Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 22 mars 2020

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 22 mars 2020

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 22.3.20

22 MARS, 2020

Välkommen kära läsare. Vet att vi och alla varelser av Ljus som hjälper till med jordens uppstigning stöder er under denna tid av oro och förvirring. Vi förstår lidandet som händer när tredimensionella strukturer demonteras och tvingar många långt bortom deras komfortzon.

Nuvarande världshändelser representerar den energetiska nedmonteringen av gamla och falska skapelser, kära ni. Ökningen av högre resonerande energi i världsmedvetandet tvingar det som inte är i linje med det till ytan. Jordens energi förändras snabbt, lyfter och blir lättare (stiger upp) och när den gör det, exponerar den lager av tät energi redo att komma upp till ytan och börja upplösas. Det mänskliga sinnet tolkar dessa energier på den tredje dimensionella nivån som sjukdom och disharmoni.

Det inre (medvetandet) kommer alltid att uttryckas som det yttre. När mänskligheten utvecklas andligt och högre frekvenser av ljus och sanning ökar, avslöjar den automatiskt allt av lägre resonans. Dagens sjukdomssituation handlar om obalans. Obalanser som har funnits på alla nivåer under eoner-ekonomiska, personliga, globala. Obalanser skapade genom den universella acceptansen av självbetjäningskoncept baserade på separation – ojämlikhet och icke-värdet av vissa individer eller grupper.

Ni kommer att bevittna en hel del sönderfall och störningar innan detta är klart, men det kommer att avslutas, för det finns inga andra lagar än tron som stöder, bär upp eller upprätthåller sjukdomar. Placera ditt förtroende i verkligheten av din Gudomliga natur och lita på att allt går enligt plan.

Istället för att se dig själv som att du behöver skydd mot någon yttre ondska, vet att din medvetna insikt om Enhet med Källan är ditt skydd precis som det är din trygghet och säkerhet, ditt överflöd, din fullständighet, helhet, intelligens etc.

Ja, många lämnar och kommer att fortsätta att lämna under dessa tider, men vet att när en person lämnar är det är alltid av fri vilja, en som görs på en djupare nivå. Vi har många gånger sagt att det inte finns någon död eller att det någonsin skulle kunna finnas en död eftersom kärnan i er själva är ett oändligt Gudomligt Liv. Detta gör er faktiskt mer hemma på andra sidan än på jorden.

Glöm aldrig att som Gudomliga Varelser är ni skapare, och det ni håller i medvetandet som sanning kommer att manifestera sig utåt för det finns inget outtryckt medvetande. Frågorna nu kommer att marknadsföras och utvidgas ytterligare genom intensiv mediatäckning främst för att främja rädsla. Fråga er själva; ”Vad tror jag och håller som sanning i medvetandet? Mot bakgrund av andlig medvetenhet är det sant? ”

Vi säger inte att vi bortser från praktiska försiktighetsåtgärder som representerar tredimensionell visdom, men vi säger att vi gör dessa praktiska saker från en plats av bemyndigande snarare än från en plats av rädsla som ger makt till det skenbara. Gud ensam är makt trots skenbar motsats.

Ni är mitt i de förändringar ni har hoppats på, bett och letat efter men inte förväntat er att de skulle manifesteras på detta sätt. Allt som händer tjänar till att förändra det kollektiva medvetandet och lyfta mänskligheten till nya medvetenhetsnivåer.

Det finns alltid oenighet och förvirring under tider av förändring, för majoriteten blir bekväm med att saker är på ett visst sätt och blir beroende av att de förblir desamma även om eller när dessa sätt är orättvisa, förnedrande eller till och med farliga för andra. Detta händer ofta i kränkande relationer där en partner är villig att lida fysiskt, känslomässigt och mentalt helt enkelt för att den är van vid det.

När välbekanta strukturer börjar kollapsa, vet inte det mänskliga sinnet hur man tolkar det och panik drabbar allt det kan från det kollektiva trossystemet för att ”lösa” problemet och få allt tillbaka till det som ser ”normalt” ut. Det mänskliga sinnet har inte längre kontroll. Det övervakas av Medvetande. Det mänskliga sinnet försöker hjälpa till genom det som det vet, men det är dags att låta sinnet få en mindre roll, och identifiera dig med och låta verkligheten för vem och vad du är ta över.

