Den Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele. 26 augusti 2018

Den Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele

26 augusti 2018

Kära ni, kärleksfulla hälsningar till er alla.

Det har kommit en ny tid, en tid under vilken höga frekvenser av Ljusenergi gör ett högre tillstånd av medvetande tillgängligt för alla som är mottagliga. Trots hur saker ser ut, så går allt enligt plan – ”tåget har avgått”. Tillåt processen kära ni, för allt är som det ska vara då frekvenser av Ljus flödar över världen i ökande intensiva vågor av högre medvetande.

De som fortfarande sover i illusionen är omedvetna om precis vad som händer men upplever också dessa intensiva energier. Detta ger dem ofta en känsla av bemyndigande som de bara kan processa genom sin begränsade andliga medvetenhet, vilket resulterar i handlingar av ilska, rädsla och aggression.

Ni som är vakna, vet vad som sker energimässigt nu, men det kan vara lätt att glida tillbaka i gamla vanor som tidigare behövts för överlevnad såsom rädsla, tvivel och ilska. Bara tillåt processen kära ni, bara tillåt.

Lita på att ert Högre Själv vet exakt vad ni är redo för, när ni är redo och hur det ska föras fram till er. Ni har nått den punkten i andlig färdighet där ni måste börja släppa och gå bortom tvivel, för tvivel är inget annat än en fasett av separations-tro. Att fortsätta lita på era tvivel hellre än sanningen kommer bara att förankra er i det förflutna.

Separations-tro håller er isolerad från Gud, andra människor, naturen och viktigast, ert eget Gudomliga Själv. Ert andliga resande i livstider har fört er till en plats av vetande att ni inte är och aldrig kan vara separerad från ETT.

Dock, vissa fortsätter förstå Enhet som ett mentalt koncept eller intellektuell information och låter det aldrig bli deras uppnådda tillstånd av medvetande. Hedra er själva genom att erkänna att trots hur det kan se ut, är ni och kan bara vara uttryck för den ENDA Källan eftersom ingenting annat existerar. Om ni av någon anledning exkluderar er själva från Enhet, då är ni i separation.

Skuld skapar en känsla av separation även för den mycket vakna när handlingar från det förflutna återuppmärksammas och undersöks med nytt och högre medvetande. Tillåt, älska och acceptera allt ur ert förflutna, det goda som det onda, för att göra det innebär att ni kan lämna det förflutna bakom er och förvisa de smärtsamma delarna till det intet som de egentligen är.

Skuld är bara en annan fasett av tron på separation – separation från ert sanna själv och från andra inblandade. Inse att handlingar i det förflutna representerar ert uppnådda medvetandetillstånd vid den tiden. Från varje individ krävs bara att de lever ut från sitt högsta uppnådda medvetandetillstånd vilket är vad ni gjorde.

Ni är inte längre i och av detta tidigare medvetandetillstånd, utan har utvecklats till att bli en ny och uppvaknad individ( den riktiga betydelsen av att bli ”återfödd”), en som förstår världen på ett annat sätt än tidigare genom ett medvetande som erkänner den Gudomliga naturen hos själv och andra. Vet att många tidigare upplevelser valdes för andlig tillväxt.

Om ni är vägledda att gottgöra någon inom ramverket för vad som är lämpligt, gör det, men låt inte det förflutna ligga kvar eller tynga ned er. Er högsta tjänst till någon som skymfat er eller som ni skymfat är att sända ljus och förlåtelse från ett medvetande av Enhet till alla inblandade inklusive er själva.

Tiden är nu inne att erkänna, acceptera och börja leva som en Gudomlig varelse. Höga frekvenser av uppstigningsenergi tvingar alla som förberett sig i livstider att göra detta val. Tiden av uppskjutande är över. Att intala er själva att ni inte är redo eller tillräckligt andliga är nonsens baserat på tro på separation. Det är dags nu för alla som ser seriöst på sin andliga utveckling.

Väljer ni att fortsätta leva, röra er och ha er varelse i koncept av dualitet och separation, gå kurser, läsa böcker, tända ljus etc. för att det är bekant, att fortsätta söka efter det ni redan vet, eller är ni modiga nog att lämna allt det bakom er och stiga in i ert eget Ljus?

Alla har en fri vilja och kan leva i illusionen för alltid om de så väljer, men nu är det en perfekt och kraftfull tid för de uppvaknade att gå in i nya sfärer av medvetande och lämna allt som inte längre tjänar deras själar bakom sig, sådant som fortsätter mata de materiella illusionerna.

Jag Är det Jag Är. Vad betyder denna heliga fras egentligen? Den betyder precis det som den säger, mina kära. Jag – det enda Medvetandet, Energin, Ämnet, och Verkligheten, är det jag är. Tror ni på detta eller har ni bara och utan tanke hänskjutit det till bara ”helgon” och uppstigna mästare?

Många av er säger: ”Ja, men … Inget mer ”men” mina kära, tiden för ”men” … har passerat och kan inte längre existera för någon som ser seriöst på sin andliga utveckling. Antingen accepterar ni att ni är en Gudomlig Varelse som förkroppsligar alla Källans kvaliteter, eller så gör ni det inte. Ni har förberett er för detta genom livstider och är redo att komma in i er egen. NU.

Ni har kvalificerat er för att sluta söka via kurser, böcker, grupper, andliga verktyg etc., men vanan att söka har blivit så inrotad att till och med de mest utvecklade tvekar att sluta med det, de inser inte att de fortfarande kommer att få ta emot information och bli lärda, men att den högre lärdomen kommer inifrån snarare än utifrån.

