Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 23 augusti, 202

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 23 augusti 2020

 

Hälsningar kära ni. Återigen möter vi er gamla själar för att utforska frågorna kring att leva på jorden under en tid som har blivit förvirrande och oroande även för de som är medvetna. Ni vet redan att det är en tid med stor förändring, men många av er fortsätter medvetet att hoppas och vänta på att allt ska återgå till ”det normala” eller så som saker var.

Detta kan inte hända eftersom medvetande är formens substans, och förändras och utvecklas både personligt och globalt. Energin som bildade skapelserna i världen som ni känner till är inte densamma och kommer inte längre energetiskt att stödja mycket som ni har kommit att acceptera som normalt. Många aspekter av tredimensionellt liv upplöses för att dyka upp igen i högre och bättre former, som återspeglar ett högre medvetenhetstillstånd. Det är helt enkelt orsak och verkan.

Jämför nutiden med ett frö i marken som tvingar sig upp genom mörkret av tung, tät jord innan det kan komma ut i ljuset som en stark frisk växt som är redo att växa ut till sin fulla potential. Frön från en ny och högdimensionell värld är närvarande, levande och fungerande, men de måste arbeta sig igenom den täta och tunga smutsen av dualitet och separation.

Celler lagrar och fortsätter att hålla energi av intensiva upplevelser från tidigare och nuvarande livstid. Vissa av dessa upplevelser var bra, andra dåliga och några fruktansvärda och skrämmande. Denna gamla energi förblir levande och aktiv och påverkar en persons livsval tills den rensas genom medveten avsikt eller andlig evolutionär tillväxt.

Höga resonansfrekvenser för Ljus upplöser och ersätter de med en lägre resonans eftersom det inte finns någon Gudomlig lag för att upprätthålla dem eller hålla dem på plats. De högre ljusfrekvenserna som nu strömmar ut på jorden tillsammans med er avsikt och val att andligt utvecklas och rensa gammal energi exponerar en enorm mängd lågt resonerande energi globalt såväl som personligt.

Allt fler människor börjar uppleva en känsla av vilka och vad de är och att de själva och inte andra är skaparna av deras liv. Denna övergång till bemyndigande påverkar alla på olika sätt eftersom varje person tolkar livet enligt deras medvetande. Det är därför det finns mycket negativt kaos som äger rum samtidigt som det finns individer som agerar utifrån deras nyligen väckta känsla av bemyndigande med positiva, upplyftande och mer utvecklade aktiviteter baserade på kärlek.

Eftersom du har utvecklats till att vara medvetet medveten om att Gud/Gudomligt Medvetande är verkligheten för dig och alla andra, är ditt jobb under dessa tider att stå tillbaka och i ljuset av din medvetenhet låta den yttre processen utvecklas utan att försöka rikta den. Allt fortskrider som det behöver, vilket kanske inte är hur du eller majoriteten tycker att det borde, eller vill att det ska baseras på begränsade tredimensionella koncept.

Försök att inte vara alltför upptagen av yttre uppträdanden, utan använd dem snarare för att fokusera mer fullständigt på sanningen som ligger bakom dem medan du undersöker ditt trossystem med avseende på särskilda uppträdanden som kan påverka dig.

Information börjar dyka upp som är chockerande för er. Ni visste att många skulle bli chockade när sedan länge inbäddade mörka aktiviteter började dyka upp, men du trodde inte att du själv skulle bli chockad. Denna brunn går mycket djupt. Var medveten, men bli inte alltför engagerad i energetisk mörk och tung information. Mer skall komma, träsket dräneras verkligen men inte på det sätt som många förväntade sig.

Var i världen, men inte av den, för ni har utvecklats utöver behovet av lärdomar från gammal energi. Ni har spelat de spel som spelats vid denna tid under många livstider och ert arbete nu är att vara en Ljushållare var ni än är. En Ljushållare förblir centrerad i sanning, i enhet och i Guds medvetande som den enda kraften som är helt närvarande i varje själ oavsett om de väljer att acceptera detta eller inte.

Varje människas kärna är Gudomlig för det finns inget annat. Hur kan det finnas något utanför ENHET? Att tro att det finns det, är dualitet, den falska energin som har format de flesta tredimensionella skapelserna. Det finns inte och har aldrig funnits en avlägsen Gud som håller reda på vem som är stygg och vem som är snäll.

