tro på Guds kärlek till dig.
Det minnet av din tillfälliga upplevelse av verkligheten kommer att ge dig möjlighet att förnya din tillit till att allt är bra, att ditt uppvaknande kommer att förverkligas och kommer att hjälpa dig att komma åt din egen djupa inre vetskap om att du verkligen är En med Källan, evigt för alltid.
Du kommer inte längre att gå på vansinnet att tro något annat, eftersom din kunskap om Verkligheten kommer att vara med dig som en ständig påminnelse om att Kärlek är allt och är oändlig Visdom och full acceptans av Sig Själv som uttrycks genom dig.
Du är för evigt Ett med kärlek, och så är det din gudomliga rätt att älska, hedra och respektera dig själv hela tiden. Att inte göra det är att vanära Guds gudomliga skapelse som du upplever den i mänsklig form. Helt enkelt för att du spelar ett fantasi spel, lever en illusorisk dröm, kan ingenting av vem du verkligen är förändras. Det är bara det att ditt fria val tillåter dig att föreställa dig själv som en ovärdig syndare – något annat, något som är overkligt och aldrig har funnits.
Som du har fått höra så ofta av mänskliga mystiker, och av de som samtalar med dig från de icke fysiska världarna, är synd, dom, skam och straff totalt overkligt, precis som den overkliga miljö du ser när du väljer att uppleva livet i form som människa.
Gud är kärlek. Kärlek ÄR villkorslös. Kärlek är Allt som existerar, och inom det tillståndet – finns inget annat tillstånd, plats eller miljö av något slag – Allt är i perfekt gudomlig anpassning. Allt som inte är helt i linje med kärleken är overkligt, och har aldrig funnits.
M/F/G är kärlek, du är kärlek, och ditt härliga uppvaknande är gudomligt säkerställt och garanterat. Gläd dig därför, för allt är evigt väl.
Din kärleksfulla bror, Jesus.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...