Vi säger inte att det inte finns någon plats för kurser, böcker, läsningar, kristaller, pärlor, ceremonier etc. eftersom det för många, speciellt för nybörjare, är bron som leder dem till högre sanningar. Vi säger inte heller att ni inte kan glädja er åt er favoritkristall, gå i kyrkan, eller gå en kurs ni blivit vägledd att gå, men dessa saker måste nu bli ett val, inte ett behov.

Ni är inte längre nybörjare och allt fortsatt beroende av andra personer, platser eller saker i tron att de är nödvändiga för er andlighet, kan bara tjäna till att hålla er fast i det som är gammalt och falskt – allt baserat på dualitet och separation.

Metafysik är handling för att heala, korrigera eller förändra något. Mystisism är insikten att det inte finns något att heala, korrigera eller förändra. Ni är redo att bli moderna nutida mystiker. De som lever i världen men inte är av den.

Detta kan vara svårt för dem som lever på att utöva och lära ut metafysik. Det är den heliga plikten för dessa som undervisar och arbetar i det metafysiska fältet att låta deras studenter växa bortom att behöva dem eller någon speciell övning.

En utvecklad lärare gör det helt klart för sina studenter att andliga verktyg bara aktiverar det som redan finns fullt närvarande inom dem, läraren är inte kraftens källa. Det slutliga målet för alla andliga vägar är att få studenten att växa bortom behovet och till insikten att …

”Det som jag har sökt, ÄR JAG”

Intensiva energier av Ljus tvingar täta energier som fortfarande finns i cellulärt minne att komma till ytan fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Låt dessa upplevelser, som ibland kan vara otrevliga, komma genom och ut, vilket kan ta flera dagar, i medvetande om att all smärta och alla besvär är tillfälliga.

Gamla energier sparade från andra livstider är bara opersonliga uppfattningar accepterade som verklighet, vilket är viktigt att komma ihåg om en rensning blir obekväm. Om ni säger er själva och tror att ni är det ena eller det andra(sjuk, deprimerad, rädd etc,) så drar ni dessa koncept tillbaka in i ert energifält och ger dem en verklighet och styrka de inte har, och där de återigen kan bli era personliga.

Detta betyder inte att ni sticker huvudet i sanden medan ni skriker: ”Gud är allt”, då att låtsas vara i ett medvetandetillstånd som ännu inte uppnåtts är mycket mänskligt. Det betyder att trots sakernas tillstånd eller medan ni tar mänskliga steg som känns nödvändiga i en situation, vet ni och håller i sanningen.

Om någon smärtsam upplevelse av rensning uppstår för er, kom då ihåg att det inte är en sorts karmiskt straff, utan snarare representerar en examen som indikerar att ni är redo för att rensa det och gå bortom det förflutna in i högre medvetenhet. Lär er att hantera obekväma rensningar från ett centrerat och neutralt tillstånd av medvetenhet så ni kan säga: ”Åh, är det du igen”, och helt enkelt låta det som kommer upp röra sig bort utan att ge det någon kraft.

Ett konsensus medvetande baserat på dualitet och separation är vad som håller ihop den tredjedimensionella världen av gott och ont. Ni bevittnar kaoset av idag därför att medvetande, som är substansen i all form, snabbt förändras då fler själar vaknar upp och adderar sitt Ljus till mixen.

Eftersom ni är Goda Varelser ÄR NI SKAPARE och får aldrig glömma eller ignorera detta. Var på er vakt på vad ni skapar genom era tankar, ord, uppfattningar etc. (ert medvetandetillstånd). Låt felskapelser bli er lärare. Hellre än att skylla på någon källa utanför er när ni är i en besvärlig situation, undersök ärligt ert trossystem.

Lär er att leva i nu-ögonblicket som en observatör, inte ignorerande det ni ser, men se hellre världen genom ögonen av andlig medvetenhet. Var som en vuxen som tittar på barnens lek i sandlådan. Observatören noterar att en är översittare, några ger sig och gör det översittaren vill, och andra leker stillsamt för sig själva utan att bry sig om eller ge efter för översittaren.

Observatören behöver inte sätta sig i sandlådan med barnen men kan vägleda lekens riktning genom en fast men kärleksfull inbrytning. Men, han kan också låta bli att göra någonting, bara låta energin spelas ut, klokt medveten om att med tiden kommer var och en uppleva de lektioner de skapat och fått igång från deras uppnådda medvetandetillstånd, med eller utan hans hjälp.

Allt en andligt medveten observatör gör, gör han alltid från Centrum, följande den vägledning som fritt flödar ur andlig medvetenhet och tillit.

Tiden har kommit för alla uppvaknade att leva som de vet genom att föra in ovillkorlig kärlek i varje situation och omständighet oavsett hur ”mänsklig” den förefaller vara. Detta betyder aldrig att man ska vara någons dörrmatta, eller att man ska stå kvar i en giftig situation i den falska tron att man är andlig och kärleksfull. Att föra in ovillkorlig kärlek i en giftig situation kan innebära att man kraftfullt säger till själv och andra: ”Det räcker nu”. Hedra alltid ert eget Gudomliga Själv.

Ni måste till fullo acceptera er själva som Gudomliga varelser här på Jorden för att vakna upp, lära er, utvecklas och sedan hjälpa andra som står redo att förstå och uppstiga till högre dimensionella verkligheter. Ni är vägvisarna och lärarna-barnmorskorna som hjälper till med födseln av ett högre tillstånd av universellt medvetande.

Allt som ni förberett er för under många livstider har anlänt. Kliver ni på bussen, eller väntar ni ytterligare några livstider?

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...