Till och med vissa mycket utvecklade individer fortsätter omedvetet att tro på en straffande/belönande Gud, eftersom dessa övertygelser styrde under många livstider och har blivit djupt inbäddade i kollektivt medvetande. Känn igen denna gamla energi om eller när du befinner dig i förväntan att bli straffad för någon oavsiktlig överträdelse.

Om det bara finns en ALLESTÄDES NÄRVARANDE Gud, var skulle något annat liv komma ifrån? Var skulle något annat sinne komma ifrån, eller något annat medvetande? Det finns bara EN som för evigt uttrycker sig själv i oändlig form och variation. Detta är sanningen som varje person vid någon tidpunkt måste erkänna, acceptera och leva. Tror jag på detta eller inte? Detta är essensen i den andliga evolutionära resan.

Föreställ dig en ”vattenkropp”, tänk sedan en ”landkropp”, nu med samma koncept i åtanke föreställ dig en ”medvetandekropp”. Detta är verkligheten för dig. Du har aldrig varit en materiell kropp som har ett medvetande, utan har alltid varit en ”medvetandekropp”. Det du ser som den fysiska kroppen är ett materiellt begrepp (nödvändigt för att leva i tredimensionell energi) av den perfekta andliga ”medvetandekroppen” som återspeglar individens konditionerade tro och medvetenhetstillstånd. Fundera över detta, ta det med i din meditation.

Det finns inget annat än ett allestädes närvarande, allsmäktigt, allvetande Gudomligt Medvetande/Gud. Därför kan ingen, eller är ingen någonsin skild från det eller för den delen, från varandra. Allt består av ”samma stoff” -Gudomligt Medvetande- men tolkas av mänskliga sinnen enligt deras uppnådda medvetenhetsnivå. Förverkligandet och medvetandet av EN är slutsatsen, punkten och den enda nyckeln till sann lycka och uppfyllelse.

Vad tror jag det är som visar sig i mitt liv på detta sätt? Vad håller jag i mitt medvetande som sanning? Erfarenheter äger rum i många vakna individers liv som inte längre är en del av deras trossystem och det gör dem förvirrade och de undrar varför. Ni måste förstå att över hundratals tidigare liv har alla ackumulerat energier med låg resonans som nu dyker upp.

Om det finns en intensiv obehaglig upplevelse för närvarande i ditt liv, tänk på det som en examen snarare än ett misslyckande, för det indikerar att du har uppnått en medvetenhetsnivå som är beredd att rensas och flytta bortom de återstående resterna av energin. Gamla energier gömda i hörnen av varje människas medvetande sveps ut vid denna tidpunkt. Frågor som tidigare inte skulle ha blivit uppmärksammade ger sig nu tillkänna med hög röst.

Ingen får erfarenheter utöver sin förmåga att lära av dem eller är oförmögna att läkas. Varje individs Högre Jag styr och guidar sin personliga evolutionära resa i enlighet med personens kontrakt före födseln. Födelsekontrakt skapas innan ni inkarneras med hjälp av ett andligt vägledningsteam och återspeglar inte bara en persons nuvarande medvetandestillstånd utan snarare vad de är andligt förberedda för och behöver för att lära sig och växa andligt.

Under dessa intensiva tider med andligt uppvaknande upplever alla en full tallrik med ”saker” som ska erkännas snarare än bara en eller två frågor som har varit vanligt under andra livstider. Det beror på att du har valt och är på jorden just nu för att flytta in i de högre frekvenserna i jordens uppstigningsprocess och lågt resonerande energi kan inte lyftas till de högre frekvenserna.

Allt går enligt plan. Försök att inte motstå något utan tillåt att villkorslös kärlek är din sköld och svärd i varje situation. Om du dras till dessa meddelanden betyder det att du inte är en nybörjare i den evolutionära resan och inte längre upplever slumpmässiga händelser som är representativa för det tredje dimensionella trossystemet. Snarare drivs du och styrs till en högre medvetenhetsnivå.

Lita på din intuition. Håll dig centrerad hela tiden och möt varje lågt resonerande situation som du ser, läser om eller personligen upplever från din högsta insikt om sanning. Detta betyder inte att du inte gör något av praktisk karaktär, utan att du gör det som behöver göras från en plats med andlig insikt och kunskap.

Detta är ditt inträde i det medvetandetillstånd som du omedvetet har sökt livstid efter livstid. Ett i vilket det personliga, begränsade du inte längre existerar, utan har ersatts av DIG.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 23/08/2020

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...