Tillåt processen kära ni, tillåt processen. Ni som är i linje med dessa meddelanden har medvetenheten att möta dessa svåra tider. Ta alla praktiska metoder som ni är vägledda att ta med avseende på er personliga situation, men motstå frestelsen att falla tillbaka till gammal programmering i tron att ni behöver läka, förändra eller korrigera något.

Använd varje dag till att utöva den sanning som ni känner. Nu är det dags för tillit; att hålla fast vid sanningen och leva varje dag i medveten insikt om er sanna identitet som Källa medan ni förblir förnuftiga på tredimensionell nivå.

Nuvarande förhållanden tjänar till att driva allt fler individer ut ur deras gamla tänkande och i linje med villkorslös kärlek och enhet. Många som alltid har tänkt på sig själva som separata från alla de inte känner personligen eller trodde sig vara bättre eller mindre än andra börjar uppleva en känsla av kamratskap.

Enande upplevelser äger rum eftersom individens medvetande expanderar och blir allt mer mottagligt för sanning. Detta får kollektivet att expandera och öppna upp för idéer baserade på enhet – större tolerans, förståelse och medvetenhet om samhället och frågor som alla möter oavsett färg, kön, land, religiös tro, rikedom eller politik.

Svårigheter som världen för närvarande står inför tvingar allt fler individer att undersöka sin tro när det gäller hur allt måste vara för att vara rätt. Många börjar frikoppla sig från långvariga koncept som håller dem i träldom och beroende av pengar, jobb de hatade, förhållanden som var färdiga och engagemang i enbart det som samhället ansåg lämpligt.

Nuvarande tider hjälper många att ta bort lagren av tät och ålderdomlig energi som har blockerat deras andliga medvetenhet. Gamla energier länge lagrade i cellminnet och transporterade från liv till liv skapades ursprungligen genom löften som tagits i andra livstider, skuld, skyldighet – liv av icke-makt levda genom plikt snarare än genom fritt val.

När majoriteten blir medveten om sig själv som en familj, kommer många av de ojämlikheter och obalanser som hittills anses vara acceptabla att erkännas för vad de verkligen representerar. Detta kommer att hjälpa dem som fortfarande är fullständigt inbäddade i det tredimensionella trossystemet att börja ifrågasätta exakt vad de tror och om dessa övertygelser är giltiga.

Ökningen av kärlek och känsla av enhet i världsmedvetandet kommer att lyfta och påverka alla arter och alla kungariken – växt-, djur-, deva-, elementar-, naturandarnas kungariken så väl som människorna, vilket kommer att resultera i ett kollektivt medvetande som respekterar mänsklighetens heliga skyldighet att älska, skydda och ta hand om allt liv på Gaia som själv är en levande andlig varelse.

Det är länge sedan som tiden för det arroganta tänkandet och handlingen hos människor som tror sig själva vara ovanför och separerade från andra livsformer upphörde. Alla måste acceptera att det bara finns Ett liv och att det som görs mot en form av detta Enda Liv påverkar allt inklusive deras eget. Djur, träd, växter och till och med klipporna har medvetenhetsnivåer och att fortsätta tro på något annat är ego-dårskap. Djur utvecklas och inkarneras igen. Människor fick aldrig tillstånd att skada, förstöra och förminska andra former av det ENDA livet.

Livet, i alla dess oändliga former, uttrycker det Enda liv som finns – till och med virusets liv. Fundera över detta.

När personligt och globalt medvetande utvecklas till högre sanningsfrekvenser, kommer den nuvarande formen av många vanliga och universellt accepterade idéer och uttryck (konst, hälsa, utbildning, politik) att upplösas. De gamla tätare energierna som bildade och höll dem på plats kan inte existera i närvaro av högre ljusare frekvenser.

De som insisterar på att upprätthålla skapelserna av ett tidigare medvetenhetstillstånd, vare sig de är personliga eller globala, kommer att möta en hel del kamp och motstånd, för de kan inte göra något ur ingenting. Mänsklighetens utveckling sker oavsett om vissa gillar det eller inte.

Lita på att allt är som det ska vara. Vi och alla varelser av ljus som hjälper till med jordens uppstigningsprocess är alltid med er. Ni är älskade och ledda hela tiden.

Ha tillit … Tillåt … Var

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 22.3.20

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...