Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 22 april 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 22 april 2018

 

22 APRIL, 2018

Kära läsare, välkomna till den nya tiden – som sångerna har skrivit om, den som har förutspåtts länge och den som skapas just nu genom era utvecklade medvetenhetstillstånd och er ökade förmåga att se igenom kaoset och besvären från en värld som rör sig snabbt bortom okunnighet och oupplyst medvetenhet vilket har styrt henne så länge.

Ni gör ett bra jobb trots att det ser ut som det gör. Ständigt ökande energier av ljus fortsätter att avslöja handlingar som antingen tidigare var okända för allmänheten eller som främjades och definierades genom felinformation som var avsedd att få dem att verka normala och i majoritetens intresse.

Var inte rädda, kära Ni, även om det händer mycket vid den här tiden som lätt kan lura er in i rädsla och en önskan att behålla status quo. Rädsla och fel-information är de främsta verktygen för dem som vill hålla er i okunnighet, för när majoriteten vaknar och börjar återfå sin medfödda kraft, löser den automatiskt upp falsk makt och det strupgrepp som det har behållit över andra under eoner.

Lita alltid på er intuition och acceptera inte automatiskt som sanning allt som ni har sett och hört genom kommersiella nyheter. Det händer saker som ni inte hör talas om. Det ni läser och blir berättat för er är ofta felaktigt eller bara halva berättelsen, vilket syftar till att hålla allmänheten upprörd i syfte att upprätthålla ett gammalt trossystem, ett som härrör från energierna av kamp, ilska, vedergällning, hopplöshet och rädsla.

Lär er att leva enkelt, var i nuet och var sanna emot det som ert hjärta uppmanar till. Låt er ledas från en plats av kärlek, oavsett vad som kan möta er när ni går igenom er dag, för kärlek är den enda kraften och den enda verkligheten oavsett yttre utseende.

Guider, änglar, mästare och lärare är alltid tillgängliga för alla. Vissa av er kanske känner att er guide har övergivit er eller tror att ni inte har en guide eftersom ni inte hör specifika anvisningar när ni ber. Alla har personliga guider under hela sin jordiska livstid. Guider skiftar när nya medvetenhetsnivåer utvecklas, men ni är aldrig utan guide.

Eftersom ni har fri vilja är det inte tillåtet för guider att berätta vad du ska göra eftersom det här är din resa, inte deras. Deras jobb är att stödja och styra dig genom de beslut som du väljer att göra. De kan och viskar ofta förslag, men beslutet förblir alltid ditt.

Det finns många som tror att ”mormor eller moster Agnes” är deras guide och för andliga nybörjare kan detta vara lite sant eftersom den personen bäst kan motsvara vad som är bekant. En riktig guide ”väntar alltid i kulisserna” för att komma in vid behov eller när personen är mer andligt redo.

Individer kan bara höra guideförslag och intuition när de är tysta nog att höra den stilla, tysta rösten inombords. Tekniska distraktioner tjänar till att blockera inre kommunikation för många. Det är inte bara viktigt, utan nödvändigt, att alla som söker vägledning inifrån lär sig att frigöra sig från 24/7-tekniken. Den som väljer att utvecklas och leva andligt kommer att ha en mycket svår tid om de är anslutna till och kontrollerar telefoner och datorer var femte minut.

Vissa kommer att säga, ”Jag behöver det för mitt arbete”, vilket kan vara sant för dem som tror att framgång är helt beroende av personlig ansträngning, eftersom det enligt det tredimensionella trossystemet är en ”hård och skoningslös” värld. Men du som läser dessa meddelanden är bortom denna nivå och har blivit medveten om den större bilden. För dig tjänar dig inte en fortlöpande tillit till tredimensionella begrepp längre eftersom du inte längre är i linje med den energin.

Släpp frestelsen att ständigt anslutas till nyheter och information som snabbt föråldras. Teknik är ett viktigt och kraftfullt verktyg, speciellt när det tjänar till att väcka de av status quo med videoexponeringssituationer världen över som hittills ignorerats eller tystats ner. Men tappa aldrig bort det faktum att teknik är ett verktyg för att tjäna dig, inte att du skall tjäna den.

Barn måste läras att teknik är ett verktyg för lärande och för skojs skull, men det får aldrig bli en distraktion från det verkliga levande livet. Många barn och vuxna förlorar sin förmåga att leka, älska, utvecklas och interagera med andra på en mogen personlig nivå eftersom deras besatthet av teknik inte lämnar något utrymme för verkliga erfarenheter utan låter dem leva ”falska” liv.

Du har utvecklats bortom att leva i slaveri till materiella distraktioner för att känna dig uppfylld. Detta betyder inte att du inte kan njuta av kvalitets-tv, filmer, böcker, spel eller utnyttja den senaste tekniken men det måste kommas ihåg att i det ögonblick som någon av dessa saker blir ”behov”, nödvändiga för att du ska kunna känna dig komplett och glad, är du i den gamla tron av separation

Den tredimensionella världen fortsätter att söka din lojalitet, ditt intresse och dina inköp, genom reklaminsatser som informerar dig om de senaste trenderna som garanterar att de kan lösa allt som oroar dig. Som de utvecklade medvetenhetstillstånden ni är nu måste ni acceptera det faktum att det är dags att komma ut och bli separata, återkräva er medfödda makt och vägra att acceptera allt som så kallade experter, regering och religioner säger är sant.

Det är en ny tid, en tid då ditt inre jag/JAG kan bli din bästa nyhetskälla, teknik och typsnitt av information. Med en fri vilja får varje enskild individ leva som de vill så länge som de väljer, men ni som läser dessa budskap är tillräckligt andligt mogna att acceptera att det är ert medvetande som bestämmer era yttre upplevelser. I verkligheten finns inga offer, bara de som lider av effekterna av att tro sig separerade från Källan, från andra och från deras goda.

Ni är skapare, och måste fråga er själva vad ni väljer att skapa – för er själva och för världen. Det är allvarligt och ofta svårt att vara vaken i en tredimensionell värld just nu, men vet att du visste detta innan du inkarnerade och valde att vara här.

Att vara vaken betyder inte att ni inte kan njuta av resan medan ni är på jorden, för glädjens energi ligger närmast gudomlig energi. Vad vi säger är att om du tycker att du själv fortfarande är beroende av tredimensionella regler och information, underhållning, nyheter, litteratur, musik etc. för din känsla av fullständighet, är det dags att undersöka varför du valde att vara här just nu och om du verkligen tror och vill leva det du har upplevt som sanning.

Kära ni, tiden för att leka lekar är snabbt på väg att ta slut. Snart är du som är medveten om Guds Sanning inte längre tillåten att leva lyckligt med en fot i den gamla energin och en fot i den nya, vilket gör sanningen till ett trevligt middagssamtal som är för obekväm att faktiskt leva.

Du har nått platsen i din personliga evolutionsresa där du måste bestämma vilken värld du väljer att leva i. Inga mer ifrågasättanden, låtsaslekar, riter och ritualer eller att låta den tredje dimensionens falska tro styra ditt liv i ett försök att uppnå vad som redan är fullt närvarande inom dig.

Nuvarande tider är mäktiga och ofta inte skonsamma ens för de upplysta, men du är redo att flytta med och in i det som kommer. Det var aldrig menat för mänskligheten att stanna för evigt inlåsta i okunnighet. Det är examenstid för dem som väljer. Vad ska du välja?

Du är redo, tvivla aldrig på detta.

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                22/4/2018

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...